Cívky se používají nejen v elektrických generátorech a motorech, ale také v produktech nejrůznějších dalších oborů, například v čipových kartách, nabíječkách mobilních telefonů a anténách. Tato kapitola uvádí příklady pozorování a měření cívek pomocí digitálních mikroskopů.

Pozorování a měření cívek pomocí digitálních mikroskopů

Co je cívka?

Konstrukci cívky v podstatě tvoří několikrát navinutý elektrický vodič. Tvar cívky má řada výrobků. například pružiny, a těm používaným v elektrických obvodech se doslova říká cívky. Cívky mohou vytvářet rezistory, kondenzátory a induktory, což všechno jsou pasivní prvky elektrických obvodů.

Typy cívek

Cívky se dělí na různé typy podle tvaru vinutí vodiče, konstrukce a funkce.

Klasifikace podle tvaru vinutí vodiče

Solenoid

Tento typ se snadno navíjí a je běžně používán. Je u nich velký rozptylový tok.

Toroid

Tento tvar omezuje rozptylový tok.

Spirála

Vinutí vodiče může být ploché, což je vhodné při použití v čipech.

  • A: Magnetický tok

Klasifikace podle konstrukce

Navinutá cívka
U této konstrukce je měděný drát v izolaci navinut do spirály.
Vrstvená cívka
Cívka je vytvořena navrstvením několika vodivých vrstev na plech nebo PCB. Tato konstrukce je kompaktní a má vynikající frekvenční charakteristiku.
Fóliová cívka
Cívka je vytvořena z kovové fólie, tenčí než tištěné vodiče, metodou rozprašování nebo nanášení. Lze tak vyrobit kompaktní a vysoce přesné cívky.

Klasifikace podle funkce

Tlumivka
Cívky používané v obvodech napájecích zdrojů se nazývají tlumivky. Tlumivky vyhlazují napájení a eliminují hluk.
Ladicí cívka
Umožňuje extrahovat signály o konkrétní frekvenci. Ladicí cívky se používají v obvodech bezdrátových a zvukových zařízení.
Anténa
Anténa vzniká obalením feritové tyče vodičem a používá se u rádií s AM laděním.
Transformátor
Transformátory jsou také typy cívek a slouží k transformaci střídavého napětí a hlasových signálů.

Příklady pozorování a měření cívek pomocí digitálních mikroskopů

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a měření cívek pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Pozorování stavu navinutí vodiče v motoru
50×, kruhové osvětlení
3D měření poškrábání motorové cívky
500×, koaxiální osvětlení
Pozorování lomové plochy cívky

700×, kruhové osvětlení + snímek v režimu optického stínového efektu

Použití režimu optického stínového efektu odhaluje lom a povrchové nerovnosti.