Zobowiązanie KEYENCE do przestrzegania dyrektywy WEEE

Pierwsza dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2002/96/WE) weszła w życie w całej Europie 13 sierpnia 2005 roku, a zmieniona dyrektywa (2012/19/UE) weszła w życie 14 lutego 2014 roku. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz promowanie ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku. W dalszej części dokumentu KEYENCE deklaruje swój program recyklingu w oparciu o dyrektywę WEEE.

Szczegółowe informacje na temat dyrektywy WEEE można znaleźć pod poniższym łączem:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Komisja Europejska)

W ramach tej dyrektywy produkty KEYENCE są sklasyfikowane jako produkty B2B i są oznaczone zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol przekreślonego koła pojawia się na wszystkich produktach, które muszą być poddane recyklingowi.

WYBIERZ KRAJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI.