Polska

NOWOŚĆ IM-7500 Optyczny system pomiarowyBłyskawiczny pomiarKomparator optyczny nowej generacji

Podstawowa wydajność
Pomiar do 99 wymiarów
w ciągu kilku sekund
Podstawowa wydajność
Spójne wyniki niezależnie
od operatora
Podstawowa wydajność
Automatyczne rejestrowanie danych i generowanie raportów pokontrolnych

NOWOŚĆ Pomiary mogą być wykonywane bez zmiany programu

Więcej informacji znajdziesz w katalogu.