Sterowanie procesami / Czujniki procesu

Umożliwiają monitorowanie procesów, w tym kontrolę ciśnienia i przepływu.

Asortyment

Czujniki przepływu

Czujniki przepływu

Umożliwiają monitorowanie chwilowego i skumulowanego natężenia przepływu.

Katalogi

Czujniki ciśnienia cieczy / powietrza

Czujniki ciśnienia cieczy / powietrza

Umożliwiają monitorowanie ciśnienia w układach pneumatycznych i hydraulicznych.

Katalogi