Granulair materiaal is een verzamelnaam voor aggregaties van vaste deeltjes waaronder poedermaterialen. Over het algemeen worden granulaire materialen groter dan 1 mm korrels genoemd en worden granulaire materialen kleiner dan 1 mm poeders genoemd. De vorm en het volume van deze materialen kunnen vrij worden aangepast. Daarom kan worden gesteld dat poeders vaste stoffen zijn met vloeibare eigenschappen en gaseigenschappen. Dit gedeelte geeft een overzicht van poeders, bevat een uitleg van de eigenschappen ervan en voorbeelden van het waarnemen en meten van die poeders met digitale microscopen.

Waarnemen en meten van poeders met digitale microscopen

Deeltjesgrootteverdeling van poeders

De diameter van poederdeeltjes varieert en de variatiegraad wordt de deeltjesgrootteverdeling genoemd.
De deeltjesgrootteverdelingen worden gewoonlijk grafisch uitgedrukt met de deeltjesdiameter [μm] op de horizontale as en de frequentie [%] op de verticale as.

Deeltjesgrootteverdeling van voorbeelden van poeders

Normale verdeling

Standaardvoorbeeld: koolstof in poedervorm

Grote deeltjesdiameter en kleine deeltjesdiameter (twee pieken)

Standaardvoorbeeld: poeders die gemakkelijk klonteren

Gelijkmatige diameter

Standaardvoorbeeld: toners

Grote deeltjesdiameter

Standaardvoorbeeld: zand, suiker, zout

Kleine deeltjesdiameter

Standaardvoorbeeld: titaniumoxide, pigment, kleurstoffen

Fluïdisatie van poeders

Poeders met een normale deeltjesgrootteverdeling houden vermoedelijk lucht vast en zijn dan gemakkelijk vloeibaar te maken. Anderzijds zijn poeders bestaande uit deeltjes met een vergelijkbare diameter moeilijk vloeibaar te maken, omdat de lucht makkelijk tussen de deeltjes door stroomt.

Poeders die gemakkelijk vloeibaar zijn te maken
Poeders die moeilijk vloeibaar zijn te maken

Vloeibaarheid van poeders

De hoek tussen het horizontale vlak en het hellende vlak wordt de hoek van inwendige wrijving genoemd. Poeders met een hoge vloeibaarheid hebben een kleine hoek van inwendige wrijving, terwijl poeders met een lage vloeibaarheid een grote hoek van inwendige wrijving hebben.

Poeders met een hoge vloeibaarheid hebben vaak grote deeltjes, zoals zand. Deze poeders verspreiden zich over het horizontale vlak en hopen zich in een conische vorm op.

A: Hoek van inwendige wrijving

Poeders met een lage vloeibaarheid, zoals tarwebloem, verspreiden zich niet over het horizontale vlak en behouden hun vorm wanneer ze zich in een conische vorm ophopen. Poeders met een lage vloeibaarheid zijn moeilijk af te voeren uit trechters en silo's en kunnen bruggen of rattenholen vormen.

A: Hoek van inwendige wrijving
  1. A: Brug
  2. B: Rattenhol

Voorbeelden van het waarnemen en meten van poeders met digitale microscopen

Dit zijn de nieuwste voorbeelden van het waarnemen en meten van poeders met de 4K digitale microscoop van KEYENCE uit de VHX-reeks.

Waarneming van ruw medicijnpoeder
500×, ringverlichting + met/zonder dieptecompositie
500×, ringverlichting + dieptecompositie, met dieptecompositie
Met de functie voor dieptecompositie kunnen oppervlakken van alle deeltjes scherp worden waargenomen.
Automatische gebiedsmeting en poeder
ZS-200, 1000×, ringverlichting, vóór de meting
ZS-200, 1000×, ringverlichting, na een automatische gebiedsmeting
De functie voor automatische gebiedsmeting zorg voor een efficiënte analyse.
Waarneming van poeder
VH-Z20, 20×, ringverlichting
Waarneming van poeder
VHX-E300, 200×, ringverlichting
Waarneming van fijn gemalen poeder
VH-Z100, 1000×, ringverlichting
Waarneming van poeder dat wordt gebruikt voor het maken van medicijnen
VHX-E500, 500×, doorvallende verlichting