Thermisch spuiten is een techniek voor het behandelen van oppervlakken waardoor een functionele coating wordt gevormd op die oppervlakken door er gesmolten materialen zoals metalen, keramiek en cermets op te spuiten. Deze techniek wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het verbeteren van de slijtvastheid, corrosiebestendigheid en isolatie-eigenschappen en het herstellen van afmetingen. In dit gedeelte staan voorbeelden van hoe oppervlakken en coatings na thermisch spuiten met digitale microscopen kunnen worden waargenomen en gemeten.

Waarnemen en meten met digitale microscopen na thermisch spuiten

Wat is thermisch spuiten?

Thermisch spuiten is een techniek voor het modificeren van oppervlakken waardoor een functionele coating wordt gevormd door materialen als spray op te brengen. Materialen, zoals metalen, keramiek en cermets, worden gesmolten met gas of elektriciteit en op deeloppervlakken verstoven. De opgespoten gesmolten deeltjes koelen onmiddellijk af tot een functionele coating.

Eigenschappen van thermisch spuiten

  • Onderdeeloppervlakken die zijn gemaakt van elk materiaal, zoals metalen, keramiek en kunststoffen, kunnen worden verwerkt.
  • Voor het spuitwerk kan een groot aantal verschillende materialen worden gekozen, zoals metalen, keramiek en cermets.
  • Het hitte-effect is laag en er is bijna geen thermische vervorming.
  • Er is geen limiet aan de afmetingen van de onderdelen.
  • Alleen de desbetreffende gebieden kunnen thermisch worden bespoten.
  • Objecten die niet kunnen worden verplaatst, zoals aanlegsteigers, kunnen ter plaatse worden behandeld.

Doeleinden en effecten van thermisch spuiten

Roestpreventie, corrosiepreventie, chemische weerstand
Preventie van corrosie veroorzaakt door roest door gebruik buitenshuis en corrosie veroorzaakt door chemische reacties
Hittebestendig, thermische isolatie
Preventie van corrosie bij hoge temperaturen en temperatuurstijging op deeloppervlakken
Smering, slijtvastheid
Poreuze coatings kunnen goed worden gesmeerd, waardoor de duurzaamheid wordt verbeterd.
Geleidbaarheid, isolatie
De geleidbaarheid kan worden verbeterd door het doelwit met metalen te besproeien, het besproeien van het doelwit met keramiek kan de isolerende eigenschappen bevorderen.
Herstel van afmetingen
Onderdelen die zijn beschadigd door slijtage of corrosie, kunnen worden hersteld en afmetingen kunnen worden gecorrigeerd door die met materiaal te bedekken.
Niet-hechtende behandeling
Voorkomen van hechting op plakkerige materialen

Gangbare methoden voor thermisch spuiten

Zuurstof spuiten

Vlamspuiten
Bij deze thermische spuitmethode worden thermische spuitmaterialen gesmolten en versneld in een brandende vlam in lucht, gevuld met brandbare gassen, zoals acetyleen en zuurstof. Er zijn twee variaties: spuiten met poedervlammen en spuiten met draadvlammen.
Vlamspuiten op hoge snelheid
Met deze methode kunnen thermische spuitmaterialen op supersonische snelheid botsen met het doelmateriaal door vloeibare brandstof (kerosine) en zuurstof te verbranden om de coating te vormen.

Elektrisch spuiten

Elektrisch boogspuiten
Bij deze thermische spuitmethode ontstaat er een boog tussen de punten van twee metalen draden (thermische spuitmaterialen) om die te smelten en worden de gesmolten materialen met een persluchtstraal op het oppervlak geblazen.
Plasmaspuiten
Met deze methode wordt bij het thermisch spuiten de thermische spuitmaterialen in een vlam gehouden en kunnen de materialen op supersonische snelheid botsen met het doelmateriaal om de coating te vormen.

Voorbeelden van het waarnemen en meten met digitale microscopen na thermisch spuiten

Dit zijn de nieuwste voorbeelden van het waarnemen en meten na thermisch spuiten met de 4K digitale microscoop van KEYENCE uit de VHX-reeks.

Waarneming van een oppervlak na thermisch spuiten

VHX-E20, 80×, ringverlichting

Links: normaal beeld
Rechts: beeld in de Optical Shadow Effect-modus

Waarneming van een oppervlak na thermisch spuiten

VHX-E100, 300×, coaxiale verlichting

Links: normaal beeld
Rechtsboven: beeld in de Optical Shadow Effect-modus
Rechtsonder: kleurenkaartbeeld

Voorheen werden oppervlakken waargenomen met rasterelektronenmicroscopen (SEM's), maar nu kunnen oppervlakken worden waargenomen in de Optical Shadow Effect-modus.

Waarneming van een oppervlak na thermisch spuiten

ZS-200, 200×, ringverlichting, multiverlichting

Normaal beeld
Beeld met multiverlichting
De multiverlichtingsfunctie benadrukt onregelmatigheden in het oppervlak van thermisch opgespoten coatings.

Waarneming van krassen op een thermisch gespoten coating

ZS-20, 150×, ringverlichting + multiverlichting

Normaal beeld
Beeld met multiverlichting
Met de multiverlichtingsfunctie kunnen duidelijke krassen worden gecontroleerd.

Waarneming van een thermisch gespoten coating

VH-Z500, 500×, coaxiale verlichting + HDR

Links: normaal beeld met gedeeltelijke coaxiale verlichting
Rechts: polarisatiefilterset + HDR-beeld
Voorheen werden thermisch gespoten coatings waargenomen met SEM's, maar deze kunnen nu gemakkelijk worden waargenomen met behulp van het polarisatiefilter en de HDR-functie.

Diktemeting van een thermisch opgespoten coating

ZS-200, 1000×, coaxiale verlichting

De microscopen uit de VHX-reeks kunnen niet alleen worden gebruikt voor het doen van waarnemingen, maar ook als meetmicroscoop.