Multisenzorový měřicí systém

Řada LM-X

Katalogy Zobrazit katalog

Multisenzorový měřicí systém Řada LM-X

Novinka Vysoce přesné optické, laserové a kontaktní měření rozměrů

Systém, který posunuje měření na vyšší úroveň, stylem „vložit měřený objekt a stisknout tlačítko“.

 • Vysoce přesné submikronové měření / Vysokorychlostní a vysoce přesné 3D měření
 • Měření až 5000 elementů a 1000 dílů
 • Kontrola dílů s širokým rozsahem tvarů, velikostí a materiálů

Řada LM-X - Multisenzorový měřicí systém

Vysoce přesné (± 0,1 µm) měření lze provést jednoduchým položením měřeného dílu na pracovní plochu a stiskem tlačítka. K dispozici jsou tři metody měření: vysoce přesné optické měření, bezkontaktní měření výšky vícebarevným laserem a kontaktní měření pomocí 3D dotykové sondy. Tento produkt zásadně redukuje čas měření rozměrů složitých dílů a zajišťuje přesná měření bez rozdílů v hodnotách získaných různými pracovníky.

Vlastnosti

Není nutné časově náročné polohování nebo vytváření souřadnic

Umístění a orientace dílů umístěných na inspekční ploše se zjišťuje automaticky. Tím odpadá nutnost konvenčního pracného polohování, vytváření souřadnic a přípravy upevňovacích přípravků.

 • 1
  KROK1 : Umístěte
 • 2
  KROK2 : Stiskněte
 • 3
  KROK3 : Získání výsledků

Tři různé metody měření pro rychlé a snadné měření s vysokou přesností

Vysoce přesné měření v osách X,Y a Z.

 • 1
  Dotyková sonda : 3D měření složitých trojrozměrných objektů
 • 2
  Kamera s mimořádně vysokým rozlišením : Vysoce přesné optické měření
 • 3
  Vícebarevný laser : Velmi rychlé měření výšky

Měření až 5000 elementů až na 1000 dílech

Rychlé souběžné měření je možné i v případě, že je na inspekční plochu umístěno více dílů. Není také nutné používat upevňovací přípravky.

Velká inspekční plocha s nízkými vibracemi pro vysokorychlostní měření

Velká inspekční plocha má maximální oblast měření 175 × 325 mm a pracovní výšku 75 mm. Nová konstrukce maximálně snižuje tření mezi motorem a posuvnými šrouby, což umožňuje rychlé a stabilní měření bez nutnosti fixace dílu na místě.