Optisch dimensioneel meetsysteem: digitale profielprojector

Handschuifmaten/micrometers versus IM-reeks

Meer weten

Handschuifmaten/micrometers

 • Disadvantage Werkelijk gemeten punten kunnen niet worden geïdentificeerd De plaats waar de punten werden aangebracht zijn onbekend behalve aan de operator die de meting uitvoerde. Als gevolg daarvan kunt u niet zonder fouten bepalen waar de juiste punten werden gemeten.
 • Disadvantage Meetresultaten variëren afhankelijk van de operator De gemeten waarde fluctueert wegens verschillende tip-posities of andere factoren, resulterend in verschillende meetresultaten tussen operators.
 • Disadvantage Contact-gebaseerde meting wordt beïnvloed door druk Metingen fluctueren op zachte onderdelen wegens het aandrukken van de tips. Operator moet een conditie voor elk doel definiëren, zoals instelling van een palwiel voor het constantedruk-mechanisme.
 • Disadvantage Meetwaardeveranderingen afhankelijk van de temperatuur Handschuifmaten/micrometers kunnen uitzetten wegens de omgevingstemperatuur resulterend in verschillende meetwaarden.

IM-reeks

 • Advantage Gemeten punten en waarden zijn vastgelegd als beelden! De meetinstellingen, gemeten punten en gemeten waarden kunnen als beelden worden vastgelegd. U kunt gemeten punten controleren tegen een tekening of complete duidelijke, begrijpelijke inspectierapporten.
 • Advantage Meetresultaten zijn consistent, onafhankelijk van operators! Speciaal ontworpen CMOS-camera's extraheren meetpunten automatisch, zodat de meetresultaten consistent zijn zonder menselijke fout.
 • Advantage De meting wordt onmiddellijk contactloos uitgevoerd! De dubbel telecentrische lenzen met grote doorsnede leggen het beeld van een geheel onderdeel vast, waarbij instantane meting van alle punten mogelijk is. Tot 99 afmetingspunten kunnen in slechts enkele seconden worden gemeten.
 • Advantage Ingebouwde temperatuursensor Gegevens over de omgevingstemperatuur worden teruggekoppeld met de meetwaarde, hetgeen voorkomt dat een verandering van de meetwaarden optreedt wegens veranderde omgevingstemperatuur

Een belangrijke reductie van de meettijd!

Veronderstel dat u de afmetingen van een onderdeel zoals dit meet.
Als de metingen 20 minuten duren voor één onderdeel en 50 onderdelen worden in één dag gemeten...

vereist het onderdeel 1.000 minuten per dag

Als je 20 dagen in een maand werkt...

vereist het onderdeel 20.000 minuten per maand

Als je de metingen gedurende een jaar voortzet...

zul je 4.000 uren per jaar aan het onderdeel spenderen

met de IM-serie kan een onderdeel in slechts enkele seconden worden gemeten.
Als u metingen op hetzelfde onderdeel uitvoert...
kost het slechts 40 uur in het hele jaar!


 • Handschuifmaat /
  micrometer

 • IM-reeks

Bestede meettijd

De IM-reeks verbetert productiviteit door een aanmerkelijke reductie van de manuren die aan meting worden besteed

Aanmelden

E-mailadres
Wachtwoord

Indien u geen account heeft, registreer u hieronder.

Gebruikersregistratie

Vul het registratieformulier in. Druk na het invullen van het formulier op de knop "Verzenden" onderaan de pagina.

 • * vereiste informatie.
Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Nieuwsbrief
Land *
Naam onderneming *
Telefoonnummer *
Adres *
Plaats *
Postcode *