WEEE en accurichtlijn

KEYENCE's engagement t.o.v. de WEEE-richtlijn

De eerste richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE - 2002/96/EG) is van kracht geworden in heel Europa op 13 augustus 2005 en de herziene richtlijn (2012/19/EU) is van kracht geworden op 14 februari 2014. Het doel ervan is het voorkomen van elektrisch en elektronisch afval, en het herbruiken, het recycleren ervan, samen met andere vormen van hergebruik. In wat hierna volgt verduidelijkt KEYENCE zijn recyclagewerkwijze, steunend op de WEEE-richtlijn.

Meer informatie over de WEEE-richtlijn kan u vinden via de link hieronder:
Elektrisch en elektronisch afval (Europese Commissie)

Binnen deze richtlijn worden producten van KEYENCE gerangschikt als B2B-producten, en worden ze gemerkt als beantwoordend aan de WEEE-richtlijn. De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is zichtbaar op alle producten die moeten gerecycleerd worden.

Indien de doorgekruiste verrijdbare afvalbak zichtbaar is op een product dat u van ons kocht, neemt u dan nota van het volgende en voer het product af zoals hieronder beschreven:

Elke stijging in de werkkosten van de fabrikanten leidt tot een prijsstijging van het product. Toch besloot KEYENCE de prijzen van zijn producten niet te verhogen, maar deze kosten te delen met onze klanten.

Onze benadering om deze uitdaging met u te delen is de volgende:

  • KEYENCE betaalt de kosten voor het behandelen, het recycleren en het herwinnen van de WEEE om te voldoen aan de doelen, vooropgesteld door de betrokken wetgeving en regels
  • KEYENCE betaalt de kosten voor het datamanagement en het rapporteren aan het overheidsorgaan, om aan te tonen dat aan alle administratieve eisen van de WEEE richtlijn werd voldaan
  • Als tegenprestatie vraagt KEYENCE aan zijn klanten de kosten te betalen voor het transport van uw WEEE naar de door KEYENCE aangenomen recycler

KEYENCE sloot een recyclage-overeenkomst af met het European Advanced Recycling Network (EARN) en zal alle kosten dekken voor de behandeling, de recyclage en de herwinning van de uitrusting bij aankomst bij de bedrijven van de EARN-partner.

Het is uw verantwoordelijkheid te zorgen voor en te betalen voor het inzamelen en het transport naar de bedrijven van de EARN-partner.

Klik op de link hieronder en vul het formulier in bij het afvoeren van uw bij ons gekochte WEEE. EARN zal contact met u opnemen om het adres mede te delen en alle andere informatie, nodig voor het transport van uw WEEE.

Verzamelformulier

BATTERIJEN EN ACCU'S RECYCLEREN EN AFVOEREN

Met betrekking tot de verkoop van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u op de hoogte te stellen van het volgende:

Gebruikte batterijen en accu's die niet zijn ingesloten in het afgedankte elektrische apparaat, moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat ze naar een inzamelpunt worden gebracht.
Gebruikte batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid:

Waarom mogen gebruikte batterijen en accu's niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid?
Gebruikte batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die in het milieu kunnen vrijkomen als ze niet op de juiste wijze worden opgeslagen of afgevoerd.
De symbolen op de accu's hebben de volgende betekenis:

  • Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak betekent dat de batterij niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid
  • Pb = accu bevat meer dan 0,004 massapercentage lood
  • Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
  • Hg = accu bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

Waar kan ik mijn afgedankte batterijen en accu's weggooien?

U kunt draagbare batterijen en accu's uit al onze producten gratis retourneren:
A) bij een openbaar inzamelpunt,
B) waar batterijen en accu's worden verkocht.

Het volgende geldt voor alle geretourneerde, afgedankte batterijen en accu's:
Geretourneerde batterijen en accu's worden naar goedgekeurde behandelingsapparatuur gestuurd, waar ze worden gerecycled in overeenstemming met de huidige wettelijke voorschriften en accubehandelingsprocessen.
Herbruikbare materialen worden teruggewonnen en geretourneerd naar de grondstofcyclus.
Alle vervuilende stoffen worden op de juiste wijze verzameld en afgevoerd.