Zpět na měřicí senzory

Výběř měřicího senzoru

E-mobilita

Konkurence ve světě e-mobility je čím dál větší, proto je kriticky důležitá efektivní výroba vysoce kvalitních součástí. Senzory KEYENCE hrají klíčovou roli, neboť dodavatelům a výrobcům pomáhají plnit jejich cíle pro zlepšování procesů a spolehlivost součástí. Podívejte se níže na některé příklady řešení pro e-mobilitu nebo si domluvte konzultaci s místním specialistou.

Zobrazit katalog KEY Applications & Technologies [Motor]

Bezkontaktní kontrola tvaru okraje elektrolytické vrstvy laserovými profilometry přímo při výrobě za účelem omezení odpadu materiálu. Senzor LJ-X8000 dokáže poskytnout stabilní profil (dokonce i na mokrých, černých površích) a poskytnout v reálném čase zpětnou vazbu o procesu povrchové úpravy.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Měření tloušťky elektrolytické povrchové vrstvy ve výrobě pomocí protilehlých bezkontaktních senzorů. Senzor CL-3000 dokáže monitorovat tloušťku mokré povrchové vrstvy, což minimalizuje čas mezi aplikací a kontrolou a omezuje odpad. Současné měření až tří poloh v síti pomocí jediné řídicí jednotky za účelem ověření tloušťky a konzistence.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Detekce zvlnění okraje okamžitě po řezání fólie pomocí vysoce rychlých měřicích senzorů. Senzor CL-3000 dokáže díky vysokorychlostnímu vzorkování a stabilitě zachytit tvar konce během pohybu.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Díky monitorování mezery mezi válci hladicího lisu je možné zachovat důslednou kontrolu nad tloušťkou plátu. Řada LS-9000 dokáže měřit mezery pouhých 10 μm.

Optický mikrometr s mimořádně vysokou rychlostí a přesností

Řada LS-9000

Senzor TM-3000 kontroluje tvar okraje fólie ve 2D za účelem měření tloušťky s vysokou přesností. Senzor TM zachycuje okolní oblast a dokáže zohlednit házení fólie nebo válce za účelem správného měření tloušťky materiálu bez ohledu na stav povrchu.

Vysokorychlostní optický 2D mikrometr

Řada TM-3000

Detekce odlamování nebo důlků v laserových svarech pomocí 3D laserových profilometrů. Měření není ovlivněno barvou nebo leskem svaru, což zaručuje stabilní výsledky kontroly při proměnlivém odlesku nebo tvaru svaru.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Měření rozpínání během testování nabíjení/vybíjení za účelem zjištění změn tvaru během abnormalit, které by mohly narušit bezpečnost baterie.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Detekuje otřepy na svorkách po řezání elektrolytické povrchové vrstvy. Řada LJ-X8000 zaručuje díky měření s ultra vysokým rozlišením 3 200 bodů na profil stabilní detekci i těch sebemenších otřepů.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Kontrola chybného zarovnání laminace po vinutí. Řada LJ-X8000 díky minimálnímu rozlišení X 2,5 μm přesně změří profil každé elektrolytické povrchové vrstvy.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Poskytnutí zpětné vazby o oddělení elektrod před laminací. Získání přesného profilu svorek elektrod pro provedení vysoce přesné kontroly umístění hran.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Měření tloušťky elektrických ocelových plechů ve výrobě je snadné díky bezkontaktním měřicím senzorům. Vestavěné zarovnávací nástroje a speciální přípravky dělají ze senzoru CL-3000 spolehlivé řešení pro přesné měření tloušťky plechů, dokonce i během kmitání.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Ověření počtu laminátů ve stohu změřením celkové tloušťky. Senzor CL-3000 dokáže zaznamenat, pokud má jádro elektromotoru vyšší než stanovený počet laminátových vrstev, čímž se minimalizuje riziko pozdějších problémů s chodem elektromotoru.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Při použití dvou senzorů řady TM-3000 lze kontrolovat vnější průměr a válcovitost laminačních stohů s většími průměry.

Vysokorychlostní optický 2D mikrometr

Řada TM-3000

Měření excentricity jádra bez kontaktu s dílem. Vysokorychlostní vzorkování senzoru LS-9000 umožňuje přesné měření polohy a průměru jádra během otáčení a eliminuje chyby obsluhy.

Optický mikrometr s mimořádně vysokou rychlostí a přesností

Řada LS-9000

Po montáži plochého vodiče lze zkontrolovat, zda je izolační papír ve správné poloze. Řada LJ-X8000 dokáže měřit s vysokou přesností i při kombinaci různých materiálů jako kov, obdélníkový drát a papír.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Kontrola výšky elektromotoru po práškovém svařování pomocí řady LJ-X8000. 3D laserový profilometr poskytuje díky vysoké rychlosti a stabilitě měření spolehlivé 100% kontroly.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Ověření tvaru těsnění pomáhá zabránit úniku oleje během životního cyklu elektromotoru. Řada LJ-X8000 dokáže kontrolovat tvar pomocí dat o výšce, což zaručuje spolehlivější kontrolu, než jakou nabízí běžné obrazové senzory.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Detekce drobných úlomků, ke kterým může dojít při vkládání magnetů do rotorů, pomocí 3D kontroly. Řada LJ-X8000 poskytuje 3D snímky ve vysokém rozlišení, což umožňuje spolehlivou kontrolu drobných úlomků, které jsou na 2D snímku těžko postřehnutelné.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Kontrola rovnoběžnosti a dosedání během montáže jednotky ECU za účelem zabránění selhání společných kontaktů nebo odpojení součástí. Řada CL-3000 dokáže přesně měřit objekty jakékoli barvy bez úpravy nastavení, takže je tato kontrola velmi stabilní.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Správná instalace O-kroužku je nezbytná, aby se zabránilo vniknutí oleje, který by mohl poškodit jednotku ECU. Pomocí řady LJ-X8000 můžete ve výrobě kontrolovat přesnost montáže a zaznamenávat naměřené hodnoty.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Zajištění kvality vývodů před instalací v náročných prostředích díky kontrole 100% stavu pomocí laserových senzorů. Vysoce rychlé senzory se vyznačují snadným použitím a dodají vám jistotu, že každý díl splňuje přísné požadavky automobilových dílů.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Kontrola deformací podkladu bez zastavení linky pomocí 2D laserového profilometru. Řada LJ-X dokáže zkontrolovat mezery mezi nosičem a podkladem, aniž by bylo nutné zastavit linku a naskenovat součást pomocí 1D senzoru, což zkracuje délku kontroly.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Stabilní měření hladiny kapaliny lesklé pájecí kapaliny pomocí senzoru CL-3000. Měření pájecí lázně může být obtížné kvůli vlastnostem jejího povrchu, ale konfokální řada CL si poradí se změnami odlesku a úhlu, čímž podporuje přesné měření hladiny.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Spolehlivá kontrola výšky konektorů a detekce ohnutých pinů ve výrobě. Laserové profilometry snímají 3D obraz tvaru konektoru ve vysokém rozlišení, čímž představují přesnou, bezkontaktní metodu třídění při vysokých rychlostech.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Kontrola objemu a rovnoměrného rozprostření pájecí pasty na PCB ve výrobě. Díky 3D obrazu lze kontrolovat několik oblastí najednou.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Současné měření polohy a délky pinů konektorů. Tradičně byly při použití systému zpracování obrazu a kontaktního senzoru potřeba dva kroky měření. Řada LJ-X8000 dokáže provést obě tyto kontroly současně. Tím se snižují náklady, neboť není potřeba instalovat tolik vybavení.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Měření rovinnosti svorek napájecích modulů. Objekt je detekován podle povrchu a rovinnost je měřena na základě referenční roviny vypočítané pomocí metody nejmenších čtverců. Lze tak eliminovat chyby způsobené nakloněnými polohami objektů, což zaručuje přesnou kontrolu.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Tradičně byl k posouzení stavu oblasti používán kamerový senzor. Jelikož řada LJ-X8000 umí měřit objem a polohu nanesené pasty, dokáže snížit materiálové náklady a podpořit vyšší hustoty součástí.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000