Mimořádně malá CCD čtečka čárových kódů, boční typ BL-185SO(7031)

BL-185SO(7031) - Mimořádně malá CCD čtečka čárových kódů, boční typ

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

Specifikace

Model

BL-185SO(7031)

Směr čtení

Boční

Světelný zdroj/Světlocitlivý prvek

Obrazový senzor LED/CCD

Vzdálenost čtení

33 ±10 mm *1 (Při použití úzkých tyčí o šířce nejméně 0,19 mm)

Čitelná šířka čáry

0,125 až 1,0 mm *2

Největší čitelná šířka štítku

80 mm *3 (Při použití úzkých tyčí o šířce nejméně 0,19 mm)

PCS

0,45 nebo vyšší (odrazivost bílé části: 75 % nebo vyšší)

Frekvence snímání

500 skenování/s

Podporované kódy

CODE39, ITF, Industrial 2-of-5, COOP 2-of-5, Codabar, CODE128, EAN/UPC (A·E)

Počet čitelných číslic

32 číslic

Vstup triggeru

Beznapěťový vstup (kontaktní nebo polovodičový), možnost použití vstupu TTL.

Sériové rozhraní

Uplatněný standard

RS-232C

Synchronizace

Spuštění–zastavení

Přenosový kód

ASCII

Přenosová rychlost

600/1200/2400/4800/9600/19200/31250/38400 b/s

Délka dat

7 bit / 8 bity

Kontrola parity

Žádné/sudé/liché

Délka stop bitů

1 bit/2 bity

Výstup OK/NG

Tvar výstupu

NPN

Jmenovité zatížení

24 V DC, 100 mA

Zbytkový proud při stavu VYPNUTO

Max. 0,1 mA

Zbytkové napětí při stavu ZAPNUTO

max. 0,5 V

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

5 V DC ±5 %*4

Spotřeba proudu

300 mA

Odolnost vůči prostředí

Okolní světlo

Sluneční/žárovkové osvětlení: 10 000 lx, zářivka: 3 000 lx.

Okolní teplota

0 až +40 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Pracovní prostředí

Bez přítomnosti prachu a korozivních plynů

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Hmotnost

Cca 180 g

*1 33 ±5 mm pokud je nejužší sloupec menší než 0,19 mm.
*2 Čitelná šířka pruhu označuje rozsah nejužšího čitelného pruhu.
*3 60 mm pokud je nejužší sloupec menší než 0,19 mm.
*4 Použijte stabilní napájecí zdroj 5 V DC ±5 %.

Další modely