UV světla jsou také známá jako černá světla a vydávají ultrafialové záření, z něhož naše oči vidí jen malou část.
Tato část představuje příklady pořizování a analýzy snímků pomocí našeho digitálního mikroskopu využívajícího UV světla.

Zobrazování pomocí UV světel (černá světla)

UV světla a fluorescence

UV světla vyzařují ultrafialové záření a používají se při pozorování fluorescence.
Fluorescence označuje vlastnost absorbovat světlo určité vlnové délky a emitovat světlo s delší vlnovou délkou.

Příklady pořizování snímků digitálním mikroskopem s použitím UV světla

UV světla se někdy používají pro vnitřní vizuální efekty, ale s digitálním 4K mikroskopem řady VHX od společnosti KEYENCE se používají pro různé účely, včetně pozorování různých fluorescenčních materiálů, v mineralogii, soudním (forenzním) lékařství, lékařství a biologii.
Obecně se fluorescenční mikroskopy používají při pozorování fluorescence v lékařství a biologii, nicméně UV světla lze použít pro pozorování v průmyslových aplikacích.

Test průsaku (PT)

V leteckém a automobilovém průmyslu se fluorescenty používají k pozorování mikroskopických škrábanců a prasklin, které jsou pouhým okem neviditelné.
Fluorescenční barva se nanese na cílový předmět, který se následně umyje a fluorescenční látka zůstane pouze ve škrábancích a prasklinách. Osvícení této látky UV světlem generuje fluorescenci, kterou lze zkontrolovat pouhým okem a kamerami. Řadu VHX lze použít k zobrazení mikroskopických škrábanců při velkém zvětšení.

  • Vlevo: 20×
  • Napravo: 200×

Kontrola množství tavidla zbývajícího na elektronických deskách plošných spojů a jejich kontrola na přítomnost cizích částic

Černá světla lze použít ke kontrole tavidla zbývajícího na elektronických deskách plošných spojů, protože tato látka pod těmito světly generuje fluorescenci. Usnadňují také detekci prachu a jiných cizích částic, které způsobují zkraty, proto jsou tato světla velmi užitečná při kontrole elektronických součástek.

50×, kruhové osvětlení
50×, UV světlo

Kontrola minerálů, drahokamů atd.

UV světla se používají při hodnocení určitých drahokamů a minerálů kvůli fluorescenční reakci, která se vyskytuje u některých komponent.

30×, kruhové osvětlení
30×, UV světlo

Kontrola prachu, nečistot atd.

Prach generuje bílou fluorescenci pod černým světlem. Při forenzní analýze se tento jev používá k identifikaci vláken připojených k předmětům. Navíc psí, kočičí a lidská moč reagují pod černým světlem, takže se používají ke kontrole, zda byly prostory důkladně vyčištěny.

50×, kruhové osvětlení
50×, UV světlo

Pozorování in vivo (drosophila)

V biologických aplikacích tato světla umožňují pozorování se světlem pronikajícím do živého těla.

100×, kruhové osvětlení
100×, UV světlo