Selecteer uw toepassing.

Een verplaatsingssensor selecteren

Kromtrekking / vlakheid

Kromtrekking wordt over het algemeen gemeten door een doel op drie punten te meten.
Meting is ook mogelijk door over een doel met een puntsensor te bewegen of rechtstreeks de vorm te meten door een laser in een horizontale lijn te projecteren.
Afhankelijk van de meetomstandigheden en doelen kunnen methoden afwijken en moet de inrichting worden aangepast. Voor vragen kunt u contact opnemen met de plaatselijke verkoopvestiging.

Profielmethode
LJ-reeks
LJ-reeks

Vormen worden direct gemeten door middel van een lijnlaser. De kromtrekking wordt vervolgens gemeten op basis van de gemeten golfvormgegevens. 3D-vormmetingen kunnen ook worden uitgevoerd door het doel tijdens het scannen te bewegen.

Selectiepunt

 • 2D-hoogte kan binnen een lijn worden gemeten
 • Onbeperkte doelselectie op ultrahoge snelheden
 • Mogelijkheid om golfvormgegevens uit te voeren
LJ-V-reeks
High-speed 2D/3D Laser Scanner
LJ-V-reeks
Confocale reflectiemethode
CL Reeks
CL Reeks

Dankzij ultracompacte en lichte sensorkoppen kunnen meerdere koppen in parallel worden aangebracht.
Metingen van doelvervorming in productielijnen bij gebruik van hoogtegegevens van meerdere sensoren is hierbij mogelijk.

Selectiepunt

 • Erg nauwkeurige contactloze inspectie van verschillende doelmaterialen en -kleuren
 • Ultracompact en licht voor eenvoudige installatie
 • Hoge nauwkeurigheid over een groot meetbereik
CL-3000 Reeks
Confocale afstandssensor
CL-3000 Reeks
Triangulatiereflectie-methode
LK-reeks
LK-reeks

Na het scannen van een doel met een optische reflectiemeetinstrument wordt de kromtrekking gemeten op basis van de hoogte-informatie van drie willekeurige punten. De LK-G-reeks biedt ultrasnelle sample tijd, waardoor stabiele metingen mogelijk zijn, zelfs met scannen.

Selectiepunt

 • Meetobject wordt niet bepaald door transparantie of kleur
 • Contactvrije meting is mogelijk
 • Klein meetpunt en hoge snelheid
LK-G5000-reeks
Ultra high-speed/Hoge nauwkeurigheid
LK-G5000-reeks
Contacttype
GT-reeks
GT-reeks

Kromtrekking wordt met contactsensors gemeten die op drie punten detecteren.
De meting kan gemakkelijk worden uitgevoerd door de kromtrekkingsmeetmodus in te stellen met de berekeningsfunctie van het GT2-instrument.

Selectiepunt

 • Doelselectie kan alleen worden bepaald door soliditeit
 • Uiterst precieze meting is mogelijk
GT2-reeks
Digitale contactsensor met hoge nauwkeurigheid
GT2-reeks