Automatický datový řadič ID, NPN, otevřený kolektor (anglická verze) DV-90NE

DV-90NE - Automatický datový řadič ID, NPN, otevřený kolektor (anglická verze)

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

Specifikace

Model

DV-90NE

Vlastnosti displeje

Angličtina

Použitelná čtečka čárového kódu

Řada BL-1300/700/600/180, řada SR-600

Přednastavená data

Počet registrací

Max. 900

Způsob zálohování

Paměť Flash ROM (přepisovatelná: 100 000 operací)

Svorka I/O

Vstupní svorky

Počet vstupů

4

Jmenovité hodnoty vstupu

10 to 26 V DC, 10 mA, třída 2

Maximální vypínací proud

1,0 mA

Výstupní svorky

Počet výstupů

16

Výstup

Otevřený kolektor NPN

Jmenovité hodnoty výstupu

30 V DC, 100 mA

Zbytkový proud při stavu VYPNUTO

0,1 mA nebo méně

Zbytkové napětí při stavu ZAPNUTO

Méně než 1 V

Stejnosměrný výstup

Počet vstupů

2

Jmenovité hodnoty výstupu

24 V DC ± 10 %, max. 250 mA

Sériové rozhraní

RS-232C port

Způsob komunikace

Kompatibilní s RS-232C

Synchronizace mezi vysílačem a přijímačem

Asynchronní

Rychlost komunikace

600 až 115 200 b/s

Počet vstupů

2 (PORT1, PORT2)

Délka dat

7 bit / 8 bity

Parita

Žádné/sudé/liché

Délka stop bitů

1 bit / 2 bity

USB port

Počet vstupů

1

Způsob komunikace

USB 2.0 (typ B) (Rychlost komunikace nastavená pevně na 115 200 b/s)

Přenosová rychlost

Rychlost komunikace nastavená pevně na 115200 bps

RS-232C port

Napájecí zdroj pro čtečku čárových kódů

5 V DC ±5 %, Max. 1100 mA (při okolní teplotě 0 až 40 °C)
Max. 850 mA (při okolní teplotě 40 až +50 °C)

Výkon

Napájení senzoru

24 V DC ± 10 %, max. 250 mA

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ±10 %

Spotřeba proudu

850 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Pracovní prostředí

Bez přítomnosti prachu a korozivních plynů

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 0,3 mm, 55 až 500 Hz, 2 G

Hmotnost

Cca 360 g

Další modely