A KEYENCE beszállítói magatartási kódexe/beszerzési alapelvei

A KEYENCE beszállítói magatartási kódexe/beszerzési alapelvei

Ez a kódex a KEYENCE részére termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtó felekre („beszállítókra”) vonatkozó minimális követelményeket határozza meg. A követelmények tükrözik a KEYENCE értékeit, és vonatkoznak minden beszállítóra, valamint a beszállítók partnereire és leányvállalataira is, bármilyen országban működnek.

Üzleti alapelvek

A beszállítónak mindenkor a vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és szabályokat (együttesen „jogszabályokat”) betartva kell eljárnia.

1. Ajándékok és szórakozás.

  • A KEYENCE vállalattal való és a vállalat nevében zajló üzleti folyamatok során a beszállító nem kínálhat ajándékot vagy szórakozási lehetőséget a KEYENCE alkalmazottainak.

2. Érdekellentétek

  • Érdekellentét adódik, ha személyes érdekek vagy tevékenységek hátráltatják vagy látszólagosan hátráltatják a KEYENCE legjobb érdekeit szem előtt tartó cselekvést. A beszállítónak tájékoztatást kell adnia azon családtagokról (és közeli kapcsolatban álló személyekről), akiknek munkáltatója a KEYENCE, a KEYENCE más beszállítója, a KEYENCE valamely ügyfele vagy a KEYENCE valamely versenytársa.

3. Alkalmazotti viszonyok

  • Az alkalmazottak személyes adatai nem adhatók ki másoknak, kivéve, ha az információ üzleti vagy jogi okokból egyértelműen szükséges.
  • Az alkalmazottakkal való otthoni kapcsolatfelvétel vészhelyzetekre korlátozandó.

4. Munkavégzés

  • A KEYENCE elkötelezett amellett, hogy a munkavégzés minden vonatkozó törvényét betartsa, és proaktívan felhívja a figyelmet az ilyen törvényekre. Elvárjuk, hogy az alkalmazottak etikus, diszkriminációtól és zaklatástól mentes munkakörnyezetben dolgozhassanak.
  • A beszállítónak fenn kell tartania a dolgozók emberi jogait, a dolgozókat méltósággal és tisztelettel kell kezelnie.
  • A beszállító csak a minimális életkor vonatkozó jogszabályát betartva foglalkoztathatja alkalmazottait.
  • A beszállító nem lehet közvetlen vagy közvetett résztvevője szolgaságot vagy kényszermunkát, rabszolgaságot, más kötelezően érvényesített munkavégzést vagy emberkereskedelmet alkalmazó folyamatoknak.
  • A beszállítónak minden dolgozót méltósággal és tisztelettel kell kezelnie, továbbá nem alkalmazhat és nem engedélyezhet testi fenyítést, fizikai erőszakkal való fenyegetést és tényleges fizikai erőszakot.
  • A beszállító nem cselekedhet zaklató, diszkriminatív módon – nem lehet szempontja a nem, a faj, a bőrszín, a vallás, az etnikai hovatartozás, a társadalmi háttér, az életkor, a szexuális orientáció, a nemzeti hovatartozás, a fogyatékosság, a politikai nézet és más jogilag védett jellemző sem.

KEYENCE vállalat
Beszerzéskezelési részleg