Cyfrowe projektory pomiarowe

Zautomatyzowany system natychmiastowych pomiarów dostarczający bardzo dokładnych i powtarzalnych danych pomiarowych w ciągu kilku sekund — wystarczy umieścić element na stoliku i nacisnąć jeden przycisk! Można wymiarować setki kluczowych cech elementu w dowolnym miejscu w polu widzenia systemu. Wbudowane oprogramowanie z funkcją wykrywania krawędzi gwarantuje powtarzalność pomiarów wykonywanych przez wszystkich operatorów i eliminuje subiektywność. To przyjazne dla użytkownika narzędzie może służyć jako uzupełnienie procesów kontroli jakości, niezależnie od tego, czy jest używane w laboratorium, czy na hali produkcyjnej.

Pobierz katalogi

Asortyment produktów

Seria IM-8000 - Cyfrowy projektor pomiarowy

Cyfrowy projektor pomiarowy z serii IM-8000 może rejestrować obrazy w wysokiej rozdzielczości. To rozwiązanie o trzykrotnie wyższej wydajności wykrywania w porównaniu do systemów konwencjonalnych, a przy tym łatwe w obsłudze: wystarczy umieścić obiekt na podstawie i nacisnąć przycisk. Czujnik CMOS o rozdzielczości 20 mln pikseli w połączeniu z nowym algorytmem gwarantuje stabilne wykrywanie krawędzi i umożliwia wysoce precyzyjny pomiar nawet 300 punktów w zaledwie kilka sekund. Ponadto nowo opracowana jednostka obrotowa umożliwia obracanie obiektów o różnych rozmiarach i kształtach, utrzymując je w pozycji poziomej i przeprowadzając stabilne pomiary wielu powierzchni w zakresie 360° w ramach jednej operacji. Obsługa jest łatwa — wystarczy nacisnąć przycisk MEASURE. Zapewnia to spójne wyniki niezależnie od operatora i istotnie ogranicza ilość zasobów niezbędnych do pomiarów. Ten produkt odznacza się szybkością działania, spójnością wyników i łatwą obsługą oraz rozwiązuje liczne problemy związane z pomiarami.

Katalogi Cena

Seria LM - Cyfrowy projektor pomiarowy o wysokiej dokładności

A high-precision, optical gauge that allows operators to achieve dimensional measurement results to +/-0.1um. Utilising automatic focus, epi-illumination, and high precision optics, at the push of a button you can repeatably measure all 2D features, including height.

Katalogi Cena

Projektory pomiarowe to jeden z typów przyrządów pomiarowych. Zasada pomiaru jest podobna jak w mikroskopach optycznych. Próbka umieszczana jest na stoliku i od dołu pada na nią światło. Powoduje to rzutowanie na ekran profilu próbki w postaci jej cienia. Do uzyskania dokładnych pomiarów używany jest telecentryczny system optyczny.
Projektory pomiarowe były oryginalnie projektowane w celu kontrolowania konturu obiektu. Później pojawiły się modele wyposażone w funkcje pomiaru. Niektóre analogowe projektory pomiarowe mają ekran o średnicy przekraczającej 1 m.
Projektory pomiarowe znane są również pod nazwą projektory profilowe lub cieniografy.

Zasada działania projektora pomiarowego (telecentryczny układ optyczny)

Typowy projektor pomiarowy oświetla mierzony obiekt umieszczony na stoliku od dołu i rzuca jego cień przez obiektyw projekcyjny na ekran projekcyjny. Z tego właśnie powodu nazywany jest on także projektorem profilowym lub cieniografem.
Rzutowany obraz jest powiększonym obrazem mierzonego obiektu w odpowiedniej skali, a wymiary mierzonego obiektu uzyskuje się z pomiarów tego obrazu.
W projektorach pomiarowych używany jest układ optyczny nazywany „telecentrycznym układem optycznym”, który zapewnia rzutowanie obrazu z takim samym powiększeniem z każdego położenia obiektu w polu widzenia. W uniwersalnym obiektywie bliskie obiekty wydają się duże, a odległe małe, co pozwala ocenić perspektywę. Natomiast w soczewce telecentrycznej rzut jest tej samej wielkości niezależnie od tego czy obiekty znajdują się blisko czy daleko.
Soczewki telecentryczne umożliwiają rzucanie cienia obiektu z poprawnym powiększeniem bez zniekształcania obrazu.

A: Ekran projekcyjny, B: Obiektyw projekcyjny, C: Ruchomy stolik, D: Pokrętła przesuwu stolika (uchwyty X i Y)

Środki ostrożności, konserwacja i kalibracja

Konwencjonalne projektory pomiarowe wymagają regularnej konserwacji, aby były w stanie stale wykonywać pomiary z wysoką precyzją. Konserwacja jest często wykonywana na miejscu przez serwis, ponieważ sprzęt ten jest zazwyczaj zbyt duży, aby regularnie go wysyłać i odbierać.
Ponadto wymagana jest regularna kalibracja, aby mieć pewność, że dokładność urządzenia jest zgodna ze specyfikacją. Cykl kalibracji projektora pomiarowego wynosi od 6 miesięcy do 3 lat. Podobnie jak konserwacja, kalibracja jest zazwyczaj wykonywana lokalnie.

Projektor pomiarowy – korzyści

Podstawową cechą projektorów pomiarowych jest to, że umożliwiają pomiar dwuwymiarowy (w kierunku osi X i Y), podczas gdy narzędzia ręczne, takie jak mikrometry, suwmiarki noniuszowe czy wysokościomierze i głębokościomierze suwmiarkowe mierzą naraz tylko w jednym kierunku.

To dwukrotnie zwiększa wydajność wykonywania pomiarów w porównaniu z innymi narzędziami. Operator może wyrównać lewy dolny róg obrazu z linią środkową ekranu, aby ustawić punkt początkowy, i odczytać jednocześnie wymiar długości i szerokości, co pomaga usprawnić proces kontroli.

W projektorach pomiarowych pomiar nie wymaga styku z obiektem, więc nie zniekształca pomiaru części elastycznych ani nie uszkadza części wrażliwych. Podczas kontroli tylko światło dociera do obiektu, więc nie ma żadnej potencjalnej możliwości zmiany jego kształtu.

Dużą zaletą jest nie tylko brak ryzyka uszkodzenia obiektu, ale także brak czynnika związanego z „wyczuciem” podczas obsługi pomiarowych narzędzi ręcznych mogącego skutkować błędem. Dzięki temu firmy zyskują większą spójność wykonywanych pomiarów.

Firmy korzystające z projektorów pomiarowych zauważają również korzyści finansowe. Po pierwsze — dzięki projektorowi pomiarowemu mogą skrócić czas kontroli, mierząc obiekty szybciej niż konwencjonalnymi narzędziami ręcznymi.

Oszczędność czasu i większa przepustowość mogą mieć znaczący wpływ na rentowność. Dodatkowa oszczędność kosztów wynika z ograniczenia użycia narzędzi ręcznych. Stosując optyczną metodę pomiaru, znacznie zmniejsza się zużycie ręcznych narzędzi pomiarowych. Częste używanie narzędzi ręcznych zwiększa ich zużycie i wymaga okresowych certyfikacji, a co za tym idzie dodatkowych narzędzi na czas, gdy są one niedostępne — metoda optyczna eliminuje te problemy.

Umieść obiekt na stoliku.
W celu zmierzenia wymiarów obrazu wyświetlonego na ekranie w powiększeniu stosuje się skalę. Ewentualnie można użyć stolika XY i określić wymiary na podstawie ruchu.
Projektor pomiarowy z komputerową funkcją obliczania umożliwia wykonanie różnych pomiarów na przykład szerokości, średnicy czy kąta, poprzez ustawienie punktu pomiaru za pomocą ruchomego stolika.

Sposób pomiaru długości/szerokości

Umieść obiekt, który ma być zmierzony na ekranie, i wyreguluj wysokość stolika, aby ustawić ostrość.
Wyrównaj orientację boku, który chcesz zmierzyć, na rzutowanym obrazie z orientacją linii odniesienia ekranu i skoryguj wartość stolika XY do 0.
Następnie przesuń stolik za pomocą pokręteł przesuwu stolika i wyrównaj drugi bok rzutowanego obrazu, który ma zostać zmierzony, z linią odniesienia na ekranie.
Wyświetlone w tym momencie wartości przesuwu stolika w kierunku X i Y są wartościami pomiaru. W przypadku prostego pomiaru tylko w jednym kierunku stosowana jest wielkość przesuwu tylko w kierunku X lub Y.

Sposób pomiaru promienia/średnicy

Umieść obiekt, który ma być zmierzony na ekranie, i wyreguluj wysokość stolika, aby ustawić ostrość.
Następnie wyrównaj środek okręgu na wyświetlanym obrazie z punktem, w którym znajduje się linia odniesienia ekranu.
W przypadku pomiaru promienia odnotuj tutaj punkt 0 i przesuń stolik, aby określić wielkość ruchu do punktu, w którym krawędź okręgu znajduje się w środku stolika. W przypadku średnicy przesuń stolik stąd do krawędzi okręgu, odnotuj punkt 0 i przesuń do przeciwległej krawędzi, aby określić wielkość ruchu. W każdym przypadku pomiar wykonuje się zazwyczaj w czterech kierunkach na krzyż.
Do pomiaru można również użyć koncentryczny diagram przykładany do ekranu nazywany „wykresem”.
W przypadku projektora pomiarowego z funkcją obliczania średnica i promień zostaną obliczone automatycznie po zarejestrowaniu trzech punktów pomiarowych na krawędzi okręgu.

Sposób pomiaru kątów

Są różne sposoby pomiaru kąta.
Jedna z metod polega na sprawdzaniu wielkości obrotu stolika w kierunku θ przez wyrównanie linii prostej rzutowanego obrazu z linią odniesienia ekranu.
W innej metodzie przykłada się do ekranu wykres ze skalą przypominający kątomierz.
W projektorze pomiarowym z funkcją obliczeń kąt jest obliczany po wyznaczeniu dwóch prostych linii.

Sposób użycia nakładek

Istnieją różne typy wykresów.
Do pomiaru średnicy i promienia istnieją kołowe wykresy koncentryczne, do pomiaru kątów wykresy kątowe. Ponadto niektóre skale są ułożone w formie siatki, na której widoczne są wartości współrzędnych XY. Obie umieszcza się na ekranie i mierzy, porównując z rzutowanym obrazem.

Projektor pomiarowy – często zadawane pytania

Projektory pomiarowe są przeznaczone do kontroli wizualnej w dwóch wymiarach. W tym celu obiekt musiałby być ponownie zorientowany i zmierzony, aby uwzględnić jego trójwymiarowość. Inna metod polega na użyciu zestawu kilku narzędzi, takich jak cyfrowy projektor pomiarowy, suwmiarki, mikrometry i wysokościomierze. Na przykład cechy dwuwymiarowe można zmierzyć projektorem pomiarowym, a następnie użyć wysokościomierza, aby zmierzyć wysokość lub głębokość obiektu. Końcowy wynik pomiaru można zapisać w raporcie lub dopisać do wygenerowanego automatycznie raportu.

Automatyczny cyfrowy projektor pomiarowy KEYENCE serii IM mierzy po naciśnięciu przycisku w ciągu 3 lub mniej sekund do 300 wymiarów obiektu z dokładnością do +/- 2 μm. Po zmierzeniu obiektu system automatycznie zapisuje dane i tworzy raport kontroli. Nasz najnowszy model ma wbudowany wysokościomierz do pomiaru w kierunku osi Z. Porównując z tradycyjnymi projektorami pomiarowymi, firmy zauważają znacznie krótszy czas wykonywania kontroli i wygodę operatora. Zalety wynikające z szybkości pomiaru, dokładności i łatwości użycia są natychmiast widoczne.

Uchwyty

Uchwyt służą w projektorach pomiarowych do unieruchomienia mierzonego obiektu w poprawnej orientacji. Na przykład okrągły obiekt może zostać unieruchomiony w poziomie za pomocą zacisku. Za pomocą uchwytu można ustawić obiekt, którego dolna powierzchnia nie jest płaska, w orientacji zdatnej do pomiaru.
Istnieją różne typy uchwytów, w tym klipsy, zaciski i magnesy.

Nakładka z wykresem

Wykres na nakładce przykłada się do obrazu rzutowanego na ekran. Istnieją różne typy wykresów. Często są używane na przykład wykresy z podziałką w formie siatki lub koncentryczną.
Ponadto nakładając na rzutowany obraz wykres, na którym wartość projektowa obiektu pomiaru jest powiększona o taki sam współczynnik, można zobaczyć, na ile kontur wartości projektowej różni się od rzeczywistego obiektu pomiaru.

Oświetlenie odbite

Projektor pomiarowy może nie tylko oświetlać obiekt od dołu i przepuszczać światło, ab powstał cień, ale także oświetlać od góry (od strony obiektywu), aby rzutować kontury.
Nawet gdy pomiar danej próbki na podstawie obrazu z podświetlenia sprawia trudności, to można ją zmierzyć przy użyciu oświetlenia wielokątowego.

Kurtyna

Kurtyny służą do zatrzymywania światła przychodzącego z zewnątrz. Blokowanie światła otoczenia pozwala na rzutowanie kształtu z większą precyzją.

„Podstawy pomiarów” to witryna informacyjna zawierająca podstawową wiedzę związaną z wykonywaniem pomiarów na produkcji, w tym dotyczącą podstaw projektorów pomiarowych.

Więcej szczegółów

Zapytaliśmy klientów: Dlaczego Państwa firma zamieniła projektor analogowy i mikroskop na cyfrowy projektor pomiarowy?

Spytaliśmy naszych klientów o powody przejścia z konwencjonalnych technologii pomiaru na automatyczny system pomiarowy serii IM. Zobacz, jak ten system polepsza proces kontroli.

Przewodniki techniczne

Seria IM CYFROWY PROJEKTOR POMIAROWY PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Zobacz typowe przykłady zastosowania tradycyjnego projektora pomiarowego zmierzone przez automatyczny system pomiarowy serii IM. Przykłady zastosowania obejmują: części toczone, skrawane, sprężyny, elementy tłoczone, elementy złączne, uszczelki itp.

Przewodniki techniczne

PiO Szczegółowe informacje dotyczące serii IM CYFROWY PROJEKTOR POMIAROWY [Opracowanie]

Często zadawane pytania dotyczące serii IM - nowej generacji cyfrowych projektorów pomiarowych oraz porównania ich z technikami pomiaru za pomocą konwencjonalnych suwmiarek noniuszowych, mikrometrów i cyfrowych projektorów pomiarowych.

Przewodniki techniczne