Česko

TŘÍOSÉ ŘÍZENÍ S AUTOMATICKÝM OSTŘENÍM

Tříosá technologie společnosti KEYENCE byla první svého druhu, která umožňovala komplexní nastavení ohniskové vzdálenosti za chodu během značení. Nyní s automatickým ostřením dokáže tříosý popisovací laser řady MD-X automaticky upravovat odchylky zaostření jednotlivých dílů a zajišťuje snadné používání a nadprůměrnou kvalitu.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ZAOSTŘENÍ

Naše vestavěná kamera umožňuje provádět automatické zaostření zcela bez použití externích zařízení. Lze toho dosáhnout dokonce i tehdy, když se cíle nenacházejí ve zcela stejné ohniskové vzdálenosti od laseru, takže nejsou zapotřebí externí nástroje. Dodatečné výrobní náklady lze snížit na minimum, a přitom zvýšit účinnost a výrobní kapacitu.
*Vestavěná kamera slouží k monitorování ohniskové vzdálenosti s využitím laserového ukazovátka. Automatické zaostření se provádí pomocí výpočtu ohniskové vzdálenosti podle polohy ukazovátka. V některých případech může být toto měření neproveditelné s ohledem na materiál, tvar a povrch daného dílu.

ŠIROKÁ PLOCHA S VYSOKOU PŘESNOSTÍ

Vysoce přesné značení lze provádět na ploše 330 × 330 mm. Tato oblast je 1,2krát větší než u většiny konvenčních systémů popisovacích laserů. Větší dávky dílů lze značit jedním spouštěčem po zavedení paletizovaného systému značení na široké ploše, který značně přispívá ke zvýšení objemu výroby. Tříosé řízení odstraňuje změny tvaru znaků, zkreslení a odchylky velikost bodu paprsku. Všechny tyto problémy jsou způsobovány vlastnostmi konvenčních čoček fθ. Dokonale zaostřené značení a řezání s vysokou přesností je možné dokonce i na okrajích oblasti.

PROMĚNLIVÝ BOD PAPRSKU A ROZOSTŘENÍ

Při vytváření jemného značení, které nepoškozuje povrch cíle, je jednou z velmi účinných technik záměrné rozostření laseru. Lze ji použít na plasty, pryskyřice a kovy. V případě konvenčních laserových systémů je cíl fyzicky umístěn mimo ohnisko a nedochází k internímu přizpůsobení laseru. Kvůli tomu dochází k nesprávnému umístění znaků a také ke zkreslení značení. Naše tříosé systémy dokáží provádět tato přizpůsobení interně pomocí jednoduchého softwarového nastavení, takže odpadá nutnost fyzického přizpůsobení a interního zpracování správného odklonu X/Y/Z, které by zamezilo chybnému značení a zkreslení.

KOREKCE MONTÁŽNÍ POZICE

Instalační poloha popisovací hlavy ve vztahu k cíli je důležitá pro přesné značení a zpracování. Po instalaci popisovací hlavy může řada MD-X snadno opravit sklon popisovací hlavy podél os X, Y a Z. To umožňuje dokončení instalace bez nutnosti spoléhat na fyzické nastavení, což významně snižuje instalační náklady. Vzhledem k tomu, že nastavení se provádějí v softwaru, je také snadné provést jemné úpravy nebo pozdější úpravy ve výrobě v případě, kdy se vyskytnou jakékoli chyby v zarovnání.

Zpět nahoru

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Sídlo společnosti:
Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgie
Tel (Česká republika): +420 220 184 700
Tel (Slovensko): +421 (0) 2 5939 6461
E-mail: info@keyence.eu
Nabídka zaměstnání: Kariérní portál KEYENCE