Zpět na měřicí senzory

Výběř měřicího senzoru

3D kontrola

Práce s 3D obrazem umožňuje celou řadu kontrol a měření včetně objemu, deformací a náklonu. Velikost, materiál a prezentace objektu hrají klíčovou roli při hledání co nejlepšího řešení. Níže naleznete několik nabízených možností, a pokud máte jakékoli dotazy, můžete požádat o bezplatnou konzultaci s odborníkem na 3D měření.

Zobrazit katalog Snadné měření TIPY - PRO MĚŘENÍ POMOCÍ LASEROVÝCH SYSTÉMŮ

2D profilometry umí měřit šířku, výšku a objem naneseného tmelu ve výrobě bez ohledu na úpravu nebo barvu povrchu.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Detekuje otřepy na svorkách po řezání elektrolytické povrchové vrstvy. Řada LJ-X8000 zaručuje díky měření s ultra vysokým rozlišením 3 200 bodů na profil stabilní detekci i těch sebemenších otřepů.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Na nasnímaných 3D tvarech lze provádět kontinuální měření profilu. Lze tak aplikovat kritéria splnění/nesplnění požadavků na maximální a minimální hodnoty v určité oblasti nebo časovém rozmezí, což umožňuje zachytit malé vady v kontinuálních procesech.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Kontrolu vad lze provést extrakcí informace o změnách výšky dokonce na zakřivených tvarech povrchu. Stabilní detekci lze dosáhnout i u složitě zakřivených tvarů.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Vysoce přesná měření lze provádět i při měření objektů s výškovými rozdíly nebo v případech, kdy se vzdálenost od objektu ke kameře mění.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Detekce odlamování nebo důlků v laserových svarech pomocí 3D laserových profilometrů. Měření není ovlivněno barvou nebo leskem svaru, což zaručuje stabilní výsledky kontroly při proměnlivém odlesku nebo tvaru svaru.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Objekty s více materiály lze snímat v jednom záběru profilu. Což umožňuje měřit skleněné a kovové povrchy současně. Systémy řady LJ-X8000 umožňují zvládnout desetkrát vyšší hodnoty reflexivity materiálu než u konvenčních produktů.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Konvenční kamerové systémy mají u cílů s různým průměrem často potíže se současným zaměřením oblastí s větším a menším průměrem. Měření výšky jednotlivých stupňů hřídele laserovým profiloměrem umožňuje kontrolu celého povrchu najednou.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Díky 3D kontrole mohou uživatelé přesně zjistit, zda jsou jednotlivé součásti správně usazené a neodklánějí se od své správné polohy. Laserový 2D/3D profiloměr KEYENCE s modrým laserem zaručuje stálost měření, a to i u cílů z více materiálů.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Senzor posuvu s velmi malým bodem paprsku – pouze 3,5 µm – je možné používat pro přesná měření profilu hrubosti a jemných tvarů. Měření 3D tvarů je také možné díky podrobnému skenování synchronizovanému s X-Y posuvným stolem. Měření s ohromující úhlovou charakteristikou je možné provádět nejen u neprůhledných cílů, ale i u cílů průhledných a u 3D tvarů se zrcadlovým povrchem.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Široké zorné pole laserového profiloměru umožňuje kontrolovat současně i více cílů pohybujících se na pásovém dopravníku. Funkce 3D korekce pozice se může využívat k rozpoznání a kontrole každé sušenky v rozsahu měření. Cílem je umožnit přesné třídění a zvýšit tak kvalitu a snížit množství odpadu.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000