Ampule a lahvičky slouží jako nádoby na roztoky, které se často používají na lékařských pracovištích ke skladování roztoků pro injekční použití a k plnění injekčních stříkaček. Skleněné nádoby vyžadují vysokou vzduchotěsnost a spolehlivost a jejich kvalita úzce souvisí s trvanlivostí a bezpečností roztoků, které uchovávají.
V této části jsou představeny základní poznatky o ampulích a lahvičkách, bezpečnostní opatření týkající se jejich kvality a nejnovější příklady pozorování a měření s využitím digitálního 4K mikroskopu, které jsou účinné při řízení a zajišťování kvality ampulí a lahviček.

Pokročilé a efektivní pozorování, měření ampulí a lahviček

Co je ampule?

Ampule je nádobka používaná ke skladování injekčního roztoku. Jsou označovány jako nádoby na roztok s nejnižšími náklady a nejvyšší vzduchotěsností. Po nalití roztoku do skleněného válečku se špička nádoby roztaví a uzavře, čímž vznikne ampule. Když nastane čas podat injekční roztok, osoba podávající roztok otevře ampuli zlomením její špičky. Poté se do otvoru zavede podkožní jehla, která umožní nasátí roztoku do injekční stříkačky. Poslední dobou se rozšířily nádoby známé jako jednobodové řezané ampule. Jsou zpracovány tak, aby měly linii řezu umožňující snadné zlomení hrotu a otevření. Používají se hlavně jako nádoby na menší množství roztoků a některé se vyrábějí z barevného skla, které chrání obsah před světlem.

A: Špička, B: Krček, C: Tělo, D: Bodová značka, E: Linie řezu
A
Špička
B
Krček
C
Tělo
D
Bodová značka
E
Linie řezu

Bezpečnostní opatření týkající se kvality ampulí

  • Ampule musejí být pečlivě očištěny, aby se zabránilo kontaminaci cizorodými částicemi. Ampule musí být naplněna tekutým léčivým přípravkem, který je čirý a světlý, a následně musí být zatavena.
  • Zlomením hrotu při otevírání ampule za účelem použití mohou vzniknout mikroskopické úlomky skla, které kontaminují injekční roztok. V zájmu zajištění bezpečného otevírání ampulí je nutné dbát na kvalitu zpracování jejich linií řezu.
  • Vzduchové bubliny, praskliny, lomy apod. ve skle negativně ovlivňují kvalitu skladování ampule a kvalitu obsaženého roztoku. Aby se předešlo výdeji vadných výrobků, je nezbytné před expedicí identifikovat a odstraňovat příčiny vad kontrolou vzhledu výrobků a pozorováním se zvětšením.

Co je lahvička?

Lahvička je nádobka používaná ke skladování injekčního roztoku. Po naplnění sterilní skleněné nádoby se širokým hrdlem roztokem se nádoba uzavře gumovým uzávěrem a následně se omotá a utáhne pomocí hliníkového uzávěru nebo jiným způsobem.
Gumový uzávěr lze opakovaně propíchnout, aby se roztok z lahvičky dostal do injekční stříkačky. Proto lze roztok odebírat opakovaně.
Jedním z příkladů použití je ředění roztoku v lahvičce fyziologickým roztokem odebraným z ampule při podávání injekce. Aby se při tomto postupu zabránilo kontaminaci, je nutné používat samostatné podkožní jehly.

A: Gumový uzávěr, B: Hliníkový uzávěr, C: Sterilní skleněná nádoba
A
Gumový uzávěr
B
Hliníkový uzávěr
C
Sterilní skleněná nádoba

Bezpečnostní opatření týkající se kvality lahviček

  • Když podkožní jehla propíchne gumový uzávěr, mohou se kousky uzávěru odloupnout a dostat se do roztoku jako cizorodé částice z materiálu vykrojeného jehlou. K tomuto problému obvykle nedochází, pokud se uzávěr propichuje správným způsobem. Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože špatná kvalita gumového uzávěru nebo chyby při uzavírání mohou vést k vykrojení materiálu bez ohledu na techniku, kterou je uzávěr propichován.
  • Během podávání injekce lékař po naředění roztoku vizuálně kontroluje, zda není kontaminován cizorodými částicemi, ale základním předpokladem je, že neotevřené lahvičky cizorodé částice neobsahují. Pokud je lahvička při výrobě kontaminována cizorodými částicemi, je ohrožena kvalita a bezpečnost tekutého léčivého přípravku, a proto je nutné dbát opatrnosti, pokud jde o cizorodé částice ulpívající na lahvičce nebo gumovém uzávěru před naplněním roztokem a také během uzavírání gumovým uzávěrem a dalších procesů.
  • Vady skleněných nádob, jako jsou praskliny, škrábance, vzduchové bubliny a černé skvrny mohou snížit schopnost nádoby uchovat obsažený roztok a zachovat jeho kvalitu. V zájmu zabránění těmto vadám, identifikace jejich příčin a zabránění jejich opětovnému výskytu jsou nezbytné opakované kontroly vzhledu.

Problémy pozorování a měření ampulí a lahviček a příklady použití digitálního 4K mikroskopu

Materiálem často používaným při výrobě ampulí a lahviček je borosilikátové sklo. Vady skleněných nádob, jako jsou praskliny, škrábance a vzduchové bubliny, mohou ovlivnit kvalitu a bezpečnost roztoku, a proto jsou nutná přesná pozorování a hodnocení s využitím mikroskopu nejen při automatizovaných 100% kontrolách, ale také při řízení a zajišťování kvality.
Sklo je ale charakteristické vlastnostmi jako průhlednost, propustnost a difúzní odraz světla, což vede ke komplikacím při kontrole místa zpracování, provádění pozorování se zvětšením a měření mikroskopických problémů ve vzhledu.

Digitální 4K mikroskop KEYENCE řady VHX je vybaven špičkovým objektivem s vysokým rozlišením (HR); obrazovým senzorem CMOS s rozlišením 4K a pozorovacím systémem, který nabízí nejrůznější snadno ovladatelné funkce. Řada VHX optimalizuje pozorování a měření a zvyšuje jejich sofistikovanost tím, že umožňuje pozorování s jasným obrazem 4K a bezkontaktní 2D a 3D měření.
V další části jsou uvedeny příklady pozorování a analýzy skleněných nádob – ampulí a lahviček – s využitím řady VHX.

Pozorování a 3D měření linie řezu na ampuli

Digitální 4K mikroskop řady VHX umožňuje rychlé a zřetelné pozorování skla – u kterého je obtížné určení světelných podmínek – se snadnou obsluhou. Tento produkt je vybaven funkcí vícenásobného osvětlení, která umožňuje pouhým stisknutím tlačítka automaticky získat řadu snímků s osvětlením ze všech směrů. Pozorování lze zahájit pouhým určením snímků z automaticky pořízených snímků, které jsou vhodné pro daný účel. Tato funkce výrazně zkracuje dobu potřebnou ke stanovení podmínek.
Tento produkt je dále vybaven snímací funkcí HDR (vysoký dynamický rozsah), která kombinuje několik obrazů s různými rychlostmi závěrky za účelem získání obrazu s vysokým stupňováním barev. Tato funkce umožňuje pozorování textur linií řezu ampulí bez odlesků, s vysokou přesností a kontrastem, což bylo dosud obtížné kvůli jejich nízkému kontrastu vůči pozadí. Dále je tato funkce účinná při pozorování mikroskopických prasklin ve skleněných nádobách, což bývá rovněž obtížné.

Snímek HDR linie řezu nasnímaný digitálním 4K mikroskopem řady VHX
Koaxiální osvětlení + HDR (300×)
Koaxiální osvětlení + HDR (300×)

Řada VHX dále rychle skládá obraz z několika obrazů s různými polohami zaostření, což umožňuje zobrazit 3D obrazy, které zachycují i texturu a nerovnosti povrchu. Výsledkem je, že 3D obraz zobrazený na obrazovce lze za účelem pozorování otočit do libovolného úhlu, aniž by bylo nutné přesouvat vzorek na stolku nebo měnit úhel objektivu.
Měření profilu lze provádět také jednoduchým výběrem libovolných bodů. Pro tvary průřezů a nerovnosti povrchu linií řezu lze nedestruktivním a bezkontaktním způsobem získat hodnoty změřené na submikronové úrovni.

3D zobrazení a měření profilu linie řezu zaznamenané s využitím digitálního 4K mikroskopu řady VHX
Koaxiální osvětlení + HDR (300×) + 3D zobrazení a měření profilu
Koaxiální osvětlení + HDR (300×) + 3D zobrazení a měření profilu

Pozorování vad ampulí a lahviček

Vady a nedostatky, jako jsou praskliny, zlomeniny a vzduchové bubliny ve skleněných nádobách, u kterých je vyžadována vysoká vzduchotěsnost, jako jsou například ampule a lahvičky, snižují trvanlivost, bezpečnost a spolehlivost výrobků. Tyto vady jsou ale vzhledem k tloušťce skla trojrozměrné, takže je obtížné optickými mikroskopy jasně pozorovat celý objekt, protože při pozorování s velkým zvětšením lze zaostřit pouze jeho část.

Digitální 4K mikroskop řady VHX je vybaven optickým systémem, který kombinuje vysoké rozlišení s vysokou hloubkou ostrosti. Umožňuje tedy pozorování s vysoce přesnými snímky, na kterých je zaostřen celý objekt, přestože je hluboko. Tento produkt je také vybaven funkcí hloubkové kompozice, která rychle skládá obraz z několika zaostřených obrazů. Takto lze i mikroskopické praskliny a vzduchové bubliny obsažené hluboko v celé tloušťce skla pozorovat jasně a v celé jejich šíři, přičemž snímky s rozlišením 4K jsou plně zaostřené v celém zorném poli i při velkém zvětšení.

Pozorování lomu skla s využitím digitálního 4K mikroskopu řady VHX
Kruhové osvětlení + hloubková kompozice (200×)
Kruhové osvětlení + hloubková kompozice (200×)
Pozorování vzduchové bubliny s využitím digitálního 4K mikroskopu řady VHX
Kruhové osvětlení + hloubková kompozice (150×)
Kruhové osvětlení + hloubková kompozice (150×)

Digitální 4K mikroskop, který optimalizuje řízení a zajišťování kvality ampulí a lahviček pomocí jednoho zařízení

Digitální 4K mikroskop řady VHX díky svému vysokému výkonu a různým funkcím zlepšuje sofistikovanost a efektivitu řízení a zajišťování kvality skleněných nádob, ve kterých jsou uchovávány roztoky a u kterých je vyžadována stabilita, vysoká vzduchotěsnost a spolehlivost.

Průhlednost a difuzní odraz světla typický pro sklo vedou k tomu, že stanovení podmínek, jako je osvětlení a rychlost závěrky, trvá dlouho a vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí. Tento produkt umožňuje stanovit podmínky a zaostřit obraz v celém zorném poli s jednoduchou obsluhou. Rychlé pozorování a vyhodnocování se nyní stává realitou.
Nyní lze bez problémů provádět pozorování s využitím 3D obrazů, které zachycují i stav povrchu, a také nedestruktivní a bezkontaktní 2D a 3D měření mikroskopických zpracovávaných míst a vizualizaci a měření profilu tvarů průřezů.
Řada VHX disponuje mnoha dalšími funkcemi, které reagují na různé požadavky spojené s pozorováním a analýzou, a dokáže také automaticky vytvářet sestavy, čímž velmi dobře podporuje optimalizaci práce s využitím jediného zařízení.

Pokud máte další dotazy k řadě VHX, klikněte na tlačítka níže.