International Belgium

Detecteren van doelen met montagebesperkingen binnen een onderdelenwasser

Detecting targets with mounting restrictions within a parts washer

Onderdelenwasser

Biedt een methode die het doel stabiel kan detecteren indien alleen sensoren van ene reflecterend type kunnen gebruikt worden.

Voordeel

Conventionele reflecterende sensoren worden beïnvloed door de achtergrond van de wasinrichting. Door het instellen van de doorgaande straal PX in een V-formatie, is het mogelijk het doel te detecteren zonder de de achtergrond of de wasvloeistof te detecteren.

Robuuste foto-elektrische sensor