Polírozott felületek számszerűsítése

Polírozott felületek számszerűsítése

A polírozás vegyi anyagok használatát jelenti a felület simábbá tételére. A polírozást különféle ipari területeken alkalmazzák, például a félvezetők gyártási folyamata során végzett lelapolásnál.
Ez a rész a polírozás és maratás alapvető jellemzőit, valamint a 3D profilmérő rendszerek alkalmazási példáit mutatja be.

Lappolírozás

Helyezze el a céltárgy a becsiszológépnek nevezett lapos felületi lemezre, csiszolóanyagként tegyen csiszolóport (például gyémántot, szilícium-karbidot vagy alumínium-oxidot) a céltárgy és a felületi lemez közé, majd forgassa el az asztalt a céltárgy felületének polírozásához.

A
Oldalnézet
B
Iszap
C
Iszapadagoló
D
Lapka
E
Hordozófilm
F
Polírozó betét
G
Forgóasztal polírozáshoz

Fényező polírozás

A csiszolóanyagot egy korongra helyezik, amely a polírozandó felülethez nyomódik. A kerék ezután forogni kezd a felület polírozásához.

Elektrolitikus polírozás (elektropolírozás)

A mintadarabot oldatba merítik, és elektromos áramot vezetnek át rajta, így a mintadarab anódként működik. Az ellenkező pólusról kis mennyiségű vas- vagy nikkelatom oldódik fel, hogy megmarja a mintát. A polírozó felület a katód helyének megváltoztatásával változtatható. Ez lehetővé teszi az érdesség finom szabályozását kis mennyiségű maratással.

Polírozó elektrolitba merített minta.
A
Tápegység
B
Elektrolit
C
Ellentétes pólus (katód)
D
Mintadarab (anód)
D: Változások a mintadarabban (anód)
(1) Polírozás előtt
Több mikrométeres nagyságrendű szabálytalanságok
(2) Polírozás közben
Felületi egyenetlenségek eltávolítása
(3) Polírozás után
Sima felület

Az elektrolízis elsődlegesen a kiemelkedéseket oldja fel, ezzel kisimítva a felületet.

Kémiai polírozás

A mintadarabot savas polírozó oldatba merítjük, hogy felülete részlegesen feloldódjon. Az elektropolírozással ellentétben a polírozó felület nem választható meg, így az oldattal érintkező teljes felület egyenletesen maratásra kerül.

Elektrolitikus polírozás (elektropolírozás) Kémiai polírozás
Polírozási mennyiség

kb. 1-5 μm
(Feldolgozási idővel és megoldással szabályozható)

kb. 1-20 μm
(Feldolgozási idővel szabályozható)

Elérhető pontosság

Szub-mikron

Mikron

Elektróda

Szükséges
(Szelektív polírozás az elektróda elhelyezkedése alapján)

Nem szükséges
(A teljes célfelület egységes polírozása)

Kopáselemzési példa

A felületi textúra és a kopásmintázat maratás előtti és utáni elemzése lehetővé teszi az anyagelrendezés és a kémiai összetétel részletes osztályozását és számszerűsítését, csökkentve ezzel az elpazarolt gyártási költségeket.

Lézermikroszkóp

 • Több adathalmaz egyidejűleg, azonos feltételek mellett elemezhető.
 • A felületalapú kiértékelés lehetővé teszi az érdesség, a térfogat és a felület elemzését.
A felület állapota kopás előtt
A felület állapota kopás után
A felületen lévő kiemelkedések lekoptak.
Elemzés lézermikroszkóppal
A paraméterjavaslat-funkció használata automatikusan kivonja azokat az érdesség paramétereket, amelyeknél eltérések voltak a kopás előtti és utáni értékekben.

Példa a polírozóbetét profiljának mérésére

A polírozó betétek felületi jellemzői befolyásolják a polírozott mintadarab síklapúságát és egyenletességét.
A polírozó betétek felületének megértése lehetővé teszi azok minőségének és élettartamának növelését.

Lézermikroszkóp

 • A mérési tartomány elég széles ahhoz, hogy a teljes célpontot egyetlen méréssel lehessen értékelni.
 • Nincs szükség minta-előkészítésre.
 • A felület profilja és egyenetlenségei számszerűsíthetők.
Elemzés 3D profilmérő rendszerrel
Polírozóbetét felületi profilja (jó termék)
A horony mélysége, szélessége és térfogata mérhető a kopott betéteknél. Az idő előrehaladásával rögzített változások felhasználhatók a betétcsere intervallumának meghatározására.

Példa a köszörűkő profiljának mérésére

A köszörűkő csiszoló gyémántszemcséket tartalmaz, amelyek egy fémalapra vannak elhelyezve.
A galvanizált köszörűkövek profiljának megértése jobb hozamoz vezethet.

Lézermikroszkóp

 • A minta mérete nincs korlátozva, ami lehetővé teszi a roncsolásmentes értékelést.
 • A felület profilja és egyenetlenségei számszerűsíthetők.
SEM-kép
A megfigyelési kép ugyan tiszta, de nem mutatja pontosan a szabálytalanságok nagyságát.
Elemzés lézermikroszkóppal
3D-s kép egy köszörűkő felületéről

A maratás különböző típusai

A maratás nagy vonalakban felosztható nedves maratásra, amely kémiai oldatokat, például savakat vagy lúgokat használ, és száraz maratásra, amely ionokat, gázt vagy gyököket használ.

Nedves maratás

Izotróp maratás

A maszk nyílásánál a céltárgyat sugárirányban azonos sebességgel maratják úgy, hogy a közvetlenül a maszk alatti terület megfúródik (oldalmarás, alámetszés).

A
Maszk
Anizotróp maratás

Ez a módszer a kristályos anizotrópia előnyeit kihasználva az oldalsó maratást csak egy meghatározott irányban szabályozza.

A
Maszk

Száraz maratás

Kémiai maratás (izotróp maratás)

Ez a módszer egy ionizált vagy gyökös reakciógáz és a céltárgy közötti kémiai reakciót használja.

A
Ionplazma
B
Védőanyag
C
SiO2 vagy más oxidfilm (szigetelőanyag)
D
Szilícium lapka
E
A védőanyag által nem fedett filmrétegeket az ionok eltávolítják.
Irányított maratás

Ez a módszer úgy maratja a célpontot, hogy ionokat vagy nagy sebességű semleges részecskéket bocsát ki vele szembeni irányjellemzőkkel.

Polírozott fémszerkezetek megfigyelése

Olyan fémszerkezetek is megfigyelhetők, amelyeket korábban csak SEM-mel lehetett látni. A maratással erodált részek magasságának mérése lehetővé teszi a szerkezet értékelését.

Lézermikroszkóp

 • A kiváló képminőség lehetővé teszi olyan fémszerkezetek megfigyelését, amelyeket korábban csak SEM-mel lehetett látni.
 • Mivel a felület profilja és érdessége számszerűsíthető, az elemzéshez nincs szükség munkaerőre.
 • A maratással eltávolított részek magasságának mérése lehetővé teszi a szerkezet elemeinek azonosítását.
Megfigyelési kép
3D-kép

Maratásmennyiség-értékelési példa

A maratás hatása számszerűsíthető a felületi profil vagy a felületi érdesség különböző időközönként vagy hőmérsékleten történő értékelésével.

Lézermikroszkóp

 • A felületi profil különbségei számszerűsíthetők.
 • A felületi érdesség értékelhető anélkül, hogy azt az érintőceruza hegyének alakja vagy kopása befolyásolná.
Megfigyelési kép
3D-kép
Maratási idő
0 perc
5 perc
10 perc

Példa a felületi érdesség mérésére kémiai polírozás után

A felületi érdesség mérésével jobban megérthető a kémiai polírozásnak az alapanyagra gyakorolt hatása, ami javítja a hozamrátát.

Lézermikroszkóp

 • 2D és 3D képek készülnek, amelyek lehetővé teszik a felület mennyiségi és minőségi megértését.
 • Az érdesség teljes felületen történő mérése magas fokú reprodukálhatóságot biztosít.
Polírozás előtt
Polírozás után
Felületi profil polírozás előtt
Felületi profil polírozás után