International Belgium

Detectie van druppelposities

Detecting bead positions

Detectie van druppelposities voor het plooien.

Machinevisie-uitrusting kan oppervlakte-inspecties uitvoeren over een breed gebied. Het Stain gereedschap en Fine Color kunen worden gebruikt om de positie van druppels te detecteren uit de graad van kleurverandering. Dit kenmerk laat de sensor toe variaties te behandelen zonder dat de gevoeligheid voor elk lot moet geregeld worden.

Voordeel

Vezel- of kleursensoren werden tot hier toe gebruikt voor het detecteren van de druppelposities. Deze methode veroorzaakte detectiefouten indien er punten of variaties in oppervlaktetoestand tussen loten ten onrechte werden geïdentificeerd als druppels. Het gebruik van machine visie-uitrusting voorkomt bedieningsfouten, verantwoordelijk voor het mlissen van defecten en het stilvallen van de lijn.

Customizable Vision System