Tijdens het polijsten wordt de korrelgrootte van het schuurmiddel geleidelijk aan kleiner om een glad oppervlak te verkrijgen. Zo worden geslepen oppervlakken gepolijst. Oppervlakken kunnen ook spiegelglad worden gepolijst om diffuse reflecties te verminderen. Dit gedeelte geeft een overzicht van het polijstproces en bevat voorbeelden van het waarnemen en inspecteren ervan met een digitale microscoop.

Waarnemen en inspecteren van het polijstproces met een digitale microscoop

Wat is polijsten?

Polijsten is het bewerken van materiaal met een schuurmiddel om geleidelijk aan een glad oppervlak te verkrijgen.
Met polijsten kunnen oppervlakken spiegelglad of glanzend als een spiegel worden gemaakt om de producten fraaier te maken en de glij-eigenschap van producten te verbeteren.

Verklarende woordenlijsten over schuren en slijpbit

Korrelgrootte

De korrelgrootte is bepalend voor de werking van het schuurmiddel. Die grootte wordt aangegeven met een getal. Hoe groter dat getal, des te kleiner de korrel.

Hechtsterkte

Geeft de hardheid van het slijpbit aan met een letter uit het alfabet. Hoe dichter aan het begin van het alfabet, des te lager de hardheid. Hoe dichter aan het eind van het alfabet, des te hoger de hardheid. De vuistregel is om bij hard materiaal een zachte slijpbit te gebruiken en omgekeerd.

Structuur

Geeft de korrelgrootte als een percentage van het volume van de structuur aan.

Structuurnummer 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Percentage van korrel (%) 62 60 58 56 54 52 50 48 46
Bindmiddel (hechting)

De substantie die twee slijpbits bij elkaar houdt, wordt bindmiddel (hechting) genoemd. Twee voorbeelden van een bindmiddel zijn:
Resinoïde (B): ondersteunt hoge snelheden en wordt gebruikt bij grof slijpen.
Verglaasd (V): wordt gebruikt bij het afwerken van het slijpwerk en het polijsten.

Soorten polijst

De gangbare vormen van polijsten en de kenmerken ervan zijn:

Polijsten met slijpbit

Bij deze manier van polijsten wordt het product met een snel ronddraaiende slijpbit gepolijst.

Gladwrijven

Bij deze manier van polijsten wordt er een schuurmiddel aangebracht op een zacht stuk doek of vilt dat ronddraait. Dit is de laatste fase van het polijstproces waarmee een spiegelgladde of gepolijste afwerking wordt verkregen.

Leppen

Bij deze manier van polijsten wordt het product vastgezet op een ronde vlakke plaat, lep genaamd, die wordt gedraaid terwijl er druk wordt uitgeoefend. Afhankelijk van het type schuurmiddel wordt de natte of droge methode gebruikt.

Nat: er wordt een schuurmiddel toegevoegd en er wordt geschuurd onder weinig druk. Doordat er veelvuldig wordt geschuurd, krijgt het product een matte afwerking.
Droog: er wordt onder hoge druk met een schuurmiddel over een ongelijk oppervlak van een plaat gewreven. Er hoeft maar weinig te worden geschuurd om een spiegelglad effect te krijgen.

Polijsten met een vat

Bij deze manier van polijsten wordt schuurmiddel en het product in een tankvormig vat gedaan, dat vervolgens wordt rondgedraaid. Alhoewel deze methode geschikt is voor massaproductie, wordt er ruwer gepolijst dan bij gladwrijven of leppen. Deze methode wordt vaak gebruikt als er bramen van producten moeten worden verwijderd.

Elektrolytisch polijsten

Bij deze manier van polijsten gaat er stroom door het product om het oppervlak glad te maken. Deze methode is weliswaar duur, maar zo kunnen kleine of smalle onderdelen worden gepolijst die anders lastig te polijsten zouden zijn.

Gebruikelijke materialen voor schuurmiddelen

Er zijn verschillende soorten schuurmiddelen verkrijgbaar. Hieronder staan de gangbare materialen voor schuurmiddelen en hun toepassingen:

Aluminiumoxide

Dit schuurmiddel, alumina genaamd, is bijzonder goedkoop en wordt daarom net zo vaak gebruikt als siliciumcarbide.
Doelmaterialen: ijzer en metalen

Carbiden

Siliciumcarbide is het schuurmiddel bij uitstek, is goedkoop en wordt daarom vaak gebruikt.
Doelmaterialen: niet-ijzerhoudende metalen (koper en aluminium), niet-metalen

Zirkonium

Hoewel dit schuurmiddel niet zo hard is als diamant, kunnen er moeilijk te bewerken materialen mee worden gepolijst.
Doelmaterialen: moeilijk te bewerken materialen

CBN

Het schuurmiddel CBN (Cubic Boron Nitride) heeft een hardheid die alleen onderdoet voor die van diamant, maar duurder is dan diamant. Het is bestand tegen hoge temperaturen en gaat zeer lang mee.
Doelmaterialen: hardmetaallegeringen

Diamant

Omdat dit schuurmiddel niet bestand is tegen hitte, wordt het gebruikt voor het polijsten van materialen zoals glas en silicium, die een hoge hardheid en zelfs bij hoge temperaturen een lage reactiviteit hebben.
Doelmaterialen: glas, silicium

Voorbeeld van het waarnemen en inspecteren van het polijstproces met een digitale microscoop

In dit gedeelte worden de nieuwste voorbeelden gegeven van het waarnemen en inspecteren van het polijstproces met de 4K digitale microscoop van KEYENCE uit de VHX-reeks.

Waarneming van diamantschuurmiddel

1000×, coaxiale verlichting

Automatische gebiedsmeting van een schuurmiddel

1000×, coaxiale verlichting

Met de functie voor automatische gebiedsmeting kan de korrelgrootte van schuurmiddelen worden gekwantificeerd.

Waarneming van verstopt gaas
200×, ringverlichting
Automatische gebiedsmeting van gaas
Met de functie voor automatische gebiedsmeting kunnen verstoppingen heel gemakkelijk worden gedetecteerd.
Waarneming van een slijpbit

1000×
Links: coaxiale verlichting, rechts: ringverlichting

Vergelijking van 3D-beelden vóór en na het gebruik van een slijpbit

100×, ringverlichting
A: vóór gebruik, B: na gebruik

Met de 3D-meetfunctie kunnen verschillen in vorm van vóór en na het gebruik van de slijpbit worden gemeten.

Waarneming van een gepolijst oppervlak
80×, ringverlichting
Afbeelding van een spiegelglad oppervlak in de Optical Shadow Effect-modus
Met de functie voor de Optical Shadow Effect-modus kunnen minuscule golvingen en krasjes op een spiegeloppervlak zichtbaar worden gemaakt.
Waarneming van een gepolijst keramisch oppervlak
4000×, coaxiale partiële verlichting
Afbeelding van een gepolijst keramisch oppervlak in de Optical Shadow Effect-modus
Met de functie voor de Optical Shadow Effect-modus kunnen minuscule oneffenheden op een gepolijst oppervlak zichtbaar worden gemaakt.
Meting van de ruwheid van een gepolijst oppervlak
500×, coaxiale verlichting