Een holle vezel is een verwerkte vezel met een holle ruimte. Door de holle ruimte zijn holle vezels licht en flexibel en worden ze gekenmerkt door hoge warmtevasthoudende eigenschappen, waterabsorberende eigenschappen en sneldrogende eigenschappen. Holle vezels worden niet alleen gebruikt voor kleding, maar ook voor een breed scala aan filterapparatuur. In dit gedeelte staan voorbeelden van het met digitale microscopen waarnemen en meten van holle vezels.

Waarnemen en meten van holle vezels met digitale microscopen

Wat is een membraanfilter van holle vezels?

Een membraanfilter van holle vezels wordt gemaakt van holle vezelmembranen, die de vorm aannemen van een holle cilinder, die wordt geproduceerd van gesmolten grondstoffen die uit een spuitmond komen. In de membraanwanden van holle vezels zitten ontelbare aantallen microporiën.
De verschillende componenten en vreemde deeltjes kunnen worden gescheiden en geëxtraheerd door de diameter van deze poriën aan te passen.

Gebruik van membraanfilters van holle vezels voor huishoudelijke waterreinigers

Voor waterreinigers werd tot aan de eerste helft van de jaren tachtig in de vorige eeuw doorgaans actieve kool gebruikt. Sindsdien heeft het gebruik van filters gemaakt van actieve kool in combinatie met holle vezelmembranen een hoge vlucht genomen. Holle vezelmembranen zijn dunne stroachtige vezels gemaakt van kunstmatige polymeren, zoals polysulfonen, polyethyleen of polypropyleen, die worden gebundeld tot een filter. In de membraanwanden zitten microporiën die de onzuivere stofdeeltjes absorberen.
Actieve kool absorbeert chloorresten, chloorgeur, schimmelgeur, trihalomethanen, landbouwchemicaliën en andere ongewenste stoffen, en holle vezelmembranen verwijderen ijzerroest, bacteriën, troebelheid en andere ongewenste stoffen.

Medisch gebruik van membraanfilters van holle vezels

Membraanfilters van holle vezels worden ook voor allerlei toepassingen op medisch gebied gebruikt.

Voorbeelden van belangrijke toepassingen

Kunstnieren (dialysator)
Holle vezels in kunstnieren die worden gebruikt voor kunstmatige dialyse, hebben poriën met een diameter van ongeveer vijf nanometer. Aangezien rode bloedcellen, witte bloedcellen en veel plasma-eiwitten groter zijn dan de diameter van die poriën, gaan alleen overtollig water en uremische stoffen (afvalproducten) door de poriën van die holle vezels.
Plasma-afscheider
Poriën met een diameter van ongeveer 300 nanometer kunnen bloedcelcomponenten, zoals rode bloedcellen en bloedplaatjes, scheiden van plasmacomponenten die eiwitten bevatten.
Afscheider plasmacomponenten
Afscheiders van plasmacomponenten bevatten holle vezels waarvan de diameters van poriën zijn gecontroleerd op specifieke afmetingen, zoals ongeveer 10 nanometer, 20 nanometer of 30 nanometer.

Voorbeelden van het waarnemen en meten van holle vezels met digitale microscopen

Dit zijn de nieuwste voorbeelden van het waarnemen en meten van holle vezels met de 4K digitale microscoop van KEYENCE uit de VHX-reeks.

Waarneming van het oppervlak van holle vezels in een kunstnier
VH-Z500, 500×, coaxiale verlichting + HDR
Boven: dieptecompositie/Onder: normaal beeld
Met gebruik van de HDR met dieptesamenstelling is defectanalyse mogelijk zonder een rasterelektronenmicroscoop (SEM) te gebruiken.
Beeld van een automatische gebiedsmeting van de dwarsdoorsnede van holle vezels
VH-Z20, 50×, ringverlichting
Beeld van een automatische gebiedsmeting van de dwarsdoorsnede van holle vezels
VH-Z20, 100×, ringverlichting
Metingen van dwarsdoorsneden die voorheen met de hand moesten worden uitgevoerd, kunnen nu automatisch worden uitgevoerd.
Automatische gebiedsmeting van een kunstnier
VHX-Z20, 20×, ringverlichting + HDR
Met de HDR-functie kan het aantal vezels nauwkeurig worden geteld en kunnen de binnen- en buitendiameters worden bekeken.