Závazek společnosti KEYENCE k dodržování směrnice WEEE

První směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE – 2002/96/ES) vstoupila v platnost v Evropě dne 13. srpna 2005 a její přepracovaná verze (2012/19/EU) pak 14. února 2014. Jejím účelem je zachování odpadních elektrických a elektronických zařízení a jejich opakované používání, recyklace a jiné formy obnovy. Společnost KEYENCE tímto prohlašuje, že její recyklační program vyhovuje směrnici WEEE.

Podrobnější informace ke směrnici WEEE naleznete pod následujícím odkazem:
Odpadní elektrická a elektronická zařízení (Evropská komise)

Podle této směrnice jsou produkty společnosti KEYENCE klasifikovány jako produkty B2B a musí být takto označeny. Na všech produktech, které je nutno recyklovat, je zobrazen symbol přeškrtnutého kola.

VYBERTE SVOJI ZEMI. ZDE NALEZNETE DALŠÍ INFORMACE.