Zpět na měřicí senzory

Výběř měřicího senzoru

Výška / výškový rozdíl

Měření výšky nebo výškového rozdílu lze provést pomocí 1D, 2D nebo 3D senzorů. Nejlepší volba pro danou aplikaci bude záviset na materiálu objektu, kompaktnosti jeho umístění a okolním prostředí. Níže se můžete podívat na některé možnosti měření výšky, nebo požádejte o bezplatnou konzultaci s místním odborníkem.

Zobrazit katalog Snadné měření TIPY - PRO MĚŘENÍ POMOCÍ LASEROVÝCH SYSTÉMŮ

Vysoce rychlé laserové senzory umí kontrolovat dosedání klapek bez kontaktu s hlavou ventilu.

Laserový senzor s ultravysokou rychlostí a přesností

Řada LK-G5000

Hlavy s malým průměrem umožňují přesné umístění dílů ve stísněných oblastech.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Laserové 2D senzory umí měřit šířku i výšku, což umožňuje přesné měření mezer mezi panely bez ohledu na úpravu nebo barvu povrchu.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

2D senzory s průchozím paprskem umožňují provádění vysoce rychlých kontrol rozměrů na siluetě dílu.

Vysokorychlostní optický 2D mikrometr

Řada TM-3000

Kontrola rozdílů výšky na obráběných dílech bez vlivu oleje nebo jiného znečištění povrchu.

Velmi přesný kontaktní digitální senzor

Řada GT2

Současné měření polohy a délky pinů konektorů. Tradičně byly při použití systému zpracování obrazu a kontaktního senzoru potřeba dva kroky měření. Řada LJ-X8000 dokáže provést obě tyto kontroly současně. Tím se snižují náklady, neboť není potřeba instalovat tolik vybavení.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Měření rovinnosti svorek napájecích modulů. Objekt je detekován podle povrchu a rovinnost je měřena na základě referenční roviny vypočítané pomocí metody nejmenších čtverců. Lze tak eliminovat chyby způsobené náklonem objektů, což zaručuje přesnou kontrolu.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Kontrola náklonu prvků po spojování. Řada CL-3000 využívá vícebarevnou konfokální metodu, která umožňuje koaxiální měření. Ať už jsou povrchy objektu zrcadlové nebo hrubé, lze je změřit se stejným nastavením, což zaručuje snadnou a vysoce přesnou kontrolu.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Kontrola výšky elektromotoru po práškovém svařování pomocí řady LJ-X8000. 3D laserový profilometr poskytuje díky vysoké rychlosti a stabilitě měření spolehlivé 100% kontroly.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000