Při podrobném vyšetřování nehod nebo trestných činů a prověřování důkazů, které mohou určit vinu či nevinu, je velmi důležité zkoumat a kontrolovat důkazy shromážděné na místě činu důmyslným, vědeckým a přesným způsobem. Shromážděné důkazy je proto třeba analyzovat z hlediska různých oborů, jako je soudní lékařství, chemie a fyzika.
V této části jsou uvedeny příklady použití našeho digitálního 4K mikroskopu, který důmyslně vylepšuje pozorování a měření při forenzním vyšetřování.

Zvýšení efektivity pozorování a analýzy při forenzním vyšetřování, například v soudním lékařství

Obory zkoumání a použití mikroskopu při forenzním vyšetřování

Forenzní vyšetřování zahrnuje soudní lékařství, chemii a fyziku. Specializovaná zkoumání a kontroly se provádějí ve všech oborech. V dalším textu jsou vysvětleny reprezentativní obory forenzního vyšetřování a jejich přehledy.

Reprezentativní obory forenzního vyšetřování

Biologické vyšetřování
Tento obor analyzuje, zkoumá a kontroluje biologické vzorky, jako je krev, kosti, vlasy a sliny, které se z lékařsko-právního hlediska týkají nehody nebo trestného činu.
Chemická identifikace
Tento obor chemicky zkoumá a kontroluje materiály. Těmito materiály mohou být povlaky a vláknité struktury zanechané v místě nehod, oleje získané na místě požáru a nezákonně skládkovaný průmyslový odpad. Mohou to být ale také drogy a jedy z případů nelegálního držení a užívání drog a smrti otravou.
Fyzikální identifikace
Tento obor odhaduje okolnosti nehod a stanovuje příčiny požárů a automobilových nehod. Opírá se o vyšetřování na místě činu a experimenty reprodukující podmínky nehod. Tento obor také analyzuje záznamy a snímky bezpečnostních kamer a zaznamenané zvuky a hlasy. Zkoumá a kontroluje také předměty, jako jsou střelné zbraně a náboje.
Zkoumání dokumentů
Tento obor zkoumá a kontroluje dokumenty. Příkladem může být rozpoznání rukopisu a pečetí na dokumentech, jako jsou smlouvy a dopisy, rozpoznání tištěných falšovaných dokumentů, jako jsou bankovky, platební poukazy a řidičské průkazy, rozpoznání tiskáren použitých k tisku výhrůžných dopisů a detekce stop falšování. Pokud je kromě zkoumání dokumentů zapotřebí také psychologické vyšetření a kontrola, používá se detektor lži.

Použití mikroskopu při forenzním vyšetřování

Při forenzním vyšetřování se analyzují důkazní materiály, krevní vzorky, vzorky DNA a další související materiály. Kromě toho je důležité používat mikroskopy k důmyslnému a nedestruktivnímu snímání, pozorování a analýze vzhledu. Níže jsou uvedeny některé konkrétní příklady.

  • Rozpoznání otisků prstů
  • Rozpoznání rukopisu
  • Rozpoznání vláknitých struktur
  • Rozpoznání látek ulpívajících na podkladu
  • Pořizování snímků kůže, vlasů a zubních charakteristik
  • Rozpoznání planktonu v tekutinách zanechaných v dýchacích cestách
  • Pořizování snímků rýhování v hlavních střelných zbraní
  • Pořizování snímků se stopami řezání a tavení
  • Rozpoznání tištěných falšovaných dokumentů

Příklady použití našeho digitálního 4K mikroskopu při forenzním vyšetřování včetně soudního lékařství

Při forenzním vyšetřování se nepřipouští žádné chyby, protože výsledky mohou ovlivnit životy účastníků trestných činů nebo nehod. Forenzní vyšetřování má také důležitý úkol shromažďovat a předkládat snímky, které mohou být velmi jasnými důkazy. K provádění forenzního pozorování a analýzy pomocí mikroskopů je nutné, aby použité vybavení mělo vysokou výkonnost a bylo velmi spolehlivé. Uživatelé musí mít hluboké technické znalosti a zkušenosti s používáním vybavení.

Již více než 30 let vyvíjí společnost KEYENCE mikroskopy, které využívají firmy a výzkumné instituce po celém světě, přičemž důsledně sleduje jejich použitelnost a spolehlivost, aby mohla zvyšovat jejich výkonnost a funkčnost.
Výsledkem nejnovějších technologií a znalostí pozorování a analýzy je digitální 4K mikroskop řady VHX.
Tento mikroskop využívá špičkovou optickou soustavu, obrazový senzor CMOS s rozlišením 4K, různé funkce zpracování obrazu a pozorovací stojan s motorickým ovládáním. Tyto vlastnosti umožňují provádět důmyslná a přesná pozorování a analýzy pomocí jednoduchých operací. V další části jsou uvedeny vlastnosti a příklady použití mikroskopu řady VHX při forenzním vyšetřování.

Funkce digitálního 4K mikroskopu řady VHX

Velká hloubka ostrosti a různé funkce

Tento výrobek nabízí velkou hloubku ostrosti při současném zachování vysokého rozlišení. Toto spojení umožňuje pořizovat zcela zaostřené snímky třírozměrných důkazních předmětů, a to i při velkém zvětšení. Mikroskop je také vybaven různými funkcemi pro zpracování obrazu. Patří mezi ně hloubková kompozice, která dokáže pořídit snímek zcela zaostřený v celém zorném poli. K zachycení jasných snímků pro vyšetřování, které obsahují všechny nezbytné informace, slouží i další funkce pro zpracování obrazu, jako je režim optického stínového efektu. Tato funkce snímá jemné škrábance a textury na obrazech s vysokým barevným odstupňováním.

Velká hloubka ostrosti a různé funkce
Pozorování pod libovolným úhlem

Ovládání ve směru os X, Y a Z usnadňuje seřízení zorného pole, osy otáčení a šikmé osy. Eucentrické provedení zajišťuje, že objekt zůstává vycentrovaný v zorném poli, i když je tělo objektivu nakloněné nebo otočené. Díky dlouhé pozorovací vzdálenosti lze pozorovat důležité důkazné předměty bezkontaktně a z libovolného úhlu. Funkci hloubkové kompozice lze použít také při pozorování s náklonem.

Pozorování pod libovolným úhlem
Kvantitativní hodnocení důkazů pomocí vysoce přesného 2D a 3D měření a automatické analýzy

Pomocí snímků ve vysokém rozlišení 4K lze nedestruktivně, bezkontaktně a přesně měřit rozměry, plochu, objem, 3D tvar, tvar řezu v libovolném místě (profil) a povrchovou drsnost. Ke kvantitativní analýze jsou k dispozici také nejrůznější funkce automatické analýzy, jako je automatické počítání a měření oblasti.

Kvantitativní hodnocení důkazů pomocí vysoce přesného 2D a 3D měření a automatické analýzy
Úspora času pomocí automatické tvorby sestav

Přímo do mikroskopu řady VHX lze nainstalovat aplikaci Excel. Odesláním pořízených snímků a výsledků analýz v libovolném uspořádání do šablon lze automaticky vytvářet sestavy. Tím se výrazně zkracuje doba potřebná k vytvoření sestavy a pracovní zátěž.

Úspora času pomocí automatické tvorby sestav
Pořizování snímků v rozlišení 4K pomocí ručního pozorování mikroskopem v místě činu

Většina forenzních prací se obvykle provádí v laboratoři. V případě budov a podobných důkazných předmětů, které nelze shromáždit nebo přesunout, je třeba provést nerušivé bezkontaktní vyšetřování a kontrolu přímo na místě činu. Mikroskop řady VHX umožňuje ruční pozorování snímků s vysokým rozlišením 4K v terénu.

Pořizování snímků v rozlišení 4K pomocí ručního pozorování mikroskopem v místě činu

Pozorování vlasů při vysokém zvětšení

Vlasy shromážděné na místě činu představují důležitý důkazní materiál pro identifikaci pachatelů a účastníků nehod.

Digitální 4K mikroskop řady VHX má velkou hloubku ostrosti, takže umožňuje jasně pozorovat snímky v rozlišení 4K, které zobrazují vlasové kutikuly dokonce i při velkém zvětšení.
Tento mikroskop je také vybaven motoricky poháněným otáčecím zařízením a funkcí plynulého přiblížení (zoomu). To umožňuje automaticky změnit zvětšení z 20násobného na 6000násobné bez výměny objektivu. Úroveň zvětšení lze snadno a rychle přepínat pomocí myši nebo ruční konzoly, aniž by obsluha musela přestat sledovat obrazovku.
Kromě vlasů lze pod velkým zvětšením důmyslněji a efektivněji pozorovat i další typy důkazních materiálů, například kůži.

Pozorování vlasů při velkém zvětšení s použitím digitálního 4K mikroskopu řady VHX
Koaxiální osvětlení (2000×)
Koaxiální osvětlení (2000×)

Mikroskop řady VHX dokáže přesně měřit 2D a 3D rozměry ze snímků pozorování. Vnější průměr a tvar řezu (profil) vlasu lze tak měřit nedestruktivně a bezkontaktně, což urychluje kvantitativní porovnávání a rozpoznávání a také analýzu různých stop.

Pozorování lesklých důkazných předmětů, jako jsou kovové zubní korunky

Důkazy mohou mít různé vlastnosti povrchu. Lesklé důkazní předměty se zakřivenými povrchy, jako jsou zejména kovové zubní korunky, mohou rozptylovat odražené světlo a způsobovat vznik odlesků. V důsledku toho je obtížné stanovit podmínky osvětlení a proces vyžaduje mnoho času a úsilí.

Digitální 4K mikroskop řady VHX může stanovení podmínek osvětlení zjednodušit, a tím urychlit pozorování. Mikroskop je vybaven funkcí vícenásobného osvětlení, která umožňuje stisknutím tlačítka automaticky získat řadu snímků s osvětlením ze všech směrů. Pozorování lze zahájit tím, že uživatel vybere z řady pořízených snímků snímek, který je vizuálně nejvhodnější pro daný účel. Tato funkce výrazně zkracuje dobu potřebnou ke stanovení podmínek.

Pozorování kovových zubních korunek na digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Kruhové osvětlení (200×)
Kruhové osvětlení (200×)

Snímky, které nejsou použity k pozorování, se také automaticky ukládají a lze je znovu použít. Není proto nutné znovu vkládat důležité důkazy na inspekční plochu za účelem stanovení podmínek pozorování, ani když je nutné důkaz pozorovat za jiných podmínek.
Lze také pouhým výběrem staršího snímku reprodukovat podmínky osvětlení a nastavení použitá k jeho pořízení. Proto lze pozorovat více vzorků stejného typu důkazu za stejných podmínek, což je užitečné při kvantitativním zkoumání.

Snímání otisků prstů prostřednictvím snímků ve vysokém rozlišení 4K

Otisky prstů jsou důležitými stopami umožňujícími rozpoznat osoby, které manipulovaly s důkazem. Pořízení jasných zvětšených snímků však může být obtížné, pokud mají sebrané otisky prstů malý kontrast vůči pozadí.

Digitální 4K mikroskop řady VHX zjednodušuje úkony ke stanovení světelných podmínek a další nastavení. Umožňuje tak snadno pořizovat jasné obrazy i při velkém zvětšení.

Pozorování otisků prstů s použitím digitálního 4K mikroskopu řady VHX
Kruhové osvětlení (30×)
Kruhové osvětlení (30×)
Kruhové osvětlení (100×)
Kruhové osvětlení (100×)

Otisky prstů mohou mít během běžného pozorování malý kontrast vůči pozadí. Tento výrobek je vybaven funkcí vysokého dynamického rozsahu (HDR), která pořizuje několik snímků s různými rychlostmi závěrky a sestaví z nich snímek s vysokým odstupňováním barev. Funkce umožňuje pořizovat snímky s vysokým rozlišením 4K a vysokým kontrastem.

Pozorování vláknitých struktur pod velkým zvětšením

K rozpoznávání vláknitých struktur je nezbytné jasně zachytit zvětšené obrazy tkání s třírozměrnou strukturou.

S digitálním 4K mikroskopem řady VHX lze v jednom přístroji použít různé podmínky osvětlení. Použitím koaxiálního světla lze například získat zrcadlově odražené světlo, které umožňuje jasně zachytit detaily, jako například rozdílnou lesklost vláken a strukturu tkání.
Kromě toho lze díky velké hloubce ostrosti zaostřit třírozměrnou tkáň i při vysokém zvětšení. To umožňuje pořídit snímky v rozlišení 4K vhodné pro rozpoznávání.

Snímek vláken s velkým zvětšením pořízený digitálním 4K mikroskopem řady VHX
Koaxiální osvětlení (200×)
Koaxiální osvětlení (200×)

Pořizování snímků pylu ve filtrech

Filtry v čističkách vzduchu a klimatizacích obsahují složité třírozměrné vláknité struktury. Optické mikroskopy nemohou zachytit vlákna filtrů a současně i pyly ulpívající na těchto vláknech. Mají nedostatečnou hloubku ostrosti, která jim umožňuje zaostřit pouze část zorného pole.

Digitální 4K mikroskop řady VHX je vybaven funkcí hloubkové kompozice, která poskládá snímek z více snímků pořízených s různou polohou zaostření. Snímky zcela zaostřené v celém zorném poli lze pořídit i při velkém zvětšení. S touto funkcí lze pořizovat snímky zaostřené jak na vlákna filtru v celé jejich hloubce, tak na pyly ulpívající na těchto vláknech.
Zcela zaostřené jasné snímky získané hloubkovou kompozicí pomáhají rozpoznat látky ulpívající na podkladu nedestruktivně a bezkontaktně i za obtížných podmínek, jako například u vláken tkanin oděvů a lůžkovin.

Snímek pylů na filtru sestavený hloubkovou kompozicí a pořízený pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX
Kruhové osvětlení (200×) Vlevo: hloubková kompozice / vpravo: normální pozorování
Kruhové osvětlení (200×) Vlevo: hloubková kompozice / vpravo: normální pozorování

Kromě toho může mikroskop řady VHX automaticky provádět velmi přesné automatické počítání a měření oblasti určené pracovníkem obsluhy na snímku. Tím lze provádět rychlé kvantitativní analýzy látek ulpívajících na podkladu.

Analýza rukopisu ze snímků s vysokým odstupňováním barev a snímků barevných map

Při rozpoznávání rukopisu je nezbytné pozorovat detaily stop zanechaných ve vláknech papíru. Nerovnosti způsobené tlakem na povrch papíru při psaní jsou však velmi malé. Je proto obtížné zkoumat je pod zvětšovacím sklem nebo optickými mikroskopy.

Digitální 4K mikroskop řady VHX je vybaven režimem optického stínového efektu, který umožňuje pouhým stisknutím tlačítka pořídit snímky z pozorování s vysokým odstupňováním barev. Díky tomu lze pozorovat a analyzovat i jemné struktury, nepatrné nerovnosti povrchu a nejjemnější škrábance.

S tímto výrobkem lze provádět pozorování v atmosféře. Není nutné vakuum jako u mikroskopů SEM ani příslušná doba přípravy. Důkazní materiál se tak nemůže poškodit.
Snímky pořízené v režimu optického stínového efektu lze zobrazit jako barevnou mapu. Pomocí různých barev lze znázornit jemné třírozměrné rozdíly na povrchu papíru, což může být užitečné při analýze, porovnávání a rozpoznávání charakteristických změn tlaku při psaní.

Následující snímky jsou příklady snímků pozorování rukopisu pořízené mikroskopem řady VHX – normálního snímku, snímku pořízeného v režimu optického stínového efektu a snímku s barevnou mapou v režimu optického stínového efektu.

Rukopis zachycený během normálního pozorování na digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Kruhové osvětlení (150×)
Kruhové osvětlení (150×)
Snímek v režimu optického stínového efektu s barevnou mapou rukopisu pořízený pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX
Kruhové osvětlení + režim optického stínového efektu (150×)
Kruhové osvětlení + režim optického stínového efektu (150×)
Kruhové osvětlení + snímek v režimu optického stínového efektu s barevnou mapou (150×)
Kruhové osvětlení + snímek v režimu optického stínového efektu s barevnou mapou (150×)

Digitální 4K mikroskop důmyslně vylepšující a zefektivňující forenzní práci včetně soudního lékařství

Jednou z hlavních výhod používání digitálního 4K mikroskopu řady VHX je jeho použitelnost, díky které lze jeho výše popsanou vysokou výkonnost a různé funkce používat rychle a pomocí jednoduchých operací.

S mikroskopem řady VHX lze s jediným přístrojem plynule provádět různé činnosti od pozorování a analýzy až po automatickou tvorbu zpráv. Tato výhoda zvyšuje přesnost a efektivitu velkého množství každodenní forenzní práce a zkracuje dobu potřebnou ke zkoumání a vytížení vyšetřovatelů.
Kromě toho mohou hrát snímky v rozlišení 4K ukazující detaily důkazů významnou roli při prezentaci základních výsledků vyšetřování.

Pokud máte další dotazy k řadě VHX, klikněte na tlačítka níže.