Gewoonlijk werd deeltjesanalyse uitgevoerd met analyseapparaten met laser voor deeltjesdispersie en met microscopen. De afgelopen jaren zijn aan deze lijst van apparaten krachtige digitale microscopen toegevoegd als gevolg van verbeteringen in de CMOS-apparaten voor beeldopnamen, de nauwkeurigheid van de lens, verlichtingstechnologie en beeldverwerkingstechnologie.
De nieuwste digitale microscopen hebben niet alleen een hoge beeldkwaliteit, maar zijn ook uitgerust met extractie en kwantificering van deeltjes door middel van binaire beeldverwerking, weergave van de meetconditie en andere dergelijke functies om aan een groot aantal eisen te kunnen voldoen.
In dit gedeelte worden voorbeelden gegeven van het gebruik van de nieuwste 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks van KEYENCE, waarmee de problemen op het gebied van verdeling en analyse van deeltjesgroottes tot het verleden behoren.

Verdeling en analyse van deeltjesgroottes met behulp van beeldverwerking

Wat zijn verdeling en analyse van deeltjesgroottes met behulp van beeldverwerking?

Met binaire beeldverwerking wordt bedoeld het omzetten van beelden met gradaties naar zwart-wit. De waarde van elke pixel wordt vergeleken met een ingestelde, willekeurige drempel. De waarden die boven de drempel liggen, worden omgezet in zwart. De waarden die onder de drempel liggen, worden omgezet in wit. Het bereik waarover de binaire bewerking moet worden uitgevoerd, kan eveneens worden opgegeven.
Door beelden binair te verwerken, kan alleen de informatie of een pixel zwart of wit is, uit het gewenste gedeelte worden opgehaald, waardoor deeltjesgroottes gemakkelijker en sneller kunnen worden geanalyseerd.

Mechanismen voor binaire beeldverwerking
Beeldpixelwaarden
Binaire beeldverwerking met een drempel van 127

Voorbeelden van de verdeling en analyse van deeltjesgroottes met de nieuwste 4K digitale microscoop van KEYENCE

Conventionele methoden voor laserdiffractie en laserdispersie kunnen niet worden gebruikt voor het waarnemen van de werkelijke deeltjes.* Bovendien is voor het waarnemen met microscopen een hoge mate van vaardigheid vereist, en moeten de verkregen gegevens met verschillende softwareprogramma's worden geanalyseerd.

Tijdens de verdeling en analyse van deeltjesgroottes met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks kunnen diverse metingen worden verricht terwijl de deeltjes zelf worden waargenomen. Tenslotte zijn automatische gebiedsmetingen met behulp van binaire beeldopname mogelijk en kunnen de instellingen voor reproductie en kalibratie van beeldopnamen op een eenvoudige manier worden uitgevoerd, zodat zelfs onervaren controleurs deze taken kunnen uitvoeren.

Methoden voor laserdiffractie en laserdispersie
Dit zijn methoden waarbij laseremissie wordt gebruikt voor de verdeling en analyse van deeltjesgroottes. Bij deze meet-/analysemethoden wordt gebruik gemaakt van de regelmatigheid van de verhouding tussen de sterkte van het verstrooide licht en het aantal deeltjes en van het verband tussen de grootte van de deeltjes en het dispersie-/diffractiepatroon.

Automatisch gebied meten

Metingen en tellingen van gebieden kunnen eenvoudig worden uitgevoerd binnen het gespecificeerd bereik op het doel. Nadat het beeld binair is verwerkt volgens helderheid of kleur, kunnen parameters, zoals het gebied, maximumdiameter en minimumdiameter, worden berekend. De doelen die niet nodig zijn, kunnen worden uitgesloten en overlappende doelen kunnen van elkaar worden gescheiden. Er kan zelfs met dezelfde voorwaarden worden geanalyseerd door gebruik te maken van beeldgegevens die in het verleden zijn gemeten.
Bovendien kunnen de gemeten waarden worden omgezet in tabellen en histogrammen, waardoor de kenmerken van de deeltjesgrootteverdeling kwantitatief kunnen worden bepaald.

Automatische gebiedsmeting met binaire beeldverwerking met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks
Het scherm Waarneming
Analyse van deeltjesgroottes en histogramweergave
met behulp van binaire beeldverwerking (400×)

Instellingen voor reproductie en kalibratie van beeldopnamen

Met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks kunnen oudere instellingen voor beeldopname worden gereproduceerd door gewoon opgeslagen beelden uit het album te selecteren. Dezelfde beeldopnamevoorwaarden als bij de vorige waarneming kunnen worden gebruikt, ongeacht welke controleur de waarneming uitvoert of wanneer de waarneming wordt uitgevoerd.

Reproductie van de beeldopname-instellingen met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks
Vorige beeldopnamevoorwaarden kunnen automatisch worden gereproduceerd door een beeld in een album te selecteren.
Vóór reproductie
Na reproductie

Gewoonlijk moest voor de kalibratie een scherpstellingsschaal in een nauwkeurige positie worden geplaatst. Met de VHX-reeks kan er met één druk op de knop worden gekalibreerd. Installeer een specifieke schaal en voer de éénkliksbewerking uit. De verlichtingscondities, sluitertijd, witbalans en andere dergelijke correctiewaarden die de lens nodig heeft, worden geladen, en de gemotoriseerde besturing van de X-, Y- en Z-assen wordt uitgevoerd om de posities en de scherpstelling automatisch uit te lijnen.

Geavanceerde automatische zoomfunctie en kalibratiefunctie van de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks
  • A. Lens met hoge resolutie
  • B. Gemotoriseerde draaischijf
Automatische kalibratie met één klik is mogelijk

Bovendien is de VHX-reeks volledig voorzien van functies die de hoeveelheid werk van het analyseren van deeltjesgroottes verminderen, zoals lenzen met hoge resolutie en een gemotoriseerde draaischijf die een naadloze zoom mogelijk maken waarmee de vergroting kan worden ingesteld tussen 20× en 6000× zonder dat de lens hoeft te worden vervangen. Alle handelingen zijn eenvoudig uit te voeren, zodat zelfs degenen die moeite hebben om met machines om te gaan, snel en nauwkeurig kunnen waarnemen en analyseren.

Bekijken, vastleggen en meten met slechts één systeem

Met de high-definition 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks kan zeer efficiënt worden gewerkt, kunnen menselijke fouten tot een minimum worden beperkt en zijn een zeer nauwkeurige verdeling en analyse van deeltjesgroottes mogelijk.
Bij de high-definition 4K-beelden die worden gegenereerd door de geavanceerde technieken voor optische beeldopnamen en voor automatisering, kan er met een eenvoudige handeling een verdeling en analyse van deeltjesgroottes worden uitgevoerd, waardoor er snelle, gedetailleerde analyseresultaten kunnen worden verkregen.
De vastgelegde of gemeten gegevens kunnen gemakkelijk met de rapportfunctie als een rapport in een vaste opmaak worden weergegeven. Het delen van deze gegevens via een intranetserver kan niet alleen bijdragen aan de kwaliteitsbewaking en de conformiteit met industriële normen, maar ook aan het opsporen van de oorzaken van problemen wanneer deze zich voordoen, en aan het verbeteren van processen.
De VHX-reeks die is uitgerust met een groot aantal andere geavanceerde functies, kan een krachtig hulpmiddel zijn bij de verdeling en analyse van deeltjesgroottes. Klik voor meer informatie op de onderstaande knop om te catalogus te downloaden. Klik voor vragen op de andere onderstaande knop of neem contact op met KEYENCE.