Zpět na měřicí senzory

Výběř měřicího senzoru

Ocel

Efektivní přeměna železné rudy na použitelné ocelové kusy vyžaduje přesnost v každé fázi procesu. Senzory KEYENCE poskytují řešení měření a kontroly pro všechny aspekty odvětví výroby oceli – včetně žhavého kovu, válcování za studena a tvarování. Níže se můžete podívat na některá řešení umožněná našimi senzory.

Zobrazit katalog Inspection Methods and Technologies: Steel

Sledování polohy a výšky každého okraje před svářením pomáhá minimalizovat defekty, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu svaru.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Zachycení defektů sváření, například důlků, roztavení nebo rozstřiku, díky 2D nebo 3D kontrole pomocí laserových profilometrů. Na řadu LJ-X8000 nemá vliv barva svaru, takže může spolehlivě zkontrolovat jakýkoli svar.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000

Přesné měření horní plochy válců, dokonce i těch se zrcadlovým povrchem. Konfokální senzor CL-3000 usnadňuje ověření profilu horní plochy válce, neboť během skenování po celé délce zaznamenává posunutí.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Speciální přípravek a zarovnávací nástroje senzoru CL-3000 zkracují čas přípravy a zlepšují přesnost měření tloušťky během procesu. Metoda bezkontaktního měření tloušťky dokáže ignorovat vliv vibrací a zaručuje tak spolehlivou kontrolu ve výrobě.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Díky kompaktním senzorům a pravoúhlým zrcátkům je možné bezkontaktní měření vnitřního průměru potrubí.

Konfokální laserový měřicí systém

Řada CL-3000

Kontrola vnějšího průměru nebo oválnosti potrubí pomocí jednoosých nebo víceosých optických mikrometrů. Statická konstrukce LED diody mikrometru udržuje vysokou přesnost během jeho životnosti s minimálními nároky na údržbu.

Optický mikrometr s mimořádně vysokou rychlostí a přesností

Řada LS-9000

Žhavé desky lze měřit během zpracování, čímž se minimalizuje potřeba přepracování. Velký rozsah senzoru LK-G3000 umožňuje umístit senzor až 1 m od zdroje tepla, aniž by byla ohrožena přesnost měření.

Laserový senzor s ultravysokou rychlostí a přesností

Řada LK-G5000

Stabilní detekce krajní polohy žhavých ocelových desek pomocí profilometru s modrým laserem. Snadná detekce defektů bez kontaktu s plechem.

2D/3D laserový skener

Řada LJ-X8000