Kosmetické produkty, produkty péče o vlasy a produkty péče o pleť musí spotřebitelům zajistit vysokou užitnou hodnotu. Současně musí být v souladu s neustále se měnícími trendy a potřebami. Proto tyto výrobky vyžadují náročný a rychlý výzkum a vývoj.
Nejnovější digitální 4K mikroskop od společnosti KEYENCE produkuje jasné snímky ve vysokém rozlišení, které lze použít k jednoduchému a rychlému pozorování, měření a hodnocení pleti a vlasů. Výsledkem jsou kratší cykly výzkumu a vývoje a cykly inovací. Díky těmto kratším cyklům je možné dodávat produkty s vysokou užitnou hodnotou včas na trh.

Pozorování, měření a hodnocení stavu pleti a vlasů

Trendy v kosmetickém průmyslu a směr výzkumu a vývoje

Odvětví krásy a kosmetiky se dříve zaměřovalo pouze na ženy. Změny mezi různými epochami a měnící se potřeby na trhu vždy znamenali nelítostný konkurenční boj mezi společnostmi v tomto odvětví. Konkurenti chtějí co nejrychleji poskytnout svým zákazníkům produkty, které splňují nejnovější trendy a potřeby.
V posledních letech roste rozdělení cílových skupin v těchto odvětvích. Příkladem je rozšíření a diverzifikace potřeb v oblasti kosmetiky pro muže. V důsledku toho se urychluje výzkum a vývoj produktů, které sledují trendy na trhu. Mezi tyto produkty patří například velmi kvalitní značková kosmetika s produktovými řadami nejvyšší třídy a bioprodukty a produkty bez chemických přísad.

Rychlost šíření trendů

V posledních letech dochází v oboru marketingu k významné změně. Sociální sítě, které umožňují okamžitě sdílet nejnovější informace, jako jsou videa, obrázky a text, urychlili změny trendů v oblasti krásy.
Efekt marketingu, který je založen na recenzích a videonávodech vytvořených běžnými uživateli s velkým počtem odběratelů (lidí zaregistrovaných k informačnímu kanálu uživatele) a na videích a informacích sdílených influencery a ambasadory značek s velkými počtem sledujících, je obrovský a vede k šíření nových trendů, značek a produktů po celém světě dosud nevídanou rychlostí. Výsledkem tohoto posunu v marketingu jsou případy, kdy noví a drobní výrobci, značky a produkty náhle předstihly v konkurenci velké společnosti.

Požadavky na bezpečnost a transparentnost

Poptávka po produktech bez toxických látek a škodlivých součástí roste. Z tohoto důvodu se kladou stále větší požadavky na transparentnost v oblastech, jako je čistota, způsob výroby a složení produktů. Příkladem tohoto trendu, který získal na důležitosti, je federální zákon Personal Care Product Safety Act (Zákon o bezpečnosti produktů osobní péče) připravený úřadem FDA (Food and Drug Administration) ve Spojených státech amerických. Tento zákon posiluje regulaci a dohled v oblasti kosmetických produktů a produktů osobní péče. Společnosti chtějí zachovávat soulad s názory veřejnosti, než se projeví klady a zápory takových zákonů. Proto více než dříve věnují velkou pozornost nejen transparentnosti v oblasti bezpečnosti, složení a postupů výroby, ale také otázkám recyklace balení produktů.

Požadavky intenzivního konkurenčního boje

V posledních letech se stalo nutností reagovat na náročné požadavky trhu, které jsou jednak různorodé, jednak četné. Patří mezi ně zintenzivnění konkurence způsobené rychlými změnami marketingových strategií a trendů a potřeb v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany přírody. Z tohoto důvodu všechny společnosti bez ohledu na velikost usilují o přesnost a rychlost ve výzkumu a vývoji a činí tak s dosud nevídaným nasazením.
Kromě toho lze na webových stránkách elektronických obchodů sdílet názory na kvalitu a použitelnost produktů prostřednictvím recenzí od zákazníků, kteří si koupili výrobek. Takže když se šíří nepříznivé názory na produkt, bude vše záviset na rychlosti, s jakou se podaří produkt vylepšit.

Nejnovější informace o pozorování, měření a hodnocení

Konkurenci v odvětví kosmetických produktů a produktů osobní péče (jako je péče o pleť a vlasy) čeká nová éra. Přesnost a rychlost pozorování a hodnocení není jen doménou výzkumu a vývoje. Je také tím, co společnosti odlišuje od jejich konkurentů na prodejnách. Mikroskop patří mezi nejdůležitější nástroje. V posledních letech zaznamenáváme trend instalace mikroskopů, které využívají špičkovou technologii ke splnění potřeb současné doby.
Digitální 4K mikroskop řady VHX od společnosti KEYENCE používá speciálně navržený objektiv s vysokým rozlišením, snímač CMOS s rozlišením 4K a osvětlení k jasnému a rychlému pozorování a hodnocení pleti a vlasů.

Pozorování struktury pleti (nerovného povrchu)

Struktura pleti se hodnotí podle výraznosti a detailů nerovného povrchu. Čím je však tento nerovný povrch méně výrazný, tím je nižší kontrast. Nízký kontrast ztěžuje pozorování a hodnocení.

Pozorování struktury pleti (nerovného povrchu) na digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Nahoře: konvenční pozorování, dole: snímek s vícenásobným osvětlením
Nahoře: snímek bez vícenásobného osvětlení, dole: s vícenásobným osvětlením
Snímek struktury pleti s vícenásobným osvětlením (napodobenina pokožky)
Snímek struktury pleti s vícenásobným osvětlením (napodobenina pokožky)

Funkce vícenásobného osvětlení digitálního 4K mikroskopu řady VHX ovládaná pouhým stiskem tlačítka umožňuje automaticky získat obrazová data s osvětlením ze všech směrů.
Z těchto dat je možné jednoduše vybrat nejvhodnější snímek pro pozorování struktury pleti. Tím se výrazně zkracuje doba běžně strávená nastavením osvětlení. Po výběru nebo registraci snímku lze navíc jednoduše pomocí myši okamžitě načíst snímek s odlišnými světelnými podmínkami.

Pozorování struktury pleti (nerovného povrchu) s ruční manipulací

Pozorování pleti s ruční manipulací na digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Nahoře: konvenční pozorování, dole: snímek s vícenásobným osvětlením
Snímek struktury pleti s vícenásobným osvětlením (napodobenina pokožky)

Na digitálním 4K mikroskopu lze provádět pozorování s ruční manipulací, které znázorňuje ve vysokém detailu hmatové lišty a kožní rýhy na povrchu pokožky.

Objektiv digitálního 4K mikroskopu řady VHX, který je kompatibilní s ručním pozorováním a má velkou hloubku ostrosti, umožňuje snadno a s vysokým rozlišením pozorovat mikroskopicky nerovný povrch pokožky. Umožňuje tak rychleji a přesněji hodnotit strukturu pleti.

Měření 3D tvaru a hodnocení struktury pleti (nerovného povrchu)

Obecně platí, že hladká a krásná pleť má na povrchu pokožky jemné hmatové lišty a mělké kožní rýhy. Pleť lze správně vyhodnotit změřením 3D tvaru a hloubky a výšky nerovného povrchu a převedením změřených výsledků na číselné hodnoty.

3D tvar a 3D profil povrchu pokožky
3D tvar a 3D profil povrchu pokožky

Při snímání na digitálním 4K mikroskopu řady VHX se současně pořizují 3D data objektu, což umožňuje změřit stav nerovného povrchu. Při měření 3D profilu se také získávají číselné hodnoty tvaru a výšky průřezu nerovným povrchem, což umožňuje kvantifikovat změny hodnocení struktury pleti, které představovaly problém u konvenčních pozorování.
3D data a změřené hodnoty lze použít ke kvantitativnímu hodnocení pomocí číselných hodnot. Pomocí těchto kvantitativních hodnocení lze zvýšit přesnost a rychlost výzkumu, vývoje a inovací produktů a lze je použít k analýze trendů.

Pozorování emulzí (stavu emulzifikace a disperze)

Emulze se často používají jako základní materiál kosmetických produktů, jako jsou produkty pro líčení a péči o pleť. Mají vysoké energetické úrovně, takže k jejich stabilizaci jsou zapotřebí různé úpravy. Jejich stav a stabilita se významně mění v důsledku malých rozdílů ve způsobu mísení a složení. V rámci výzkumu a vývoje je proto velmi důležité přesně pozorovat stav disperze částic při emulzifikaci oleje ve vodě nebo emulzifikaci vody v oleji.

Pozorování emulze na digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Pozorování emulze (zvětšení 1000×)
Pozorování emulze (zvětšení 1000×)
Porovnání emulze za různých světelných podmínek
Porovnání emulze za různých světelných podmínek

Zaostřovací kamera digitálního 4K mikroskopu řady VHX snímá objektiv a objekt ze směru, který je vodorovný s inspekční plochou. Uživatel pouze kliká na intuitivní grafické uživatelské rozhraní. Nastavení zaostření a osvětlení lze konfigurovat snadno a rychle. Je tak možné pozorovat jasný obraz emulzifikace a stavu disperze ve vysokém rozlišení a významně zkrátit dobu pozorování.

Rozdělení velikosti částic v emulzích (kvantitativní hodnocení)

Vedle plánu stabilizace emulze je také důležité fyzicky kvantifikovat a vyhodnotit dojem z použití emulze (rozdělení velikosti částic). Při reologickém přístupu se vnímání dotykem odvozuje od indexu hodnocení na základě různých parametrů, přičemž dochází ke snaze vyhodnotit toto vnímání.
Digitální 4K mikroskop od společnosti KEYENCE používá technologii snímání ve vysokém rozlišení a zpracování obrazu, která umožňuje automaticky analyzovat a kvantitativně vyhodnotit rozdělení velikosti částic.

Kvantitativní hodnocení (analýza obrazu) emulze na digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Zachycený snímek
Zachycený snímek
Analýza obrazu (měření rozdělení velikosti částic)
Analýza obrazu (měření rozdělení velikosti částic)

Funkci automatického měření plochy na digitálním 4K mikroskopu řady VHX lze použít k automatickému provádění pokročilé analýzy obrazu.
Stisknutím tlačítka lze v rámci stanoveného rozsahu provádět na objektu pomocí jednoduchých operací měření velikosti plochy, počítání objektů a konverze histogramu. Lze také provádět analýzu po vyloučení objektů, které není třeba pozorovat, a po oddělení překrývajících se objektů. I lidé, kteří nejsou obeznámeni s obsluhou digitálních mikroskopů, mohou snadno a rychle získat velmi přesné výsledky analýzy.

Pozorování a hodnocení vlasových kutikul

Jedním z cílů hodnocení kvality vlasů a výsledků působení produktů na vlasy je hodnocení olupování kutikul.

Pozorování kutikul v režimu optického stínového efektu
Pozorování kutikul v režimu optického stínového efektu
Pozorování kutikul pomocí snímků s vysokým rozlišením 4K
Normální vlasy (zvětšení 1000×)
Normální vlasy (zvětšení 1000×)
Poškozené vlasy (zvětšení 1000×)
Poškozené vlasy (zvětšení 1000×)

Režim optického stínového efektu digitálního 4K mikroskopu řady VHX lze použít k analýze kontrastu na snímku osvětleném z více směrů. To umožňuje detekovat mikroskopicky nerovné povrchy, jako je povrch kutikul. Kromě toho lze snímek v režimu optického stínového efektu překrýt informacemi o barvě. Lze tak současně znázornit informace o nerovnosti povrchu i informace o barvě. Informace o nerovnosti povrchu lze navíc zobrazit srozumitelným způsobem v různých barvách.
Výše popsané funkce umožňují snadné pozorování a hodnocení kutikul.

Nejnovější nástroje pro urychlení výzkumu a vývoje

Jak bylo vysvětleno výše, pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX s vysokým rozlišením lze snadno provádět pozorování.
Mikroskop řady VHX může významně zkrátit dobu strávenou výzkumem a vývojem kosmetických produktů a zvýšit přesnost a rychlost cyklu zvyšování kvality a výzkumu a vývoje.

Mikroskop řady VHX je vybaven také dalšími funkcemi, které jsou užitečné pro pozorování a hodnocení. Je tak užitečných partnerem, který vám pomůže zvládnout neustále se měnící trendy a intenzivní konkurenci v odvětví. Podrobné informace o produktech získáte po kliknutí na tlačítko ke stažení katalogu níže. V případě dotazů klikněte níže na druhé tlačítko umožňující kontaktování společnosti KEYENCE.