Elektronická přednastavená počítadla s LCD displejem

Řada RC

Katalogy Zobrazit katalog

48-mm□ 4-číslicový 7-segmentový displej LED, Jednostupňová předvolba, stejnosměrný napájecí zdroj RC-19

RC-19 - 48-mm□ 4-číslicový 7-segmentový displej LED, Jednostupňová předvolba, stejnosměrný napájecí zdroj

  • CE Marking

Specifikace

Model

RC-19*1

Typ

1úrovňový přednastavený čítač/časovač, typ DC

Metoda operace

Sčítání, odčítání

Provozní režim

Přepočítání a automatický reset

Metoda návratu

Ruční, externí, automatický (automatické resetování)

Vlastnosti displeje

7segmentový displej LED

Počet číslic

4 (s funkcí potlačení nuly) -999 až 9999*2

Čas vypnutí paměti

Životnost: Zhruba 10 let při 20 °C

Způsob montáže

Montáž do panelu (zapuštěná), povrchová montáž, montáž na lištu DIN*3

Nejvyšší rychlost počítání

Kontaktní vstup: 30 c/s, polovodičový vstup: 5 kc/s (poměr ON-OFF 1:1)

Vstupní signál

Beznapěťový vstup (kontaktní nebo polovodičový) (vstup načítání, vstup potlačení, vstup resetování)

Výstup

Řídicí výstup

NPN, max. 100 mA (max. 40 V)

Řídicí výstup

Čas výstupu jedné dávky

0,01 až 0,5 s (proměnná)

Polovodič

Polovodičový výstup: max. 15 ms (při nastavení na 30 c/s)
max. 3 ms (při nastavení na 5 kc/s)

Stejnosměrný výstup (DC)

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

12 až 24 V DC ± 10 %

Spotřeba energie

Spotřeba proudu

150 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Izolační odpor

min. 100 MΩ
(mezi každou svorkou a pouzdrem při měření izolačního odporu napětím 500 V DC)

Odolnost vůči šumu

Šum obdélníkového kmitu pomocí simulátoru šumu: 2 kV p-p, 1 µs (přes napájecí svorkovnice)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

–10 až +50 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Zkušební napětí

1 000 V AC, 1 minuta (na všech svorkách a pouzdru)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2; 3krát v každém ze směrů X, Y a Z

Hmotnost

Cca 120 g

*1 Tento produkt nesplňuje požadavky značení CE.
*2 Displej používá metodu potlačení nuly.
*3 Montáž do panelu (zapuštěná), povrchová montáž, montáž na lištu DIN 2.

Další modely