S rozšiřováním supermarketů a dalších maloobchodních prodejen a s rostoucím počtem obchodů se smíšeným zbožím roste i rozmanitost nádob a obalů na potraviny. Tato kapitola obsahuje přehled nádob a obalů na potraviny a uvádí příklady jejich pozorování digitálním mikroskopem.

Pozorování a měření nádob a obalů na potraviny digitálními mikroskopy

Účely nádob a obalů na potraviny

Nádoby a obaly na potraviny slouží k následujícím účelům.

Prevence zkažení
Uzavření potravin ve vzduchotěsné nádobě zabraňuje jejich zkažení tím, že potraviny nejsou vystaveny působení kyslíku.
Snadná distribuce
Lepší tepelná izolace a pevnost nádob a obalů na potraviny usnadňují distribuci potravin, protože zabraňují jejich znehodnocení a poškození.
Zdraví a bezpečnost
Brání kontaminaci cizími částicemi, čímž zajišťují zdraví a bezpečnost i v případě, že se spotřebitel dotkne potraviny přímo rukama.
Snadné použití
Nádoby a obaly na potraviny jsou tvarovány tak, aby se jejich obsah dal snadno vyjmout, a zároveň mají lepší stabilitu, která ztěžuje vylití nebo vysypání obsahu.
Ohleduplnost k životnímu prostředí
Obaly a obalové materiály na potraviny jsou recyklovatelné.
Sdělení informací
Uvádějí informace o potravinách, které obsahují, a sdělují je spotřebitelům. Tyto uváděné informace zvyšují účinnost reklamy na podporu prodeje.

Typické materiály a vlastnosti nádob na potraviny

Typické materiály, vlastnosti a použití nádob na potraviny jsou následující.

Polystyren
Tento materiál se používá při pokojové teplotě, má vynikající tuhost a dobrou tvarovatelnost.
Limit tepelné odolnosti: 80 °C
Pěnový polystyren
Tyto nádoby se používají při pokojové teplotě a mají vynikající tuhost, dobrou tvarovatelnost, schopnost zadržovat vlhkost a tepelně izolační vlastnosti.
Limit tepelné odolnosti: 80 °C
Polypropylen
Tento materiál je odolný vůči oleji a teplu a lze jej používat v mikrovlnné troubě.
Limit tepelné odolnosti: 110 °C
Pěnový polypropylen
Proces pěnění dodává tomuto materiálu tepelně izolační vlastnosti, což umožňuje spotřebitelům držet v rukou horké jídlo obsažené v tomto materiálu.
Limit tepelné odolnosti: 130 °C
Polypropylen s plnivem
Tento materiál je odolný vůči oleji a teplu a lze jej používat v mikrovlnné troubě.
Limit tepelné odolnosti: 130 °C
Amorfní polyethylentereftalát
Ačkoli má tento materiál nízkou tepelnou odolnost, je průhledný a odolný vůči oleji a používá se například pro nádoby na saláty a přílohy.
Limit tepelné odolnosti: 60 °C
Kyselina polymléčná
Tento ekologický, biologicky odbouratelný plast vyrobený z rostlin pomáhá snižovat emise CO2. Produkty vyrobené z tohoto materiálu se po použití rozkládají pomocí mikroorganismů na vodu a oxid uhličitý. Tento materiál má vynikající průhlednost a používá se v nádobách na saláty a krájené ovoce.
Limit tepelné odolnosti: 50 °C

Typické druhy, vlastnosti a použití obalů na potraviny

K dispozici jsou různé druhy obalů na potraviny. Typické druhy, vlastnosti a použití obalů na potraviny jsou následující.

Polštářové balicí materiály
U polštářových obalů se fólie vytvaruje do tvaru trubky, zataví se a poté se základna svaří, aby se obal uvolnil. V obalu je pak uzavřen inertní plyn, jako je dusík, oxid uhličitý nebo směs těchto plynů.
Použití: Svačinové jídlo
Vakuové obaly
Obal je uzavřen tak, že se jeho vnitřek blíží vakuovému stavu, což zabraňuje oxidaci a vzniku aerobních bakterií.
Použití: Šunka, slanina a klobásy
Hlubokotažné obaly
Spodní materiál se tepelně vytvaruje do tvaru nádoby, vloží se obsah a poté se vzduch uvnitř nádoby odstraní procesem, při kterém se tepelně stlačí horní materiál, čímž vznikne vakuové těsnění.
Použití: Šunka, slanina a klobásy
Skin balení
Jde o druh vakuového balení, při kterém se na obsah a podkladový papír položí fólie a poté se fólie zahřeje, aby se vytvořilo těsnění bez mezer. Toto hermetické těsnění zabraňuje odkapávání potravin, což prodlužuje datum spotřeby.
Použití: Maso a sušené potraviny
Balení s horním těsněním
Fólie se používá jako víko nádoby. Působením tepla se horní těsnění tlakem spojí s nádobou.
Použití: Želé, pudink a tofu
Smršťovací obaly
Tepelně smršťovací fólie se používá k balení výrobků s těsným uzávěrem, který odpovídá tvaru výrobku.
Použití: Mražená pizza, jogurty ve více baleních, instantní nudle prodávané v kelímku, alkohol prodávaný v krabici

Příklady pozorování a měření nádob a obalů na potraviny digitálními mikroskopy

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a měření nádob a obalů na potraviny digitálním 4K mikroskopem řady VHX od společnosti KEYENCE.

Pozorování cizorodých materiálů na podnosech s potravinami
ZS-200, 500×, kruhové osvětlení, běžný snímek
Snímek v režimu optického stínového efektu
Režim optického stínového efektu lze použít k pozorování třírozměrných snímků cizorodých částic.
Pozorování povrchu tvářecího činidla na nádobách na potraviny
ZS-200, 200×, kruhové osvětlení, běžný snímek
Snímek s vícenásobným osvětlením
Funkce vícenásobného osvětlení umožňuje zviditelnit mikroskopické nepravidelnosti na povrchu tvářecího činidla.
Pozorování cizorodých částic v nádobách na potraviny
VH-Z20, 200×, kruhové osvětlení, běžný snímek
Snímek s kruhovým osvětlením a polarizačním filtrem
K potlačení vlivu povrchových škrábanců lze použít polarizační filtr.
Pozorování cizorodých částic na nádobách na potraviny
VH-Z20, 150×, kruhové osvětlení, běžný snímek
VH-Z20, 150×, snímek po odstranění kruhových odlesků
K potlačení vlivu odlesků od povrchu nádoby lze použít funkci odstranění kruhových odlesků.
Pozorování povrchu potravinářské fólie
ZS-20, 20×, kruhové osvětlení, běžný snímek
ZS-20, 20×, snímek s vícenásobným osvětlením
K potlačení vlivu odlesků od povrchu nádoby lze použít funkci vícenásobného osvětlení.
Pozorování úniku z potravinové fólie
VH-Z20, 20×, kruhové osvětlení; vlevo: běžný snímek, vpravo: snímek po odstranění kruhových odlesků
K potlačení vlivu odlesků od povrchu fólie lze použít funkci odstranění kruhových odlesků.