KEYENCE - séria IM - Výpočet vašej časovej úspory

Pri výpočte zariadení série IM

ušetríte hodín /mesačne!

Vaša súčasná situácia

Pri vstupnej kontrole

Pribl. minút/denne

Pribl. hodín/mesačne

Pri kontrole v priebehu procesu

Pribl. minút/denne

Pribl. hodín/mesačne

Pri výstupnej kontrole

Pribl. minút/denne

Pribl. hodín/mesačne

Aktuálna celková investícia minút/denne alebo pribl. hodín/mesačne

sa teraz investuje do kontrol dielov

↓
Pri používaní zariadení série IM...

s funkciou dávkového merania a väčšou rýchlosťou

bude kontrola trvať pribl. minút/denne
a pribl. hodín na pokrytie vašich súčasných potrieb.

Potrebujete len % vášho súčasného času.

V dôsledku toho vám ušetríme hodín/mesačne.
Požiadajte o ukážku ešte dnes!

Znova vypočítať časovú úsporu

Back to top

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Head Office:
Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgium
Phone: +32 (0) 15 281 222
E-mail: info@keyence.eu
Career Opportunities: KEYENCE Career Site