Vyhrazená komunikační jednotka (pro USB) N-UB

N-UB - Vyhrazená komunikační jednotka (pro USB)

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)
  • UL Recognition(c/us)

Specifikace

Model

N-UB

Rozhraní

USB-COM

Napájecí zdroj čtečky kódů

5 V DC ±5 % (650 mA)

Svorkovnice

Vstup

Počet vstupů

2 vstupy (IN1 a IN2)

Typ vstupu

Obousměrný napěťový vstup

Maximální jmenovitá hodnota

26,4 V DC

Minimální aktivační napětí

15 V DC

Maximální vypínací proud

1 mA

Výstup

Počet výstupů

4 výstupy (OUT1 až 4)

Typ výstupu

Výstup fotorelé MOS

Jmenovité zatížení

30 V DC, 100 mA

Zbytkový proud při stavu VYPNUTO

0,1 mA nebo méně

Zbytkové napětí při stavu ZAPNUTO

1 V nebo méně

Specifikace komunikace

Hlavní port

Počet vstupů

1 (12kolíkový kruhový konektor)

Podporované komunikační standardy

Kompatibilní s RS-232C

Rychlost komunikace

4800, 9600, 19200, 38400,57600, 115200 bitů/s

Délka datových bitů

7 bit / 8 bity

Stop bit

1 bit / 2 bity

Kontrola parity

Žádné/sudé/liché

Komunikační standard

USB 2.0 (Full-Speed
12 Mb/s)

Konektor

1 (USB typ B)

Výstupní rozhraní

Celková délka prodloužení

5m a méně

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC + 10 %, – 20 %

Spotřeba proudu

380 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +50 °C (bez namrzání)

Teplota skladování

-20 až +60 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Pracovní prostředí

Bez přítomnosti prachu a korozivních plynů

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Hmotnost

Cca 155 g

Další modely