Használati feltételek

FIGYELEM: A WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET A FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET („FELTÉTELEK”), NE HASZNÁLJA EZT A WEBOLDALT.

AZ OLDAL HASZNÁLATA

A KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA („KEYENCE”) engedélyezi Önnek, hogy kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra megtekintse és letöltse az ezen a weboldalon („Oldal”) található anyagokat, feltéve, hogy az eredeti anyagokban vagy az anyagok másolatán feltüntetett összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi nyilatkozatot megőrzi. Tilos az Oldalon található anyagok bármely módon való módosítása, illetve nyilvános bemutatása, sokszorosítása, lejátszása vagy terjesztése, vagy más nyilvános, ill. kereskedelmi célú használata. A jelen Feltételek alkalmazásában, szigorúan tilos ezeknek az anyagoknak bármely más weboldalon vagy hálózatba kapcsolt számítógépes környezetben való használata. Az Oldalon található összes anyag a szerzői jog oltalma alatt áll, és az Oldalon található bármely anyag illetéktelen használata a szerzői jog, a védjegyjog vagy egyéb jogok megsértésének minősülhet. Amennyiben Ön a Feltételek bármelyikét megszegi, automatikusan megszüntetjük az Oldal használatához való jogosultságát, és Ön ezennel kifejezetten beleegyezik, hogy azonnal megsemmisíti az összes letöltött vagy kinyomtatott anyagot. Ezenkívül a KEYENCE fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse az Ön jogosultságát az Oldalon kínált bármely és összes szolgáltatásra vonatkozólag, továbbá haladéktalanul és bármikor, okkal vagy a nélkül, törölje az Ön összes kapcsolódó fiókját.

FELHASZNÁLÓK ÁLTAL KÜLDÖTT ANYAGOK

A KEYENCE online adatvédelmi nyilatkozatában megadott, személyazonosításra alkalmas információkat kivéve, az összes olyan anyag, információ vagy egyéb közlemény, melyet Ön erre az Oldalra továbbít, ill. ezen az Oldalon közzétesz, nem bizalmasnak és nem védjegyezettnek minősül („Közlemények”). A KEYENCE nem vállal semmilyen kötelezettséget a Közleményekkel kapcsolatban. A KEYENCE és az általa kijelölt személyek bármilyen kereskedelmi és/vagy nem kereskedelmi célból szabadon nyilvánosságra hozhatják, terjeszthetik, lemásolhatják, más szövegekbe belefoglalhatják és/vagy egyéb módon használhatják a Közleményeket, valamint az azokban található összes képet, adatot, szöveget, hangot és egyéb elemet. Tilos az Oldalon vagy az Oldalról bármilyen törvénytelen, becsületsértő, fenyegető, rágalmazó, obszcén, pornográf vagy egyéb, bármely törvényt sértő anyagot közzétenni vagy továbbítani.

MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Az Ön kényelme érdekében előfordulhat, hogy a KEYENCE ezen az Oldalon más vállalatok által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat bocsát rendelkezésre. Amennyiben Ön használja azokat az oldalakat, elhagyja ez az Oldalt. Ha úgy dönt, hogy ellátogat valamelyik hivatkozott oldalra, úgy azt saját kockázatára teszi, és Ön felel a védőintézkedések megtételéért. A KEYENCE nem támogatja egyik hivatkozott weboldalt sem, illetve az azokon megjelenő információkat, sem az ott ismertetett termékeket vagy szolgáltatásokat. Az Oldalunkon elhelyezett hivatkozások nem jelentik azt, hogy a KEYENCE támogatná a hivatkozásokon megjelenő, ill. azokon keresztül elérhető bármely védjegyet, márkanevet, logót vagy szerzői jogot jelző szimbólumot, sem azt, hogy társult, ill. kapcsolatot létesített volna ezekkel, vagy jogszabályi felhatalmazással bírna ezek használatára. Ugyancsak nem jelentik azt, hogy a hivatkozott oldal jogosult lenne a KEYENCE, ill. annak társult vagy leányvállalatai tulajdonát képező bármely védjegyét, márkanevét, logóját vagy szerzői jogot jelző szimbólumát használni.

SPECIÁLIS AJÁNLAT

Az, hogy az Ön kérését elfogadjuk, vagy sem, a KEYENCE által végzett vizsgálaton múlik, melynek feltételei előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak kizárólag a KEYENCE belátása szerint. Amennyiben nem kapja meg az itt felsorolt tételt 3 héten belül, valószínűleg elutasítottuk a kérését.

JOGI NYILATKOZAT

AZ EZEN AZ OLDALON KÍNÁLT ANYAGOKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT „TÉNYLEGES” ÁLLAPOTUKBAN BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE MINDENNEMŰ GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE A PIACKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VAGY A SZELLEMI TULAJDONJOGOK SÉRTETLENSÉGÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT IS. Ezenkívül a KEYENCE nem vállal garanciát az Oldalon található anyagok vagy szolgáltatások pontosságáért és teljességéért. KEYENCE bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja az ezen az Oldalon kínált anyagokat és szolgáltatásokat, illetve az azokban ismertetett termékeket és árakat. Az ezen az Oldalon kínált anyagok és a szolgáltatások elavultak lehetnek, és a KEYENCE nem vállal kötelezettséget az ezen az Oldalon található anyagok és szolgáltatások frissítésére. Az Oldalon közzétett információk olyan termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra is vonatkozhatnak, melyek nem elérhetők az Ön országában. Vegye fel a kapcsolatot a helyi KEYENCE iroda üzleti kapcsolattartójával, amennyiben információkra van szüksége az Ön számára elérhető termékekkel, programokkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban. Előfordulhat, hogy az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a vélelmezett garanciák kizárását, ezért adott esetben a fenti kizárás nem vonatkozik Önre.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A KEYENCE, ANNAK KAPCSOLT SZERVEZETEI, BESZÁLLÍTÓI VAGY BÁRMELY, AZ EZEN AZ OLDALON EMLÍTETT HARMADIK FÉL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS SEMMILYEN KÁRÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZONBÓL, AZ ELVESZTETT ADATOKBÓL VAGY AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKAT IS), AMELY ENNEK AZ OLDALNAK, BÁRMELY, AZ EHHEZ AZ OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ WEBOLDAL, ILL. BÁRMELY ILYEN OLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK VAGY INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIBŐL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁR GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY MÁS JOGELMÉLETEN ALAPUL-E, ÉS, HOGY ÖNT TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL VAGY SEM. AMENNYIBEN AZ EZEN AZ OLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA MIATT SZÜKSÉGESSÉ VÁLIK VALAMELY FELSZERELÉS VAGY ADAT KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA, ILL. KIJAVÍTÁSA, ÚGY ANNAK ÖN VISELI A TELJES KÖLTSÉGÉT. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ A JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT, ILL. KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ADOTT ESETBEN A FENTI KORLÁTOZÁS, ILL. KIZÁRÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE.

ALKALMAZANDÓ JOG

Az Oldalt részben vagy egészében a belga KIB ellenőrzi és üzemelteti. AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL ÖN ELFOGADJA, HOGY BELGIUM TÖRVÉNYEI ÉS JOGSZABÁLYAI ÉRVÉNYESEK MINDEN, AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYRE, TEKINTET NÉLKÜL A JOGSZABÁLYOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOKRA, TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY BELGIUM BÍRÓSÁGAI KIZÁRÓLAGOS JOGHATÓSÁGGAL RENDELKEZNEK MINDEN PERES ELJÁRÁSNÁL. A más területekről az Oldalhoz hozzáférő felhasználók ezt saját kockázatukra teszik, és saját maguk felelnek az alkalmazandó helyi jogszabályoknak való megfelelésért. A KIB nem garantálja, hogy az Oldalon található Tartalom más területeken való használat szempontjából helyénvaló vagy elérhető lenne, továbbá tilos az Oldalhoz olyan területekről hozzáférni, melyeken a Tartalom illegálisnak minősül.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az Oldalon szereplő cég- és terméknevek az adott cég védjegyei, ill. bejegyzett védjegyei. Az ezen az Oldalon szereplő információk a KEYENCE közzététel napján érvényes belső kutatásán/értékelésén alapulnak, és előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

  • Az EtherCAT® a németországi Beckhoff Automation GmbH által engedélyezett, bejegyzett védjegy és szabadalmaztatott technológia
  • A Microsoft, Windows, az Internet Explorer és a Visual Studio termékek a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei, ill. védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban
  • Az Adobe Acrobat, mint név egy védjegyoltalom alatt álló név, melynek tulajdonosa az Adobe Systems Incorporated az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban
  • A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED egyik bejegyzett védjegye
  • Az Android a Google LLC védjegye

A KEYENCE bármikor módosíthatja ezeket a Feltételeket az itt közzétett információk frissítésével. Célszerű időről időre ellátogatnia az oldalra, hogy megtekintse az éppen aktuális Feltételeket, mivel azok kötelező érvényűek Önre nézve. Előfordulhat, hogy e feltételek egyes rendelkezéseit érvénytelenné teszik a jelen Oldal bizonyos oldalain közzétett, kifejezetten megjelölt jogi nyilatkozatok vagy feltételek.

MEGJEGYZÉS: BÁRKI, AKI A KEYENCE WEBOLDALÁRA MUTATÓ HIVATKOZÁST HELYEZ EL, KÖTELES BETARTANI A KEYENCE WEBOLDALÁRA MUTATÓ HIVATKOZÁS ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEKET ÉS AZ ÖSSZES ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYT.