Lassen wordt veel gebruikt voor het verbinden van metalen producten aan elkaar, zoals bij auto's en vliegtuigen. De kwaliteit van de las met betrekking tot de veiligheid van producten kan worden gewaarborgd door aan de hand van een dwarsdoorsnede te meten of de lasdikte de juiste afmeting heeft en door fouten zoals een onvoldoende penetratie en verbindingsfouten te inspecteren.
Met de nieuwste 4K digitale microscoop van KEYENCE kunnen haarscherp de randen van metalen structuren en gebieden met gebreken worden weergegeven, zelfs bij dwarsdoorsneden van de las met een laag contrast. Met deze microscoop kunnen snel 2D- en 3D-afmetingen worden gemeten en automatisch de meetresultaten (zoals beelden en waarden) als een rapport worden weergegeven, waardoor de werkzaamheden qua efficiëntie drastisch worden verbeterd.

Defecten in lasdikte en stroomlijnen van metingen en inspecties

Belang van het inspecteren van de lasdikte

Lassen wordt veel gebruikt voor het verbinden van metalen onderdelen aan elkaar, zoals bij auto's, vliegtuigen, treinstellen en schepen. In de auto-industrie worden vaak verschillende manier van lassen gebruikt, zoals booglassen, weerstandspuntlassen en laserlassen op carrosserieën, frames, motoren, transmissies, chassis en andere dergelijke onderdelen waarop spanning staat wanneer er met de auto's wordt gereden. Hierdoor wordt zeer veel belang gehecht aan het sterkteontwerp van de las en het inspecteren van de laskwaliteit door dimensionale meting van dwarsdoorsneden.

Mechanische eigenschappen van en barsten in de las

Niet alleen basismaterialen, maar ook de las waarmee die materialen aan elkaar worden gehecht (lasdruppels en lasdikte), zijn metaalhoudende materialen waarin additieven (zoals lasstaven en lasdraden) zijn gesmolten en gestold.
Bij het gebruikelijke booglassen bijvoorbeeld veranderen de metaalstructuren voortdurend, niet alleen in het lasmetaal, maar ook in de delen van de basismaterialen die door de laswarmte worden beïnvloed. Los daarvan veranderen ook de mechanische eigenschappen van metaalhoudende materialen voortdurend. De versterking daarentegen, die op het oppervlak van de las wordt gevormd, vertoont onregelmatigheden. Een opeenhoping van onregelmatigheden leidt tot afwijking van de mechanische eigenschappen, waardoor barsten ontstaan als gevolg van spanning op één plek.

Sterkteontwerp en laskwaliteit

Bij het sterkteontwerp van metalen producten worden de materialen in het algemeen gekozen door uit te gaan van de belasting die op de producten moet worden uitgeoefend, en de belasting te bepalen die op elk metalen materiaal moet worden uitgeoefend. Ook dient bij het sterkteontwerp rekening te worden gehouden met de belastingen die op de las van elk materiaal worden uitgeoefend, om te kunnen voldoen aan de kwaliteit die aan las wordt gesteld.
Daarom is het belangrijk de laskwaliteit te inspecteren op basis van het sterkteontwerp door bijvoorbeeld de keeldikte (of keeldwarsdoorsnede, de grootte van de dwarsdoorsnede van de lasdruppel), de beenlengte en de lasdikte te meten. De kwaliteit van de las kan worden geëvalueerd door middel van macroscopische meting van de dwarsdoorsneden na het lassen.

Laskwaliteit met betrekking tot lasdikte

Lasdikte en penetratiefouten

De lasdikte is bepalend voor de sterkte van de verbinding. Eventuele fouten met de lasdikte, zoals een verkeerde verhouding tussen de lasdikte en het materiaal, hebben consequenties voor de sterkte van de las. Aan de hand van het voorbeeld van een stuiklas worden hieronder veelvoorkomende fouten met de lasdikte beschreven.

Onvoldoende lasdikte
Onvoldoende lasdikte
Een fout bij een las door een onvoldoende lasdikte in vergelijking met wat vereist is, vanwege factoren zoals het niet goed verhitten van het gesmolten materiaal. De afbeelding is een voorbeeld van een overlaplas. Bij stuiklassen kan deze fout zich gemakkelijk voordoen aan de onderkant van de groeven. In het geval van het koppelen van een dunne plaat T-stuk (horizontale hoeklas) wordt de penetratie als onvoldoende beschouwd als de lasdikte 20% of minder van de dunne plaat bedraagt.
Onvolledige fusie
Onvolledige fusie
Een fout doordat niet het volledige materiaal is doordrongen van het gesmolten metaal. De afbeelding is een voorbeeld van een koppeling van een dunne plaat (horizontale overlap). Deze fout wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door onvoldoende verhitting van het gesmolten metaal en voorstroming van het gesmolten metaal. Bij omtreklassen wordt die fout ook veroorzaakt doordat de voorafgaande en volgende lasdruppels worden overgebracht naar de overlaplas voordat die voldoende zijn gepenetreerd.

Volledige lasdikte, gedeeltelijk lasdikte en de sterkte ervan

Verschillende groeven veroorzaken ook verschillende penetratiepatronen, wat leidt tot verschillen in de sterkte van de las.

Volledige lasdikte
Een volledig lasdikte is een lasmethode waarbij de groef van het te verbinden basismateriaal wordt samengevoegd en ingebed met gesmolten verbindingsmaterialen (lasstaaf en lasdraad), zoals bij stuiklassen.
Een volledige penetratielas is een zeer betrouwbaar sterkteontwerp, aangezien deze lassen dezelfde proefspanning hebben als het basismateriaal. Anderzijds moet de kwaliteit van de las zeer goed zijn. Vooral moet er goed worden gelet op de uiteinden van lasnaden om fouten zoals ondersnijdingen te voorkomen. Ook de versterking moet terdege worden gecontroleerd, omdat spanning uitwerkt op een teveel aan versterking waardoor bijvoorbeeld de lasnaad kan scheuren.
Voorbeeld van een gedeeltelijke lasdikte (a = keeldikte)
Voorbeeld van een gedeeltelijke lasdikte (a = keeldikte)
Gedeeltelijke lasdikte
Een gedeeltelijk lasdikte is een methode waarbij een gedeeltelijke groef in het basismateriaal wordt gemaakt. Bij deze methode wordt het basismateriaal slechts gedeeltelijk gelast, terwijl bij lassen met volledige penetratie de gehele plaatdikte van het basismateriaal wordt gelast. Doorgaans wordt er met een volledige lasdikte gewerkt. Een gedeeltelijk lasdikte is in sommige gevallen een betere methode, bijvoorbeeld wanneer samengevoegde delen met elkaar verbonden zijn door het ontwerp en de productie van de materialen.

Voorzichtigheid is echter geboden bij het lassen met gedeeltelijke penetratie op plaatsen waar het materiaal kan buigen of waar er trekkracht op kan worden uitgeoefend, omdat in dat geval lassen met gedeeltelijke penetratie niet de vereiste strekte heeft. Daarom zijn zowel het ontwerp van de sterkte als de meting en inspectie van de las met name belangrijk, omdat de afmetingen van de penetratie, zoals de keeldikte, moeten voldoen aan het ontwerp van de las.

Nieuwste voorbeelden van het gebruik van microscopen voor het stroomlijnen van metingen en inspecties van de las

In de dwarsdoorsneden van lasnaden is er gewoonlijk een laag contrast tussen de penetratie en het basismateriaal, zodat metingen niet altijd duidelijkheid geven, wat kan leiden tot een verschil van mening tussen operatoren. Bij gebruik van stereoscopische microscopen moet de schaal visueel worden gecontroleerd en moeten de meetwaarden handmatig worden ingevoerd.

De aflopen jaren is de technologie van digitale microscopen enorm verbeterd waardoor de lasdikte zeer duidelijk kan worden waargenomen en de afmetingen veel beter kunnen worden gemeten. Met de ultra-high-definition 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks van KEYENCE kan de lasdikte veel efficiënter worden geïnspecteerd dankzij de heldere beelden, de dimensionale metingen en de nieuwste lens met hoge resolutie, 4K CMOS, verlichting en de technologie voor het maken van beelden.

4K-beelden met hoge resolutie die de grens tussen lasdikte en basismateriaal haarscherp in beeld brengen

Door het lage contrast in de dwarsdoorsneden van de lasgrenzen van zowel de penetratie als het basismateriaal is het soms lastig om een goede beoordeling te kunnen geven en goed te kunnen meten.

Met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks kunnen dankzij de 4K-beelden met hoge resolutie de randen haarscherp in beeld worden gebracht. Zelfs voor de dwarsdoorsneden van een overlaplas, waar de grens tussen de las en het basismateriaal moeilijk is te zien, kunnen nu de grensranden, verschillen in metaalstructuren en delen met fouten haarscherp in beeld worden gebracht.
Dankzij de heldere beelden kan er geen twijfel meer bestaan bij het dimensionaal meten van de penetratie en kan er sneller worden gewerkt, terwijl er tevens nauwkeuriger kan worden geïnspecteerd.

Weergave van dwarsdoorsnede van een las met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks
Dwarsdoorsnedewaarneming van booglas
Dwarsdoorsnedewaarneming van booglas
Verschillen in weergave van lasdikte
Verschillen in weergave van lasdikte
Links: hoge resolutie/rechts: zonder hoge resolutie (30×)

Verbetering van de dimensionale meetefficiëntie voor lasnaden

Driedimensionale metingen van dwarsdoorsneden van een las zijn belangrijk voor het inspecteren van de sterkte en kwaliteit van de las. Het beoordelen van de meetpunten is echter lastig vanwege het lage contrast tussen het basmateriaal en de lasdruppels. Ook zijn een visuele waarneming vanuit het geheugen en een handmatige invoer van de verkregen waarden vereist, maar dat kan voor problemen zorgen door menselijke fouten en de ingewikkelde bediening.

Met de 4K-beelden met hoge resolutie op de monitor waarop de lasgrenzen duidelijk worden weergeven, kunnen er met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks 2D-metingen worden uitgevoerd van bijvoorbeeld de beenlengte, keeldiepte en lasdikte door alleen maar te hoeven klikken op het te meten punt. U kunt zelfs heel eenvoudig en snel zeer nauwkeurig meten op submicrongrootte waardoor er aanzienlijk op het aantal arbeidsuren kan worden bespaard.
Ook zorgt de nieuwste automatische randdetectiefunctie ervoor dat iedere operator op dezelfde manier zal meten. Bovendien wordt er aan een groot aantal inspectievereisten voldaan dankzij de functie waarmee gebruikers dimensionale metingen kunnen herhalen door gemeten en opgeslagen gegevens uit een album te selecteren.

Meting van overlaplas en andere lasvormen met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks
Dwarsdoorsnedewaarneming van booglas
Verschillen in weergave van lasdikte

Meting van lasdikte

Meten op submicrongrootte is ook mogelijk.
Meten op submicrongrootte is ook mogelijk.

Driedimensionale 3D-meting en 3D-vorm van lasdruppels

Lasdruppels zijn qua vorm niet gelijkmatig. Bij fouten (discontinuïteit) in het druppeloppervlak, zoals onvoldoende versterking, overlap, ondersnijdingen, putjes en barsten, voldoen de mechanische eigenschappen niet en kan de las gaan scheuren.

De 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks is voorzien van een functie waarmee heel eenvoudig op meerdere posities kan worden scherpgesteld, er haarscherp kan worden waargenomen en doelen met ongelijke oppervlakken driedimensionaal kunnen worden gemeten. Door de 3D-vorm van lasdruppels weer te geven, kan niet alleen de vorm onbelemmerd vanuit verschillende hoeken worden geïnspecteerd, maar kan ook het profiel van elke dwarsdoorsnede worden gemeten. Omdat vormen en ruwheid kunnen worden geanalyseerd, kunt u ook lasspetters, barsten en soortgelijke problemen op het oppervlak van het basismateriaal rond lasdruppels inspecteren.

Waarneming van lasdruppels met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks
Waarneming van lasdruppels
Waarneming van lasdruppels
3D-vorm- en -profielmetingen van lasdruppels
3D-vorm- en -profielmetingen van lasdruppels

Direct aanmaken van meet- en inspectierapporten

Voorheen moesten operators niet alleen ingewikkelde metingen en inspecties uitvoeren, maar ook veel rapporten opstellen waardoor de werkdruk toenam.
De 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks heeft een rapportfunctie. Net als op een computer kunt u Excel op de microscoop uit de VHX-reeks installeren. Door van tevoren sjablonen te maken, kunnen niet alleen vergrote beelden, inclusief de afmetingen, maar ook meetwaarden en goedkeurings- en afkeuringsbeoordelingen onmiddellijk worden ingevoerd. Op die manier kan er voor het maken van rapporten aanzienlijk worden bespaard op arbeidsuren.

Rapportfunctie van de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks
Rapportfunctie van de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks
Functie voor het direct invoeren van gegevens, zoals beelden, afmetingen en goedkeuring/afkeuring in een rapport, waardoor de werkdruk enorm afneemt.

Een 4K microscoop waarmee het meten en inspecteren van de las worden gestroomlijnd

De VHX-reeks is een reeks krachtige microscopen waarmee problemen op het gebied van meten en inspecties kunnen worden opgelost en de efficiënte van het werk kan worden verbeterd. Dit is dankzij de zeer scherpe waarneming die alleen kan worden bereikt met 4K-beelden met hoge resolutie, de verwerving van numerieke gegevens door middel van nauwkeurige metingen en de opslag en het gebruik van gegevens. Daarnaast zijn er nog veel andere functies om te voldoen aan de eisen van snelheid en nauwkeurigheid op de werkplek, zoals een naadloze zoomfunctie waarmee automatisch kan worden vergroot van 20× tot 6000× zonder dat er van de lens hoeft te worden gewisseld, de Optical Shadow Effect-modus en functies voor multiverlichting voor het duidelijk weergeven van de fijne details van oneffen oppervlakken en de automatische reproductie van diverse instellingen door opgeslagen gegevens te selecteren.

Klik voor meer informatie over de VHX-reeks op de onderstaande knop om de catalogus te downloaden. Klik voor vragen op de andere onderstaande knop of neem contact op met KEYENCE.