Modul pro úsporu vzduchu Řada MP-F

Novinka Snadná vizualizace spotřeby energie zařízení

 • Vizualizace spotřeby vzduchu a elektřiny
 • Průtok × Tlak × Teplota × Vlhkost + Energie
 • Snížení plýtvání vzduchem
 • Sledování kvality vzduchu

Řada MP-F - Modul pro úsporu vzduchu

Řada MP-F současně snímá průtok, tlak, teplotu a vlhkost vzduchu, aby vizualizovala spotřebu energie pomocí připojeného monitoru energie. Tato jednotka je vybavena funkcí, která neustále zaznamenává spotřebu vzduchu a elektřiny (data, která jsou zásadní při snaze o snížení spotřeby energie). Uložená data lze následně zkontrolovat na vysoce názorných displejích. Data lze také snadno analyzovat pomocí specializovaného softwaru pro PC. Uzavírací ventil je energeticky úsporný prvek, který zablokováním vzduchu, když zařízení není v provozu, eliminuje zbytečnou spotřebu vzduchu. Tato jednotka monitoruje stav vzduchu za účelem detekce problémů, jako jsou poklesy tlaku a kondenzace, ještě než k nim dojde, a upozorňuje na ně uživatele.

Vlastnosti

Vizualizace spotřeby vzduchu a elektřiny

Snadná vizualizace spotřeby energie zařízení (spotřeba vzduchu a elektřiny*), která je důležitá pro opatření na úsporu energie. Jednotka je také vybavena funkcí nepřetržitého záznamu, která automaticky zaznamenává data na hlavní jednotku. Shromážděná data lze zobrazit na výrazném vícesegmentovém displeji.

*K měření spotřeby elektrické energie je zapotřebí monitor energie (MP-FEA1) a CT (MP-FEC)

Průtok × Tlak × Teplota × Vlhkost + Energie

Řada MP-F umožňuje snadnou vizualizaci spotřeby energie zařízení (spotřeba vzduchu a elektřiny), která je důležitá pro opatření na úsporu energie. Přitom může jediná jednotka monitorovat tlak vzduchu, teplotu a vlhkost. Navíc je vybavena uzavíracím ventilem, který šetří energii zastavením úniků vzduchu, k nimž může docházet, když zařízení není v provozu.

 • 1
  Průtok
 • 2
  Tlak
 • 3
  Teplota
 • 4
  Vlhkost

Snížení plýtvání vzduchem

Zařízení, která spotřebovávají vzduch, mohou produkovat velké množství odpadu vinou úniků, a to i v době, kdy se zařízení nepoužívá. Řada MP-F je vybavena uzavíracím ventilem, který uzavírá přívod vzduchu, když zařízení není v provozu. Tím lze snížit zbytečnou spotřebu vzduchu a šetřit energií v jednotlivých zařízeních.

Sledování kvality vzduchu

Mezi příklady problémů se vzduchem patří ztráta tlaku a kondenzace. Řada MP-F monitoruje stav vzduchu pomocí snímačů tlaku, teploty a vlhkosti, aby odhalila problémy způsobené ztrátou tlaku a kondenzací dříve, než nastanou, a upozornila obsluhu na jakékoli abnormality.

Příklad problému 1: Ztráta tlaku

[Příklad příčiny] Snížená/nedostatečná kapacita kompresoru.

Příklad problému 2: Kondenzace

[Příklad příčiny] Snížená/nedostatečná kapacita sušičky vzduchu.