Spoelen worden niet alleen gebruikt voor elektrische generatoren en motoren, maar ook voor producten in verschillende industrieën zoals IC-kaarten, opladers voor mobiele telefoons en antennes. In dit gedeelte staan voorbeelden van het met digitale microscopen waarnemen en meten van spoelen.

Waarnemen en meten van spoelen met digitale microscopen

Wat is een spoel?

De textuur van een spoel is in feite een elektrische draad die gewikkeld is en stroom geleid. Veel producten hebben de vorm van een spoel, zoals veren, en die in elektrische circuits worden gebruikt, worden letterlijk spoelen (inductoren) genoemd. Spoelen kunnen weerstanden, condensatoren en inductoren vormen. Dit zijn allemaal passieve elementen die worden gebruikt in elektrische circuits.

Typen spoelen

Spoelen worden volgens de manier van wikkelen, de constructie en de functie in verschillende typen onderverdeeld.

Indeling volgens de manier van wikkelen

Solenoïde type

Dit type kan gemakkelijk worden gewikkeld en wordt vaak gebruikt. Er is echter een grote hoeveelheid lekkageflux.

Toroïdaal type

Bij dit type is er minder lekkageflux.

Spoeltype

De wikkeling van het draad kan vlak zijn, waardoor dit type spoel wordt gebruikt in chips.

  • A: Magnetische flux

Indeling volgens constructie

Gewikkelde spoel
Bij deze constructie wordt een koperdraad bedekt met een isolator in een spiraal gewikkeld.
Gelamineerde spoel
De spoel wordt gevormd door meerdere geleidelagen op een plaat of PCB te lamineren. Deze constructie is compact en heeft uitstekende frequentiekenmerken.
Dunne filmspoel
De spoel wordt gevormd met een metalen film die dunner is dan bedrukte conductors door sputter-of afzettingstechnieken gebruiken. Hiermee kunnen compacte en zeer nauwkeurige spoelen worden gemaakt.

Indeling volgens functie

Smoorspoel
Spoelen die worden gebruikt in stroomcircuits, worden smoorspoelen genoemd. Smoorspoelen zorgen voor een gelijkmatige stroom en verminderen ruis.
Afstemspoel
Signalen kunnen door deze spoel bij specifieke frequenties worden geëxtraheerd. Afstemspoelen worden gebruikt in draadloze circuits en audiocircuits.
Antenne
Antennes worden gemaakt door een geleidende draad rond een ferrietstaaf te wikkelen en worden gebruikt voor de AM-radio.
Transformator
Transformatoren zijn ook een type spoel waarmee AC-spanning en stemsignalen worden omgezet.

Voorbeelden van het waarnemen en meten van spoelen met digitale microscopen

Dit zijn de nieuwste voorbeelden van het waarnemen en meten van spoelen met de 4K digitale microscoop van KEYENCE uit de VHX-reeks.

Waarneming van de status van draadwikkeling in een motor
50x, ringverlichting
3D-meting van krassen op een motorspoel
500x, coaxiale verlichting
Waarneming van een breukvlak op een spoel

700×, ringverlichting + beeld in de Optical Shadow Effect-modus

Met de Optical Shadow Effect-modus kunnen breuken en onregelmatige oppervlakken zichtbaar worden gemaakt.