1. Domů
  2. Produkty
  3. Měřicí systémy
  4. Měřicí systémy obrazů
  5. Digitální měřicí systém
  6. Modely
  7. Řídicí jednotka

Digitální měřicí systémŘada IM-6000

Řídicí jednotka

IM-6700

[Již nevyráběný model]

Výroba tohoto modelu byla ukončena.

Naše společnost během přepravy zboží zajištuje certifikační standard.

Doporučené náhradní produkty
Kontaktujte nás:

SPECIFIKACE

Vybrat jazyk

Model

IM-6700

Typ

Řídicí jednotka

Obrazový snímač

1" černobílý senzor CMOS s rozlišením 6,6 Mpx

Displej

10. 4" monitor LCD (XGA: 1024 x 768)
Možnost připojení externího monitoru (klonovaný výstup)

Objektiv snímače

Dvojitá telecentrická čočka

Měření obrazu

Zorné pole

Široké pole: ø 100 x L200 mm, vysoká přesnost: 25 x L125 mm

Minimální zobrazená jednotka

0,1 µm

Opakovatelnost

Bez pohybu inspekční plochy

Široké pole: ±1 µm, vysoká přesnost: ±0. 5 µm

S pohybem inspekční plochy

Široké pole: ±2 µm, vysoká přesnost: ±1. 5 µm

Přesnost měření (±2σ)

Bez spojení

Široké pole: ±5 µm*1, vysoká přesnost: ±2 µm*2

Se spojením

Široké pole: ±(7 + 0. 02 L) µm*3Vysoká přesnost: ±(4 + 0. 02 L) µm*4

Externí dálkový vstup

Beznapěťový vstup (s kontaktem a bez něj)

Externí výstup

OK/NESPRÁVNÝ/CHYBA/MĚŘ.

Výstup relé / jmenovité zatížení: 24 V DC, 0. 5 A / spínací odpor

Rozhraní

LAN

RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

USB 2.0 typu A

6 portů (vpředu: 2, vzadu: 4)

Záznam

Pevný disk

250 GB

Systém osvětlení

Transparentní

Telecentrické transparentní osvětlení

Kruhové

Čtyřdílné všesměrové osvětlení (elektrické)
Kruhové (směrové) osvětlení (elektrické)

Podložka na ose X

Rozsah pohybu

100 mm (elektrický)

Inspekční plocha

30 mm (elektrický)

Nejvyšší zátěž

2 kg

Měřicí body

max. 99 bodů (Při použití funkce pro konsolidaci nastavení měření lze použít 99 x 9 bodů)

Hledání vzorů (funkce sledování profilu)

XYθ (s 360° kompenzací otočné pozice)

Rozpoznání vzoru

1000 nebo více vzorů*5

Čas měření

2 sekundy*6

Základní měřicí funkce

Měření vzdálenosti

8 typů (bod-bod/čára-bod/čára-čára/kruh-bod/kruh-čára/kruh-kruh/kruh/oblouk)

Měření úhlu

K dispozici

Výpočet

Konstrukce

Bod

Střední bod / průsečík

Spojovací hrana

Přímkový spoj / kruhový spoj

Funkce virtuální čáry

Čára

6 typů (střední čára/kolmá čára/rovnoběžné čáry/tečná čára/čára procházející bodem/přibližná čára)

Konstrukce

Kružnice

Střední kružnice / přibližná kružnice / pomocná kružnice / vepsaná a opsaná kružnice

Aplikační nástroj

Měření rozteče

Přímka / obvod

Úhel rozteče

Měření šířky

Šířka hrany

Měření tloušťky

Měření tloušťky / měření mezery mezi vnitřním a vnějším průměrem

Speciální nástroj

Zaoblení / zakřivená plocha / ovál / nitkový kříž / poloha bodu / obvod / oblast / šroub / automatické měření

GD&T

Tolerance tvaru

Přímost/kruhovitost/profil

Tolerance orientace

Kolmost/rovnoběžnost

Tolerance polohy

Poloha bodu / soustřednost

Nástroj prvku

Bod

Bod (na čáře nebo na oblouku) / maximum a minimum (obdélník, kruh, oblouk)

Element

Hrana

Přímka / středová přímka / vrcholová přímka

Kružnice

Kruh/oblouk/největší kruh/největší oblouk

Extrakce profilu

K dispozici

Speciální nástroj

Automatické generování/měřicí linka

Ruční měření

K dispozici

Konfigurace souřadného systému

Dávková konfigurace tolerance

Úpravy seznamu prvků

Nastavení měření – funkce spojování dat

Export DXF

Funkce automatického měření

Funkce uložení dat Q-DAS

Nastavení měření – podpůrné funkce

K dispozici*7

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

100 až 240 V AC 50/60 Hz

Spotřeba energie

Max. 310 VA

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

+10 až +35 °C

Relativní vlhkost

20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 8 kg

*1 V rozsahu ø 80 mm od středu inspekční plochy, v rozsahu provozních okolních teplot +23 °C ±1,0°C, v zaostřené poloze ohniska
*2 V rozsahu ø 20 mm od středu inspekční plochy, v rozsahu provozních okolních teplot +23 °C ±1,0°C, v zaostřené poloze ohniska
*3 V rozsahu ø 80 x 180 mm od středu inspekční plochy, v rozsahu provozních okolních teplot +23 °C ±1,0°C, v zaostřené poloze ohniska a se zátěží 1 kg nebo menší na inspekční ploše (L = velikost pohybu inspekční plochy v mm)
*4 V rozsahu ø 20 x 120 mm od středu inspekční plochy, v rozsahu provozních okolních teplot +23 °C ±1,0°C, v zaostřené poloze ohniska a se zátěží 1 kg nebo menší na inspekční ploše (L = velikost pohybu inspekční plochy v mm)
*5 V závislosti na datech nastavení měření a počtu ukládaných položek dat
*6 Bez vyhledávání vzoru, aplikovaného měření a pohybu podložky
*7 Průvodce optimálním osvětlením, vyhledávání optimálního osvětlení, funkce automatické úpravy parametru extrakce okraje a funkce extrakce více okrajů

Měřicí systémy