Rychlé dodání a kompletní podpora! Většina našich produktů je na skladě připravena k odeslání ve stejný den - kontaktujte nás, abychom mohli připravit Vaši objednávku.
  1. Domů
  2. Produkty
  3. Měřicí systémy
  4. Měřicí systémy obrazů
  5. Digitální měřicí systém
  6. Modely
  7. Řídicí jednotka

Digitální měřicí systémŘada IM-6000

Řídicí jednotka

IM-6700

[Již nevyráběný model]

Výroba tohoto modelu byla ukončena.

Naše společnost během přepravy zboží zajištuje certifikační standard.

Doporučené náhradní produkty
Kontaktujte nás:

SPECIFIKACE

Vybrat jazyk

Model

IM-6700

Typ

Řídicí jednotka

Obrazový snímač

1" černobílý senzor CMOS s rozlišením 6,6 Mpx

Displej

10. 4" monitor LCD (XGA: 1024 x 768)
Možnost připojení externího monitoru (klonovaný výstup)

Objektiv snímače

Dvojitá telecentrická čočka

Měření obrazu

Zorné pole

Široké pole: ø 100 x L200 mm, vysoká přesnost: 25 x L125 mm

Minimální zobrazená jednotka

0,1 µm

Opakovatelnost

Bez pohybu inspekční plochy

Široké pole: ±1 µm, vysoká přesnost: ±0. 5 µm

S pohybem inspekční plochy

Široké pole: ±2 µm, vysoká přesnost: ±1. 5 µm

Přesnost měření (±2σ)

Bez spojení

Široké pole: ±5 µm*1, vysoká přesnost: ±2 µm*2

Se spojením

Široké pole: ±(7 + 0. 02 L) µm*3Vysoká přesnost: ±(4 + 0. 02 L) µm*4

Externí dálkový vstup

Beznapěťový vstup (s kontaktem a bez něj)

Externí výstup

OK/NESPRÁVNÝ/CHYBA/MĚŘ.

Výstup relé / jmenovité zatížení: 24 V DC, 0. 5 A / spínací odpor

Rozhraní

LAN

RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

USB 2.0 typu A

6 portů (vpředu: 2, vzadu: 4)

Záznam

Pevný disk

250 GB

Systém osvětlení

Transparentní

Telecentrické transparentní osvětlení

Kruhové

Čtyřdílné všesměrové osvětlení (elektrické)
Kruhové (směrové) osvětlení (elektrické)

Podložka na ose X

Rozsah pohybu

100 mm (elektrický)

Inspekční plocha

30 mm (elektrický)

Nejvyšší zátěž

2 kg

Měřicí body

max. 99 bodů (Při použití funkce pro konsolidaci nastavení měření lze použít 99 x 9 bodů)

Hledání vzorů (funkce sledování profilu)

XYθ (s 360° kompenzací otočné pozice)

Rozpoznání vzoru

1000 nebo více vzorů*5

Čas měření

2 sekundy*6

Základní měřicí funkce

Měření vzdálenosti

8 typů (bod-bod/čára-bod/čára-čára/kruh-bod/kruh-čára/kruh-kruh/kruh/oblouk)

Měření úhlu

K dispozici

Výpočet

Konstrukce

Bod

Střední bod / průsečík

Spojovací hrana

Přímkový spoj / kruhový spoj

Funkce virtuální čáry

Čára

6 typů (střední čára/kolmá čára/rovnoběžné čáry/tečná čára/čára procházející bodem/přibližná čára)

Konstrukce

Kružnice

Střední kružnice / přibližná kružnice / pomocná kružnice / vepsaná a opsaná kružnice

Aplikační nástroj

Měření rozteče

Přímka / obvod

Úhel rozteče

Měření šířky

Šířka hrany

Měření tloušťky

Měření tloušťky / měření mezery mezi vnitřním a vnějším průměrem

Speciální nástroj

Zaoblení / zakřivená plocha / ovál / nitkový kříž / poloha bodu / obvod / oblast / šroub / automatické měření

GD&T

Tolerance tvaru

Přímost/kruhovitost/profil

Tolerance orientace

Kolmost/rovnoběžnost

Tolerance polohy

Poloha bodu / soustřednost

Nástroj prvku

Bod

Bod (na čáře nebo na oblouku) / maximum a minimum (obdélník, kruh, oblouk)

Element

Hrana

Přímka / středová přímka / vrcholová přímka

Kružnice

Kruh/oblouk/největší kruh/největší oblouk

Extrakce profilu

K dispozici

Speciální nástroj

Automatické generování/měřicí linka

Ruční měření

K dispozici

Konfigurace souřadného systému

Dávková konfigurace tolerance

Úpravy seznamu prvků

Nastavení měření – funkce spojování dat

Export DXF

Funkce automatického měření

Funkce uložení dat Q-DAS

Nastavení měření – podpůrné funkce

K dispozici*7

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

100 až 240 V AC 50/60 Hz

Spotřeba energie

Max. 310 VA

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

+10 až +35 °C

Relativní vlhkost

20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 8 kg

*1 V rozsahu ø 80 mm od středu inspekční plochy, v rozsahu provozních okolních teplot +23 °C ±1,0°C, v zaostřené poloze ohniska
*2 V rozsahu ø 20 mm od středu inspekční plochy, v rozsahu provozních okolních teplot +23 °C ±1,0°C, v zaostřené poloze ohniska
*3 V rozsahu ø 80 x 180 mm od středu inspekční plochy, v rozsahu provozních okolních teplot +23 °C ±1,0°C, v zaostřené poloze ohniska a se zátěží 1 kg nebo menší na inspekční ploše (L = velikost pohybu inspekční plochy v mm)
*4 V rozsahu ø 20 x 120 mm od středu inspekční plochy, v rozsahu provozních okolních teplot +23 °C ±1,0°C, v zaostřené poloze ohniska a se zátěží 1 kg nebo menší na inspekční ploše (L = velikost pohybu inspekční plochy v mm)
*5 V závislosti na datech nastavení měření a počtu ukládaných položek dat
*6 Bez vyhledávání vzoru, aplikovaného měření a pohybu podložky
*7 Průvodce optimálním osvětlením, vyhledávání optimálního osvětlení, funkce automatické úpravy parametru extrakce okraje a funkce extrakce více okrajů

Měřicí systémy