Řada zdravotnických prostředků se používá přímo na lidském těle, proto musí zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a funkčnosti. Tato kapitola uvádí příklady, jak provádět pozorování katétrů a stentů, což jsou časté objekty pozorování digitálními mikroskopy.

Pozorování katétrů pomocí digitálních mikroskopů

Co je katétr?

Katétry jsou měkké trubičky používané při lékařském ošetření. Zasouvají se do tělních dutin (včetně hrudní a břišní), kanálů (včetně zažívacího ústrojí a močových cest) nebo krevních cév za účelem odběru tělních tekutin nebo vpravení lékařských roztoků či kontrastních látek.

Co je katétrová intervence?

Účelem katétrové intervence je rozšířit krevní cévy postižené arteriosklerózou a obnovit původní stav krevního oběhu. Typickými příklady jsou balonkové katétry nebo stenty.

Balonkový katétr

Balonkový katétr se zasouvá podél vodicího drátu a rozšiřuje krevní cévy.
Balonek vyvíjí tlak na oblast postiženou arteriosklerózou a rozšiřuje krevní cévu tak, aby byl zajištěn dostatek místa.

(1) Zavedení vodicího drátu.
(2) Vsunutí balonku.
(3) Nafouknutí balonku.
(4) Vyfouknutí a vyjmutí balonku.

Stent

Balonkové katétry mohou poškodit oblast s arteriosklerózou nebo se krevní céva může znovu ucpat. Proto se po použití balonkového katétru často jako následný krok používá stent. Při použití stentu se do oblasti s arteriosklerózou zavede vodicí drát a kolem balonku je umístěn stent (trubička z kovového pletiva). Když balonek rozšíří krevní cévu, je vyjmut a v cévě zůstane rozšířený stent, který podpírá rozšířenou krevní cévu a zajišťuje u ní potřebnou šířku.

(1) Zavedení vodicího drátu.
(2) Vsunutí balonkového katétru umístěného uvnitř stentu.
(3) Nafouknutí balonku a rozpínání stentu ke stěně cévy.
(4) Vyfouknutí a vyjmutí balonku.

Příklady pozorování a snímání katétrů a stentů pomocí digitálních mikroskopů

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a snímání katétrů a stentů pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Příklady snímání a pozorování katétrů

Pozorování vad na povrchu katétru
50×, kruhové osvětlení (snímek HDR)
Pozorování povrchu hrotu katétru
80×, kruhové osvětlení
Funkce HDR zvýrazňuje texturu povrchu průhledných objektů.
Pozorování špičky vodícího drátu katétru
500×, kruhové osvětlení
500×, snímek v režimu optického stínového efektu
Režim optického stínového efektu umožňuje pozorovat na povrchu mikroskopické tvary.

Příklady snímání a pozorování stentů

Spojený snímek stentu
20×, smíšené osvětlení
Funkce spojování obrazu umožňuje pozorování v širokém zorném poli s vysokým rozlišením.
Pozorování povrchů stentů s velkým zvětšením
500×, koaxiální osvětlení
Pozorování povrchů stentů s velkým zvětšením
400×, smíšené osvětlení
Funkce hloubkové kompozice umožňuje snadno zaostřit i při velkém zvětšení.