Aerosolových rozprašovač, neboli aerosolový sprej, je nádobka obsahující hnací plyn a kapalinu, které vytlačuje v podobě mlhy nebo pěny s využitím tlaku hnacího plynu. Aerosolové rozprašovače mají široké využití v produktech každodenní potřeby, například v kosmetice v lacích na vlasy či pěnách na vlasy, v pesticidech nebo v osvěžovačích vzduchu. Tato kapitola uvádí příklady pozorování a měření aerosolových rozprašovačů pomocí digitálních mikroskopů.

Pozorování a měření aerosolových rozprašovačů pomocí digitálních mikroskopů

Výhody a nevýhody aerosolových rozprašovačů

Aerosolové rozprašovače, využívající tlak plynu, mají následující výhody a nevýhody.

Výhody aerosolových rozprašovačů
 • Snadné použití stiskem tlačítka.
 • Snadné přenášení.
 • Možnost dlouhodobého skladování, protože obsah neoxiduje.
 • Bezpečnost a hygieničnost díky konstrukci bez nečistot.
 • Použití jen potřebného objemu.
 • Možnost vytvoření jemnější mlhy nebo pěny než u dávkovačů s pumpičkou.
Nevýhody aerosolových rozprašovačů
 • Při vystavení vysokým teplotám může nádobka vybuchnout.
 • Při nízkých teplotách tlak plynu klesá, což brání účinnému vytlačování obsahu.
 • Při likvidaci je nutné aerosolové rozprašovače vyhodit zvlášť.
 • Pokud se plyn vyčerpá dřív, může obsah zůstat v nádobce.

Konstrukce aerosolového rozprašovače

Jako hnací plyn je použit zkapalněný ropný plyn (LPG), dimethylether (DME), dusík (N2), oxid uhličitý (CO2) nebo podobný plyn, jehož tlakem se kapalina rozprašuje.

 1. A: Víčko
 2. B: Tlačítko
 3. C: Ventilek
 4. D: Výpary hnacího plynu (plynová vrstva)
 5. E: Hnací plyn a kapalina (kapalná fáze)
 6. F: Tlaková nádobka
 7. G: Ponorná trubička

Rozdíl mezi produkty, které se mají/nemají před použitím protřepat

Některé aerosolové rozprašovače se mají před použitím protřepat, zatímco jiné ne, což je dáno typem kapaliny a použitého hnacího plynu.

Produkty, které se mají před použitím protřepat:
 • Produkty používající jako hnací plyn zkapalněný ropný plyn (LPG) nebo dimethylether (DME)
 • Produkty, u nichž se hnací plyn nerozpustí v kapalině a jsou zde tedy tři oddělené fáze
 • Produkty obsahující emulgovanou kapalinu
 • Produkty obsahující kapalinu smíchanou s práškem
Produkty, které se nemají před použitím protřepat:
 • Produkty používající jako hnací plyn stlačený plyn, například plynný dusík (N2) nebo oxid uhličitý (CO2)

Rozdíl mezi produkty, které lze/nelze použít vzhůru nohama

Některé aerosolové rozprašovače nelze vzhledem k jejich konstrukci používat vzhůru nohama, zatímco jiné se naopak vzhůru nohama používat musí. Existují i aerosolové rozprašovače, které lze použít jak zpříma, tak vzhůru nohama.

Produkty, které nelze použít vzhůru nohama:
 • Produkty, které obsaženou kapalinu rozprašují skrz ponornou trubičku
  Tuto konstrukci nelze použít vzhůru nohama proto, že konec ponorné trubičky by zasahoval do vrstvy hnacího plynu.
Produkty používané vzhůru nohama:
 • Produkty, které nemají ponornou trubičku
  Tuto konstrukci nelze použít zpříma proto, že vrstva hnacího plynu je nahoře.
Produkty, které lze použít zpříma i vzhůru nohama:
 • Produkty, u nichž je ponorná trubička zatížená.
  Ponorná trubička je tak vždy ponořená do kapalné vrstvy.
 • Produkty, které mají mechanismus umožňující vytlačovat obsaženou kapalinu nejen z ponorné trubičky, ale i z otvoru ve stěně na straně ventilku (uzávěr na výpary).

Příklady pozorování a měření aerosolových rozprašovačů pomocí digitálních mikroskopů

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a měření aerosolových rozprašovačů pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Pozorování trysky rozprašovače
VH-Z20, 200×, kruhové osvětlení
VH-Z20, 200×, kruhové osvětlení + podsvícení
Kombinace s podsvícením umožňuje pozorovat vnitřní stěny trysek.
Pozorování lomové plochy aerosolového rozprašovače
ZS-20, 50×, koaxiální osvětlení, běžný snímek
ZS-20, 50×, snímek s koaxiálním osvětlením + HDR + nastavitelný osvětlovací nástavec
Použití funkce HDR umožňuje pozorovat bez odlesků.
Ke zvýraznění nepravidelností lomové plochy lze použít nastavitelný osvětlovací nástavec.
Pozorování stavu koroze nádobky aerosolového rozprašovače
ZS-200, 300×, koaxiální osvětlení
2D snímek
ZS-200, 300×, koaxiální osvětlení
3D snímek
Ke kontrole vnitřku zkorodované části lze použít funkci hloubkové kompozice.
Pozorování zakřivení potažené plochy aerosolového rozprašovače
ZS-200, 300×, koaxiální osvětlení