Senzory průtoku

Nabídka produktů : Rychlost průtoku kapaliny

Řada FD-X - Upínací průtokový senzor

Průtokové senzory řady FD-X monitorují průtok libovolné kapaliny po upnutí přímo na trubky nebo potrubí až do průměru 14 mm.

Katalogy Cena

Řada FD-H - Upínací průtokový senzor

Upínací průtokový senzor lze snadno instalovat – jen se připne na potrubí – bez úpravy potrubí. Řada FD-H poskytuje stabilní měření průtoku bez ohledu na potrubí, kapalinu nebo stav kapaliny. Vedle kovového a tvrdého plastového potrubí lze použít i na hadice (včetně vysokotlakých hadic). Tento produkt dokáže měřit průtoky nejen různých kapalin, např. voda, čistá voda, olej, chemikálie a chladiva, ale i různých stavů kapalin, např. bubliny, vysoké teploty a vysoké viskozity. Připojení snímače koncentrace a teplotního snímače umožňuje centralizovanou správu více parametrů, která pomáhá zlepšit kvalitu produktů a snížit náklady.

Katalogy Cena

Řada FD-Q - Upínací průtokový senzor

Řada FD-Q se jednoduše upne na potrubí a nevyžaduje jeho úpravu. Detekuje průtok všech druhů kapalin.

Katalogy Cena

Nabídka produktů : Rychlost průtoku plynu

Řada FD-EP - Duální senzor průtoku a tlaku

Kompaktní pouzdro řady FD-EP obsahuje průtokový senzor a tlakový senzor, což usnadňuje diagnostiku stavu pneumatického vybavení. Specializovaná aplikace zajišťuje snadnou prediktivní údržbu válců, přenosu sání, usazení a dmychadel vzduchu a umožňuje diagnostiku v reálném čase. Konstrukce bez narušení průtoku předchází ztrátě tlaku a ucpávání a podporuje malé i velké průtoky. Při výběru senzoru jednoduše vyberte ten, který odpovídá průměru vaší trubky. Displej s vysokým rozlišením umožňuje intuitivní ovládání bez potřeby návodu k použití. Toto zařízení zvládá aplikace, ve kterých plyny proudí dopředu i dozadu, jako je pohyb válců vpřed a vzad nebo vznik a zánik vakua při přenosu sání.

Katalogy Cena

Řada FD-EC - Upínací průtokový senzor

Řada FD-EC se snadno upevňuje zvnějšku trubky, čímž eliminuje problémy, jako je ztráta tlaku a ucpávání, a umožňuje nepřerušený přívod vzduchu během instalace senzoru. Dokáže měřit malé i velké průtoky a je kompatibilní s různými materiály trubek. Při výběru senzoru jednoduše vyberte ten, který odpovídá průměru vaší trubky. Displej s vysokým rozlišením umožňuje intuitivní použití prostřednictvím zesilovače a diagnostický režim umožňuje kontrolovat stav, když je senzor připojen k trubce. Tento senzor dokáže detekovat plyny bez ohledu na směr jejich toku, což umožňuje instalace vyhovující existujícímu rozvržení nastavení.

Katalogy Cena

Nabídka produktů : Modul pro úsporu vzduchu

Řada MP-F - Modul pro úsporu vzduchu

Řada MP-F současně snímá průtok, tlak, teplotu a vlhkost vzduchu, aby vizualizovala spotřebu energie pomocí připojeného monitoru energie. Tato jednotka je vybavena funkcí, která neustále zaznamenává spotřebu vzduchu a elektřiny (data, která jsou zásadní při snaze o snížení spotřeby energie). Uložená data lze následně zkontrolovat na vysoce názorných displejích. Data lze také snadno analyzovat pomocí specializovaného softwaru pro PC. Uzavírací ventil je energeticky úsporný prvek, který zablokováním vzduchu, když zařízení není v provozu, eliminuje zbytečnou spotřebu vzduchu. Tato jednotka monitoruje stav vzduchu za účelem detekce problémů, jako jsou poklesy tlaku a kondenzace, ještě než k nim dojde, a upozorňuje na ně uživatele.

Katalogy Cena