International Belgium

Identificeren van verkeerd gespen van veiligheidsgordels

Identifying wrong seat belt buckles

Identificeren van de gespen van veiligheidsgordels van het verkeerde type, door het meten van kleine vormverschillen.

Verschillende methodes kunnen worden gebruikt om gespen van veiligheidsgordels van een verkleerd type te inspecteren, en de verschillen tussen de linse en de rechtse gesp. Zoals getoond in onderstaand voorbeeld meet de XG-reeks de afmetingen om de gespen betropuwbaar te identificeren, zelfs indien ze maar kleine verschillen in vorm hebben.

Voordeel

De gespen van veiligheidsgrodels van ene verkeerd type werden tot hier toe visueel geïdentificeerd. Omwille van het extreem grote dagelijkse productievolume, waren deze inspecties erg tijdrovend, en traden soms vergissingen op. Het gebruik van machinevisie-uitrusting voor dit proces laat de automatische inspectie toe van alle onderdelen, en elimineert vergissingen.

Customizable Vision System