A vonalkódok működése

A vonalkódok felépítése

Az alábbiakban a vonalkódok formátumát ismertetjük.

A
Vonalkód hosszúsága
B
Csendes zóna
C
Vonalkódszimbólum
D
Vonalkód magassága
E
Start karakter
F
Adat (üzenet)
G
Ellenőrző számjegy
H
Stop karakter

Csendes zóna (margó)

A vonalkódszimbólum bal és jobb oldali végei.
Ha a margó nem elég széles, akkor a vonalkódolvasó nem tudja beolvasni a vonalkódadatokat.
A bal és a jobb oldali margó szélességének a vékony vonal (minimális elemszélesség) legalább 10-szeresének kell lennie. (A vékony vonal szélességéről itt olvashat.)

Start/stop karakter

Az adatok kezdetét/végét jelző karakter.
A start/stop karakter a vonalkód típusától függően eltérő lehet. A CODE 39 „*” karaktert, a CODABAR pedig „a”, „b”, „c” és „d” karaktereket használ. (Az EAN és az ITF karakterek helyett egy vonalmintázatot használ az adatok kezdetének/végének jelzésére.)

Adat (üzenet)

Az adatokat (számokat, betűket stb.) jelképező vonalmintázatokat balról jobbra haladva olvassa le a rendszer.
A fenti rajzon az látható, hogy „012”-es adat miként jelenik meg a számok és a vonalmintázatok formájában.

Ellenőrző számjegy

A rendszer kiszámol egy számértéket az olvasási hiba ellenőrzésére. Ezt közvetlenül hozzácsatolja a vonalkódadatokhoz.
(A részletekről itt olvashat.)

Vonalkód hosszúsága

A vonalkód hosszúsága a vonalkód teljes hosszát határozza meg, amelybe a bal és jobb oldali csendes zónák is beletartoznak.
Ha a vonalkód hossza – a csendes zónákkal együtt – nem fér bele a beolvasási szélességbe, akkor a vonalkódolvasó nem fogja tudni beolvasni az adatokat.

Vonalkód magassága

Érdemes olyan magasra készíteni a vonalkódot, amennyire a nyomtató csak engedi.
Ha a vonalkód nem elég magas, akkor előfordulhat, hogy a lézer nem fedi le a vonalkódot, ami olvasási hibákat okozhat.
Javasoljuk, hogy a vonalkód magassága legalább 15%-kal nagyobb legyen, mint a vonalkód szélessége.

Vékony és széles vonal

Az alábbiakban a vonalkód minimális egységét adó vonalakat és térközöket ismertetjük. A vonalkód vékony és széles vonalak, illetve térközök kombinációja. Az egyes vonalak és térközök nevét lásd alább:

Vékony és széles vonal
NB Vékony vonal
WB Széles vonal
NS Vékony térköz
WS Széles térköz

A vékony és a széles egységek mérete az alábbi arányok szerint van meghatározva:
NB:WB = NS:WS =1:2 és 1:3 között

A vonalkódolvasó kiválasztásánál kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen széles a vékony vonal.
A vékony vonal szélességét „minimális elemszélességnek” is hívjuk.

Bináris és többszörös szint

A CODE 39, a CODABAR és az ITF kategóriákba tartozó vonalkódok olyan vonalakból és térközökből állnak, amelyek kétféle vékony és széles szélességet tartalmazhatnak. Ezeket „bináris szintű” vonalkódoknak hívjuk.
A vékony és a széles egység közötti arány 1:2 és 1:3 közötti. Bizonyos mértékű eltérés megengedett.

A
Vékony vonal
B
Széles vonal
C
Széles térköz
D
Vékony térköz

Az EAN és a CODE 128 kategóriákba tartozó vonalkódok olyan vonalakból és térközökből állnak, amelyek négyféle vékony és széles egységet tartalmazhatnak. Ezeket „többszörös szintű” vonalkódoknak hívjuk.
Az arány 1:2:3:4. Rendkívül minimális mértékű eltérés megengedett.

Bináris és többszörös szint

Mi az az ellenőrző számjegy?

Az ellenőrző számjegy egy számérték, amelyet a rendszer az olvasási hibák ellenőrzése céljából számol ki.
Az alábbiakban az ellenőrzés menetét és a kiszámítás módját ismertetjük.

 1. Ellenőrző számjegy
  • Vonalkód „123”-as adattal és „6”-os ellenőrző számjeggyel.
 2. Vonalkód beolvasása
  Vonalkód beolvasása
  • Megtörténik a vonalkód beolvasása.
 3. Az ellenőrző számjegy kiszámítása
  Az ellenőrző számjegy kiszámítása
  • A rendszer az adatok alapján kiszámítja az ellenőrző számjegyet.
 4. Az ellenőrző számjegy adatainak összehasonlítása
  Az ellenőrző számjegy adatainak összehasonlítása
  Összehasonlítás
  EgyezésSikeres beolvasás
  Nincs egyezésOlvasási hiba
  • A rendszer összehasonlítja a kiszámított ellenőrző számjegyet és a beolvasott vonalkódhoz kapcsolt ellenőrző számjegyet.
  • Ha ezek nem egyeznek, akkor olvasási hiba lép fel.

TARTALOMJEGYZÉK