International Belgium

High-speed optical micrometer
Seria LS-9000

NATYCHMIASTOWY I PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA POMIAR ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ BEZPOŚREDNIO NA LINII PRODUKCYJNEJ

Pobierz katalog

Łatwy w obsłudze - wystarczy jedynie umieścić detal i przeprowadzić pomiar
Użyteczny i poręczny przyrząd pomiarowy zarówno na jak i poza linią produkcyjną

 • Poza linią

 • Na linii

Seria LS zapewnia stałą gotowość do pomiaru.
Wystarczy przepuścić detal przez obszar pomiarowy, aby wyznaczyć średnicę zewnętrzną.

Pobierz katalog

Mniejsza ilość błędów spowodowanych przez pracowników przekładająca się na większą gwarantowaną dokładność

Błędy PRZY RĘCZNYM WPROWADZANIU danych

 • Ręczny zapis

  Zlecanie pracownikom ręcznego zapisywania lub wprowadzania wyników pomiarów może być przyczyną błędów w danych wejściowych.

 • Seria LS-9000

  Pomiary mogą być przesyłane do rejestratora danych, PLC lub komputera PC, eliminując problem ewentualnych błędów danych.

Błędy spowodowane nachyleniem

 • Pomiar ręczny

  Jeśli detal nie będzie mierzony pod prawidłowym kątem, spowoduje to błędy w pomiarze.

 • Seria LS-9000 Pomiar Pomiar zewnętrznej średnicy wału [korekcja i pomiar nachylonych detali]

  Orientacja celu jest odpowiednio identyfikowana, a pomiary są korygowane, co pozwala na dokładny pomiar.

Błędy odczytu

 • Odczyt standardowy

  Wyniki pomiarów mogą się różnić w zależności od położenia i kąta patrzenia.

 • Seria LS-9000 Zewnętrzna średnica rolek kopiarki

  Wartości są wyświetlane cyfrowo, co zapobiega powstawaniu błędów odczytu.

Pobierz katalog

Pobierz katalog, aby uzyskać więcej informacji.

Sign In

E-mail Address
Password

If you don't have an account, please register below.

User Registration

Please complete this simple registration form. After completing the form please press the "Submit" button at the bottom of the page.

 • * is required information.
E-mail Address *
Password * 7 characters minimum, no spaces
Newsletter
Country *
First Name *
Last Name *
Company Name *
Phone Number *
Address *
City *
Postcode *