KEYENCE's engagement t.o.v. de WEEE-richtlijn

De eerste richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE - 2002/96/EG) is van kracht geworden in heel Europa op 13 augustus 2005 en de herziene richtlijn (2012/19/EU) is van kracht geworden op 14 februari 2014. Het doel ervan is het voorkomen van elektrisch en elektronisch afval, en het herbruiken, het recycleren ervan, samen met andere vormen van hergebruik. In wat hierna volgt verduidelijkt KEYENCE zijn recyclagewerkwijze, steunend op de WEEE-richtlijn.

Meer informatie over de WEEE-richtlijn kan u vinden via de link hieronder:
Elektrisch en elektronisch afval (Europese Commissie)

Binnen deze richtlijn worden producten van KEYENCE gerangschikt als B2B-producten, en worden ze gemerkt als beantwoordend aan de WEEE-richtlijn. Het doorkruiste wielsymbool is zichtbaar op alle producten die moeten gerecycleerd worden.

SELECTEER UW LAND. DAARNA ZIET U NADERE INFORMATIE.