Elektronická přednastavená počítadla s LCD displejem

Řada RC

Katalogy Zobrazit katalog

Výroba tohoto modelu byla ukončena.

48-mm□ 6-číslicový 7-segmentový displej LCD, Jednostupňová předvolba, stejnosměrný napájecí zdroj RC-16

RC-16 - 48-mm□ 6-číslicový 7-segmentový displej LCD, Jednostupňová předvolba, stejnosměrný napájecí zdroj

  • CE Marking

Specifikace

Model

RC-16

Typ

1úrovňový přednastavený čítač, typ DC

Výběr funkce

-

Metoda operace

Sčítání, odčítání, sčítání a odčítání (fázový rozdíl)

Provozní režim

Přepočítání, automatický reset, komparátor

Metoda návratu

Ruční, externí, automatický (automatické resetování)

Vlastnosti displeje

7segmentový displej LED (výška znaků: 8,5 mm)

Počet číslic

6 (s funkcí potlačení nuly) -99999 až 999999

Přesnost časovače

-

Čas vypnutí paměti

Životnost: Zhruba 10 let při 20 °C

Způsob montáže

Montáž na panel (vložení), montáž na povrch, montáž na lištu DIN

Nejvyšší rychlost počítání

Kontaktní vstup: 30 c/s, polovodičový vstup: 1 kc/s (poměr ON/OFF: 1:1)

Vstupní signál

Beznapěťový vstup (kontaktní nebo polovodičový) (vstup načítání, vstup potlačení, vstup resetování)

Výstup

Řídicí výstup

Maximum na výstupu otevřeného kolektoru NPN: 100 mA (40 V nebo méně), zbytkové napětí: 1 V nebo méně*1

Řídicí výstup

Polovodič

Výstup relé: 20 ms nebo méně (při nastavení na 30 c/s), 5 ms nebo méně (při nastavení na 1 kc/s);
výstup otevřeného kolektoru: 15 ms nebo méně (při nastavení na 30 c/s), 2 ms nebo méně (při nastavení na 1 kc/s)

Stejnosměrný výstup (DC)

-

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

12 až 24 V DC ± 10 %

Spotřeba energie

-

Spotřeba proudu

45 mA nebo méně

Odolnost vůči šumu

Šum obdélníkového kmitu pomocí simulátoru šumu: 1,2 kV p-p, 1 µs (přes napájecí svorkovnice)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

–10 až +50 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 75 g

*1 Připojením volitelného výstupního převodníku OP-5148 PNP lze výstup NPN snadno převést na výstup PNP.

Další modely