Skaner 3D

Skaner 3D KEYENCE płynnie przełącza się pomiędzy skanowaniem, analizą i eksportem danych do pliku STEP. Dane uzyskane ze skanowania 360° można dla porównania nałożyć na dane CAD. Skaner ten umożliwia nawet analizę przekroju poprzecznego. Dane wyjściowe STEP są dostępne natychmiast po wykonaniu analizy, umożliwiając szybkie przeprowadzenie inżynierii wstecznej.

Pobierz katalogi

Asortyment produktów

Seria VL-700 - Skaner 3D CMM

Skaner 3D CMM serii VL-700 jako pierwszy na świecie jest wyposażony we w pełni automatyczną funkcję konwersji do CAD. Od skanowania po eksport pliku STEP - skaner obsługuje wszystko automatycznie. Nie ma konieczności używania specjalistycznych programów do konwersji, aby uzyskać dane w formacie dostępnym dla oprogramowania CAD, co eliminuje te kroki z procedury pracy. Co więcej, nowo opracowane nadajniki oraz obiektywy o wysokiej rozdzielczości oraz czujnik CMOS WDR (Wide Dynamic Range) zapewniają dwukrotnie większą zdolność wykrywania w porównaniu z modelami konwencjonalnymi. Udoskonalone skanowanie umożliwia uzyskanie dokładnych danych 3D zawierających informacje o kształcie i kolorze. Korzystając z algorytmu dopasowania porównawczego, można wykorzystać dane CAD oraz współrzędne do wykonywania pomiarów porównawczych.

Katalogi Cena

Seria VR-6000 - Optyczny profilometr 3D ze sterowaniem jednym przyciskiem

Optyczny profilometr 3D ze sterowaniem jednym przyciskiem Seria VR-6000 umożliwia bezkontaktowy pomiar w celu zastąpienia mierników chropowatości i profilometrów stykowych. Ten system pomiaru profilu 3D rejestruje całą powierzchnię z rozdzielczością 0,1 µm, pozwalając na pomiar detali, które nie mogą być zmierzone przyrządami typu sonda. Niedawno wprowadzony automatyczny moduł obrotowy sprawia, że pomiary są niezwykle proste. Obracanie próbki podczas pomiaru pozwala na wierne odwzorowanie przekroju poprzecznego bez martwych punktów oraz pomiar grubości i głębokości ściany bez konieczności cięcia. Dodatkowo algorytm skanowania HDR zapewnia ulepszone możliwości skanowania do natychmiastowego określania najlepszych warunków do dokładnego pomiaru profilu nawet w przypadku detali błyszczących i wykonanych z materiału o niskiej refleksyjności , które są trudne do zmierzenia przy pomocy optycznych systemów pomiaru profilu. Skanuj detale z zakresem dynamiki 1000 razy szerszym niż w przypadku modelów konwencjonalnych.

Katalogi Cena