Optische vezels zijn gemaakt van kwartsglas en kunststof en worden vooral gebruikt voor communicatie via internet. Dit gedeelte geeft een overzicht van optische vezels en bevat voorbeelden van het waarnemen ervan met een digitale microscoop.

Waarneming van optische vezels met een digitale microscoop

Optische vezels en de structuur van optische vezelkabels

Kerndraad van optische vezel

Lichtsignalen gaan door de kern van de glasvezel. De bekleding bestaat uit materiaal met een lagere brekingsindex dat de kern omsluit.

 • A: Kern
 • B. Bekleding
 • C: Buitenmantel
Optische glasvezelkabel

Het spanningsdeel in het midden van de kabel vermindert de spanning tijdens het installeren van de kabel.

 • A: Kerndraad van optische vezel
 • B: Drukwikkeling
 • C: Sterkte
 • D: Buitenmantel

Voordelen van het gebruik van optische vezels

 • Hogere communicatiesnelheid en grotere communicatiecapaciteit (1000 Mbps) dan de ADSL-methode (50 Mbps), van conventionele telefoonlijnen.
 • Communicatie over grote afstand met minimaal verlies van de signaalintensiteit
 • Geen elektrische communicatie, dus niet gevoelig voor elektromagnetische storing
 • Laag gewicht en compact, met één vezel, inclusief de mantel met een buitendiameter van 0,25 mm
 • De basis van glasvezels is kwarts dat een langere levensduur heeft en minder grondstoffen nodig heeft dan koper
 • Explosiebestendig, zonder kans op ongelukken door kortsluiting

Multi-mode glasvezel en single-mode glasvezel

Er zijn twee typen optische vezels: multi-mode glasvezel en single-mode glasvezel.

Single-mode vezels hebben een kerndiameter van ongeveer 10 micrometer en hebben een signaaloverdracht van één enkele lichtpuls. Multi-mode vezels zijn groter met een kerndiameter van ongeveer 50 micrometer en hebben een signaaloverdracht van meerdere lichtpulsen met meerdere reflectiehoeken.

Single-mode glasvezel

Ideaal voor middellange en lange transmissies over een afstand van enkele kilometers of meer. Dit type wordt gebruikt in steden, tussen steden en voor communicatie via onderzeese kabels.
Diameter van de kern: 9 μm
Diameter van de mantel: 125 μm

Multi-mode glasvezel

Ideaal voor korte transmissies over een afstand van een paar meter tot enkele honderden meters. Dit type wordt gebruikt voor bekabeling in gebouwen en tussen apparaten.
Diameter van de kern: 50 μm of 62,5 μm
Diameter van de mantel: 125 μm

Voorbeeld van waarnemingen van fouten aan de buitenkant van optische vezels met een digitale microscoop

In dit gedeelte worden de nieuwste voorbeelden gegeven van het waarnemen van fouten aan de buitenkant van optische vezels met de 4K digitale microscoop van KEYENCE uit de VHX-reeks.

150×, multiverlichting + dieptecompositie
80×, doorvallende verlichting
1000×, coaxiale verlichting + dieptecompositie