Velmi přesný kontaktní digitální senzor

Řada GT2

Katalogy Zobrazit katalog

Specifikace Velmi přesný kontaktní digitální senzor Řada GT2

Tužkový typ (krátký rozsah)

Model

GT2-S1*1

GT2-S5*1

obrázek

Detekční systém

Diferenciální elektrický měnič

Rozsah měření

1 mm*2

5 mm*2

Provozní rozsah

2 mm*2

7 mm*2

Rozlišení

0,1 µm

Udávaná přesnost

1 µm (P-P)*3*4

1 µm (P-P)*9*4

Síla měření

Spodní montáž

1,12 N*5

1,0 N*5

Boční montáž

1,1 N*5

0,95 N*5

Horní montáž

1,08 N*5

0,9 N*5

Vzorkovací frekvence

1 ms

Mechanická odezva

40 Hz*4

20 Hz*4

Provozní indikátor

2barevná LED (červená, zelená)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67G(JIS)*6 IP67(IEC)

Okolní teplota

-10 až +55 °C (bez mrazu)

Relativní vlhkost

10 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru os X, Y, Z, 2 hodiny

Odolnost proti nárazu

1000 m/s2(IEC60068-2-27)

Materiály

Hlavní tělo

Pouzdro hlavního těla SUS440C, kabel mezi senzorovou hlavou a konektorem relé: PUR, reléový zesilovač: PPSU

Pouzdro hlavního těla SUS430F, kabel mezi senzorovou hlavou a konektorem relé: PUR, reléový zesilovač: PPSU

Prachová krytka

NBR

Kontakt

SUS304, slinutý karbid wolframu*7

Kabel hlavy senzoru

Volitelně (připojení ke konektoru relé)

Hmotnost

Přibližně 30 g (bez kabelu)*8

Přibližně 40 g (bez kabelu)*8

*1 Poznámka: Připojení senzorové hlavy k zesilovací jednotce nemusí být možné v závislosti na tom, kdy byla zesilovací jednotka zakoupena. Podrobné informace vám sdělí místní prodejní zastoupení.
*2 Měřicí rozsah představuje rozsah, ve kterém mohou být naměřené hodnoty zobrazeny. Provozní rozsah je skutečný rozsah pohybu vřetena.
*3 V rozmezí ±0,15 mm od středu měřicího rozsahu, šířka pro každou 0,1 mm je 1 μm. Celá oblast je 2 μm. Linearita pro celý měřicí rozsah je ±0,15 % F.S. (F.S. pro 1 mm)
*4 Hodnota při okolní teplotě 20 °C.
*5 Reprezentativní hodnota ve středu měřicího rozsahu. Upozorňujeme, že měřicí síla se mění v závislosti na orientaci instalace protiprachové manžety.
*6 Pokud je jako kabel senzorové hlavy použit kabel odolný vůči oleji M8 (GT2-CHP2M/CHP5M/CHP10M).
*7 Kontakty jsou k dispozici jako samostatně prodávané volitelné součásti.
*8 Včetně konektoru relé.
*9 V rozmezí ±0,3 mm od středu měřicího rozsahu, šířka pro každé 0,2 mm je 1 μm. Celá oblast je 2 μm. Linearita pro celý měřicí rozsah je ±0,15 % F.S. (F.S. pro 5 mm)

Zpět nahoru

Tužkový typ

Model

GT2-P12K*1

GT2-P12KF*1

GT2-P12KL*1

GT2-P12*1

GT2-P12F*1

GT2-P12L*1

obrázek

Detekční systém

Scale Shot System II, absolutní typ (bez chyby sledování)

Rozsah měření

12 mm

Rozlišení

0,1 µm

0,5 µm

Udávaná přesnost

1 µm (p-p)*2

2 µm (p-p)*2

Síla měření

Spodní montáž

1,0 N*3

0,2 N*3

1,0 N*3

0,2 N*3

Boční montáž

0,95 N*3

0,15 N*3

0,95 N*3

0,15 N*3

Horní montáž

0,9 N*3

0,1 N*3

0,9 N*3

0,1 N*3

Vzorkovací frekvence

4 ms

Mechanická odezva

10 Hz*2

4 Hz*2

10 Hz*2

4 Hz*2

Provozní indikátor

2barevná LED (červená, zelená)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67G (JIS)*4, IP67 (IEC), NEMA typ 13*4

-

IP67G (JIS)*4, IP67 (IEC), NEMA typ 13*4

-

Okolní teplota

-10 až 55 °C (bez mrazu)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru os X, Y, Z, 2 hodiny

Odolnost proti nárazu

1000 m/s2 (IEC60068-2-27)

Materiály

Hlavní tělo

Pouzdro hlavního těla SUS303, stavový indikátor: PET, kabel mezi senzorovou hlavou a konektorem relé: PUR, konektor relé: PBT

Prachová krytka

NBR

-

NBR

-

Kontakt

SUS304, slinutý karbid wolframu*5

SUS304, SUS440C*5

Kabel hlavy senzoru

Volitelně (připojení ke konektoru relé)

Hmotnost

Přibližně 35 g (bez kabelu)*6

Přibližně 45 g (bez kabelu)*6

Přibližně 35 g (bez kabelu)*6

Přibližně 45 g (bez kabelu)*6

Přibližně 35 g (bez kabelu)*6

*1 Poznámka: Připojení senzorové hlavy k zesilovací jednotce nemusí být možné v závislosti na tom, kdy byla zesilovací jednotka zakoupena. Podrobné informace vám sdělí místní prodejní zastoupení.
*2 Hodnota při okolní teplotě 20 °C. V celém měřicím rozsahu.
*3 Reprezentativní hodnota ve středu měřicího rozsahu. Upozorňujeme, že měřicí síla se mění v závislosti na tom, zda je nainstalovaná protiprachová manžeta. Kromě toho při použití OP-87859 přičtěte k výše uvedeným hodnotám měřicí síly 0,4 N.
*4 Pokud je jako kabel senzorové hlavy použit kabel odolný vůči oleji M8 (GT2-CHP2M/CHP5M/CHP10M).
*5 Kontakty jsou k dispozici jako samostatně prodávané volitelné součásti.
*6 Včetně konektoru relé.

Zpět nahoru

Tužkový typ

Model

GT2-PA12K*1

GT2-PA12KL*1

GT2-PA12*1

GT2-PA12L*1

obrázek

Detekční systém

Scale Shot System II, absolutní typ (bez chyby sledování)

Rozsah měření

12 mm

Rozlišení

0,1 µm

0,5 µm

Udávaná přesnost

1 μm (P-P)*2

2 μm (P-P)*2

Síla měření

Spodní montáž

1,2 N*3

0,4 N*6

1,2 N*3

0,4 N*6

Boční montáž

1,15 N*3

0,35 N*6

1,15 N*3

0,35 N*6

Horní montáž

1,1 N*3

0,3 N*6

1,1 N*3

0,3 N*6

Vzorkovací frekvence

4 ms

Použitá tekutina

Čistý suchý vzduch

Provozní indikátor

2barevná LED (červená, zelená)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC)

-

IP67 (IEC)

-

Odolnost vůči tlaku

0,5 MPa

Rozsah působícího tlaku

0,24 MPa až 0,26 MPa

0,05 MPa až 0,07 MPa

0,24 MPa až 0,26 MPa

0,05 MPa až 0,07 MPa

Okolní teplota

0 až +55 °C (bez mrazu)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru os X, Y, Z, 2 hodiny

Odolnost proti nárazu

1000 m/s2 (IEC60068-2-27)

Materiály

Hlavní tělo

Pouzdro hlavního těla SUS 303, stavový indikátor: PET, kabel mezi senzorovou hlavou a konektorem relé: PUR, konektor relé: PBT, vřeteno: SUS430 (Fluorový povlak)

Pouzdro hlavního těla SUS 303, stavový indikátor: PET, kabel mezi senzorovou hlavou a konektorem relé: PUR, konektor relé: PBT

Pouzdro hlavního těla SUS 303, stavový indikátor: PET, kabel mezi senzorovou hlavou a konektorem relé: PUR, konektor relé: PBT, vřeteno: SUS430 (Fluorový povlak)

Pouzdro hlavního těla SUS 303, stavový indikátor: PET, kabel mezi senzorovou hlavou a konektorem relé: PUR, konektor relé: PBT

Vřeteno

SUS430 (Fluorový povlak)
Protiprachové těsnění: SUS303/SUS304/
hliník (Alunitové zpracování)/
speciální polyesterové vlákno

SUS430/SUS440C

SUS430 (Fluorový povlak)
Protiprachové těsnění: SUS303/SUS304/
hliník (Alunitové zpracování)/
speciální polyesterové vlákno

SUS430/SUS440C

Kontakt

SUS304, slinutý karbid wolframu*4

SUS304, SUS440C*4

Kabel hlavy senzoru

Volitelně (připojení ke konektoru relé)

Hmotnost

Přibližně 35 g (bez kabelu)*5

*1 Poznámka: Připojení senzorové hlavy k zesilovací jednotce nemusí být možné v závislosti na tom, kdy byla zesilovací jednotka zakoupena. Podrobné informace vám sdělí místní prodejní zastoupení.
*2 Hodnota při okolní teplotě 20 °C. V celém měřicím rozsahu.
*3 Reprezentativní hodnoty při použití GT2-PA12K/GT2-PA12 s tlakem 0,25 MPa. Měřicí síla se mění v závislosti na použitém tlaku vzduchu.
*4 Kontakty jsou k dispozici jako samostatně prodávané volitelné součásti.
*5 Včetně konektoru relé.
*6 Reprezentativní hodnoty při použití GT2-PA12KL/GT2-PA12L s tlakem 0,06 MPa. Měřicí síla se mění v závislosti na použitém tlaku vzduchu.

Zpět nahoru

Boxový typ

Model

GT2-H12K

GT2-H12KF

GT2-H12KL

GT2-H12KLF

obrázek

Detekční systém

Scale Shot System, absolutní typ (bez chyby sledování)

Rozsah měření

12 mm

Rozlišení

0,1 µm

Udávaná přesnost

1 µm (p-p)*1

Síla měření

Spodní montáž

1,0 N*2

0,4 N*2

Boční montáž

0,9 N*2

0,3 N*2

Horní montáž

0,8 N*2

0,2 N*2

Vzorkovací frekvence

1 ms

Mechanická odezva

10 Hz*1

4 Hz*1

Provozní indikátor

2barevná LED (červená, zelená)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC)

-

Okolní teplota

-10 až +55 °C (bez mrazu)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru os X, Y, Z, 2 hodiny

Odolnost proti nárazu

1000 m/s2 (IEC60068-2-27)

Materiály

Hlavní tělo

Pouzdro hlavního těla: litý zinek, indikátor: polyarylát (PAR)

Prachová krytka

NBR

-

Kontakt

SUS304, slinutý karbid wolframu*3

Kabel hlavy senzoru

Volitelně (připojení ke konektoru M8)

Hmotnost

Přibližně 95 g (bez kabelu)

Přibližně 100 g (bez kabelu)

Přibližně 95 g (bez kabelu)

Přibližně 100 g (bez kabelu)

*1 Hodnota při okolní teplotě 20 °C. V celém měřicím rozsahu.
*2 Reprezentativní hodnota ve středu měřicího rozsahu. Upozorňujeme, že měřicí síla se mění v závislosti na stavu instalace protiprachové manžety.
*3 Kontakty jsou k dispozici jako samostatně prodávané volitelné součásti.

Zpět nahoru

Boxový typ

Model

GT2-H12

GT2-H12F

GT2-H12L

GT2-H12LF

obrázek

Detekční systém

Scale Shot System, absolutní typ (bez chyby sledování)

Rozsah měření

12 mm

Rozlišení

0,5 µm

Udávaná přesnost

2 µm (p-p)*1

Síla měření

Spodní montáž

1,0 N*2

0,4 N*2

Boční montáž

0,9 N*2

0,3 N*2

Horní montáž

0,8 N*2

0,2 N*2

Vzorkovací frekvence

1 ms

Mechanická odezva

10 Hz*1

4 Hz*1

Provozní indikátor

2barevná LED (červená, zelená)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC)

-

Okolní teplota

-10 až +55 °C (bez mrazu)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru os X, Y, Z, 2 hodiny

Odolnost proti nárazu

1000 m/s2 (IEC60068-2-27)

Materiály

Hlavní tělo

Pouzdro hlavního těla: litý zinek, indikátor: polyarylát (PAR)

Prachová krytka

NBR

-

Kontakt

SUS304, SUS440C*3

Kabel hlavy senzoru

Volitelně (připojení ke konektoru M8)

Volitelné (připojení ke konektoru M8)

Hmotnost

Přibližně 95 g (bez kabelu)

Přibližně 100 g (bez kabelu)

Přibližně 95 g (bez kabelu)

Přibližně 100 g (bez kabelu)

*1 Hodnota při okolní teplotě 20 °C. V celém měřicím rozsahu.
*2 Reprezentativní hodnota ve středu měřicího rozsahu. Upozorňujeme, že měřicí síla se mění v závislosti na stavu instalace protiprachové manžety.
*3 Kontakty jsou k dispozici jako samostatně prodávané volitelné součásti.

Zpět nahoru

Boxový typ (typ s dlouhým rozsahem)

Model

GT2-H32

GT2-H32L

GT2-H50

obrázek

Detekční systém

Scale Shot System, absolutní typ (bez chyby sledování)

Rozsah měření

32 mm

50 mm

Rozlišení

0,5 µm

Udávaná přesnost

3 µm (p-p)*1

3,5 µm (p-p)*1

Síla měření

Spodní montáž

2,1 N*2

1,2 N*2

3,2 N*2

Boční montáž

1,8 N*2

0,9 N*2

2,8 N*2

Horní montáž

1,5 N*2

0,6 N*2

2,4 N*2

Vzorkovací frekvence

1 ms

Mechanická odezva

6 Hz*1

5 Hz*1

7 Hz*1

Provozní indikátor

2barevná LED (červená, zelená)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC)

-

IP67 (IEC)

Okolní teplota

-10 až 55 °C (bez mrazu)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru os X, Y, Z, 2 hodiny

Materiály

Hlavní tělo

Pouzdro hlavního těla: litý zinek, indikátor: polyarylát (PAR)

Prachová krytka

NBR

-

NBR

Kontakt

SUS304, SUS440C*3

Kabel hlavy senzoru

Volitelně (připojení ke konektoru M8)

Hmotnost

Přibližně 270 g (bez kabelu)

Přibližně 320 g (bez kabelu)

*1 Hodnota při okolní teplotě 20 °C. V celém měřicím rozsahu.
*2 Reprezentativní hodnota ve středu měřicího rozsahu. Upozorňujeme, že měřicí síla se mění v závislosti na stavu instalace protiprachové manžety.
*3 Kontakty jsou k dispozici jako samostatně prodávané volitelné součásti.

Zpět nahoru

Boxový typ (typ ovládaný vzduchem)

Model

GT2-A12K

GT2-A12KL

GT2-A12

GT2-A12L

obrázek

Detekční systém

Scale Shot System, absolutní typ (bez chyby sledování)

Rozsah měření

12 mm

Rozlišení

0,1 µm

0,5 µm

Udávaná přesnost

1 µm (p-p)*1

2 µm (p-p)*1

Síla měření

Spodní montáž

1,2 N*2

0,4 N*2

1,2 N*2

0,4 N*2

Boční montáž

1,1 N*2

0,3 N*2

1,1 N*2

0,3 N*2

Horní montáž

1,0 N*2

0,2 N*2

1,0 N*2

0,2 N*2

Vzorkovací frekvence

1 ms

Použitá tekutina

Suchý vzduch

Provozní indikátor

2barevná LED (červená, zelená)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC)*3

-

IP67 (IEC)*3

-

Odolnost vůči tlaku

1 MPa

Rozsah působícího tlaku

0,25 MPa až 0,50 MPa

Okolní teplota

0 až +55 °C (bez mrazu)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru os X, Y, Z, 2 hodiny

Odolnost proti nárazu

1000 m/s2 (IEC60068-2-27)

Materiály

Hlavní tělo

Pouzdro hlavního těla: litý zinek, válcová část: hliníková slitina, plast vzduchového spoje: polyacetal, kov vzduchového spoje: poniklovaná mosaz, indikátor: polyarylát (PAR)

Prachová krytka

NBR

-

NBR

-

Kontakt

SUS304, slinutý karbid wolframu*4

SUS304, SUS440C*4

Kabel hlavy senzoru

Volitelně (připojení ke konektoru M8)

Hmotnost

Přibližně 145 g (bez kabelu)

*1 Hodnota při okolní teplotě 20 °C. V celém měřicím rozsahu.
*2 Reprezentativní hodnota ve středu měřicího rozsahu. Upozorňujeme, že měřicí síla se mění v závislosti na stavu instalace protiprachové manžety.
*3 Připojte spoj odvodu vzduchu ke vzduchové hadičce a zajistěte, aby se ze spoje do hadičky nedostal žádný cizorodý materiál.
*4 Kontakty jsou k dispozici jako samostatně prodávané volitelné součásti.

Zpět nahoru

Boxový typ (typ ovládaný vzduchem / typ s dlouhým rozsahem)

Model

GT2-A32

GT2-A50

obrázek

Detekční systém

Scale Shot System, absolutní typ (bez chyby sledování)

Rozsah měření

32 mm

50 mm

Rozlišení

0,5 µm

Udávaná přesnost

3 µm (p-p)*1

3,5 µm (p-p)*1

Síla měření

Spodní montáž

2,1 N*2

3,2 N*2

Boční montáž

1,8 N*2

2,8 N*2

Horní montáž

1,5 N*2

2,4 N*2

Vzorkovací frekvence

1 ms

Použitá tekutina

Suchý vzduch

Provozní indikátor

2barevná LED (červená, zelená)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC)*3

Odolnost vůči tlaku

1 MPa

Rozsah působícího tlaku

0,25 MPa až 0,50 MPa

Okolní teplota

0 až +55 °C (bez mrazu)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru os X, Y, Z, 2 hodiny*4

Materiály

Hlavní tělo

Pouzdro hlavního těla: litý zinek, válcová část: hliníková slitina, plast vzduchového spoje: polyacetal, kov vzduchového spoje: poniklovaná mosaz, indikátor: polyarylát (PAR)

Prachová krytka

NBR

Kontakt

SUS304, SUS440C*5

Kabel hlavy senzoru

Volitelně (připojení ke konektoru M8)

Hmotnost

Přibližně 340 g (bez kabelu)

Přibližně 405 g (bez kabelu)

*1 Hodnota při okolní teplotě 20 °C. V celém měřicím rozsahu.
*2 Reprezentativní hodnota ve středu měřicího rozsahu. Upozorňujeme, že měřicí síla se mění v závislosti na stavu instalace protiprachové manžety.
*3 Připojte spoj odvodu vzduchu ke vzduchové hadičce a zajistěte, aby se ze spoje do hadičky nedostal žádný cizorodý materiál.
*4 Při použití montážního držáku (OP-84327) je dvojitá amplituda 0,75 mm.
*5 Kontakty jsou k dispozici jako samostatně prodávané volitelné součásti.

Zpět nahoru

Typ s výstupem kontroly / analogovým výstupem

Model

GT2-71N

GT2-72N

GT2-71CN

GT2-72CN

GT2-71MCN

obrázek

Typ montáže

Montáž na lištu DIN*1

Výstup

Výstup NPN

Hlavní jednotka / rozšiřující jednotka

Hlavní jednotka

Rozšiřující jednotka*3

Hlavní jednotka

Rozšiřující jednotka*3

Hlavní jednotka

Napájecí napětí

10 až 30 V DC, včetně zvlnění (P-P) 10 %, třída 2*2

10 až 30 V DC, včetně zvlnění (P-P) 10 %, třída 2

10 až 30 V DC, včetně zvlnění (P-P) 10 %, třída 2*2

20 až 30 V DC, včetně zvlnění (P-P) 10 %, třída 2*2

Spotřeba energie

Normální

2200 mW nebo méně (73,3 mA nebo méně při 30 V)

2700 mW nebo méně (90,0 mA nebo méně při 30 V)

Úsporný režim (Eco)

ECO poloviční: 1800 mW nebo méně (60,0 mA nebo méně při 30 V), ECO plná: 1700 mW nebo méně (56,7 mA nebo méně při 30 V)

ECO poloviční: 2300 mW nebo méně (76,7 mA nebo méně při 30 V), ECO plná: 2200 mW nebo méně (73,3 mA nebo méně při 30 V)

Rozsah zobrazení

–199 999,9 až 199 999,9

Rozlišení displeje

0,1 µm

Řídicí vstup

Vstup časování/předvoleb/ resetu/přepínání banky

Beznapěťový vstup

Řídicí výstup

HH/HI/GO/LO/LL

Otevřený kolektor NPN, 40 V, 50 mA nebo méně, zbytkové napětí 1 V nebo méně*3*4

Analogový výstup

-

4 až 20 mA s max. zátěžovým odporem 350 Ω
Nastavte dobu odezvy +1 ms

Doba odezvy

hsp (3) /5/10/100/500/1,000 ms (při použití GT2-Pxxx hsp (12) /20/40/400/2,000/4,000 ms)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

–10 až +50 °C (GT2-71MCN/71MCP: –10 až +45 °C, jsou-li připojeny rozšiřující jednotky)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Pouzdro hlavního tělesa/přední kryt: polykarbonát (PC), tlačítko: polyacetal
(POM), přední potah: polyetylen tereftalát (PET), kabel: polyvinylchlorid (PVC)

Hmotnost

Cca 140 g (včetně napájecího kabelu)

Cca 70 g (bez modulu GT2-CA2M/CA5M/CA10M)

*1 Používáte-li typ montovaný na lištu DIN, vždy jej na tuto lištu (připevněnou ke kovové desce) namontujte a při přidávání rozšiřujících jednotek vždy používejte koncovou jednotku (OP-26751).
*2 Pro přidávání rozšiřujících jednotek platí následující omezení týkající se počtu připojených jednotek.
[V případě připojení 2 až 8 jednotek včetně jednotky hlavní]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 20 mA nebo méně, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: –10 až 45 °C
[Je-li připojeno 9 až 15 jednotek včetně jednotky řídicí]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 10 mA nebo méně (včetně výstupního proudu DL-RB1A), zbytkové napětí: 1,5 V nebo nižší, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: –10 až 45 °C
*3 Pro přidávání rozšiřujících jednotek platí následující omezení týkající se počtu připojených jednotek.
[V případě připojení 2 až 8 jednotek včetně jednotky hlavní]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 20 mA nebo méně, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: -10 až 45 °C
[Je-li připojeno 9 až 15 jednotek včetně jednotky řídicí]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 10 mA nebo méně (včetně výstupního proudu DL-RB1A), zbytkové napětí: 1,5 V nebo nižší, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: -10 až 45 °C
*4 Zařízení GT2-71MCN(P) nemá HH/LL.

Zpět nahoru

Typ s výstupem kontroly / analogovým výstupem

Model

GT2-71P

GT2-72P

GT2-71CP

GT2-72CP

GT2-71MCP

obrázek

Typ montáže

Montáž na lištu DIN*1

Výstup

Výstup PNP

Hlavní jednotka / rozšiřující jednotka

Hlavní jednotka

Rozšiřující jednotka*2

Hlavní jednotka

Rozšiřující jednotka*2

Hlavní jednotka

Napájecí napětí

10 až 30 V DC, včetně zvlnění 10 % (P-P), Class 2*2

20 až 30 V DC, včetně zvlnění 10 % (P-P), Class 2*2

Spotřeba energie

Normální

2 200 mW nebo méně (73,3 mA nebo méně při 30 V)

2 700 mW nebo méně (90,0 mA nebo méně při 30 V)

Úsporný režim (Eco)

1 700 mW nebo méně (56,7 mA nebo méně při 30 V)

2 200 mW nebo méně (73,3 mA nebo méně při 30 V)

Vlastnosti displeje

Displej pro zobrazení měřených hodnot

6 1/2místný 7segmentový LED displej (červený)

Další displeje

Dvoubarevný, 13úrovňový sloupcový LED displej (červená, zelená), indikátory (červená, zelená)

Rozsah zobrazení

-199 999,9 až 199 999,9

Rozlišení displeje

0,1 µm

Frekvence vzorkování

1 000krát/s

Řídicí vstup

Vstup časování/předvoleb/ resetu/přepínání banky

Beznapěťový vstup

Řídicí výstup

HH/HI/GO/LO/LL

Otevřený kolektor PNP, 30 V 50 mA nebo méně, zbytkové napětí 1 V nebo méně*2

Otevřený kolektor PNP, 30 V 50 mA nebo méně, zbytkové napětí 1 V nebo méně*2*3

Analogový výstup

-

Výstupní rozsah: 4 až 20 mA s max. odolností zátěže 350 Ω
Doba odezvy: Nastavená doba odezvy + 1 ms

Doba odezvy

hsp (3)/5/10/100/500/1 000 ms (při použití GT2-Pxxx, hsp (12)/20/40/400/2 000/4 000 ms)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

-10 až +50 °C (bez mrazu) *2

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru os X, Y, Z, 2 hodiny

Materiál

Pouzdro hlavního těla / přední kryt: polykarbonát (PC), horní díl: polyacetal (POM), přední panel: polyethylentereftalát (PET), kabel: polyvinylchlorid (PVC)

Hmotnost

Přibližně 140 g (včetně napájecího kabelu)

Přibližně 70 g (kromě GT2-CA2M/CA5M/CA10M)

*1 Při použití typu pro montáž na lištu DIN vždy namontujte na lištu DIN (namontovanou na kovové desce), a při přidávání rozšiřujících jednotek vždy použijte koncovou jednotku (OP-26751).
*2 Při přidávání rozšiřujících jednotek platí následující omezení podle počtu připojených jednotek.
[Při připojení 2 až 8 jednotek, včetně hlavní jednotky]
• Napájecí napětí: 20 až 30 V DC
• Řídicí výstupní proud: 20 mA nebo méně
• (Pouze GT2-71MCN(P)) Okolní teplota: -10 až 45 °C
[Při připojení 9 až 15 jednotek, včetně hlavní jednotky]
• Napájecí napětí: 20 až 30 V DC
• Řídicí výstupní proud: 10 mA nebo méně (včetně výstupního proudu DL-RB1A)
• Zbytkové napětí: 1,5 V nebo méně
• (Pouze GT2-71MCN(P)) Okolní teplota: -10 až 45 °C
*3 GT2-71MCN(P) nemá HH/LL.

Zpět nahoru

Typ s výstupem kontroly / analogovým výstupem / Typ s velkým displejem

Model

GT2-75N

GT2-76N

GT2-100N

GT2-E3N

obrázek

Typ montáže

Montáž na panel*1

Montáž na panel

Instalováno v GT2-100N/100P (max. 3 desky)

Výstup

Výstup NPN

Hlavní jednotka / rozšiřující jednotka

Hlavní jednotka

Rozšiřující jednotka*3

-

Napájecí napětí

10 až 30 V DC, včetně zvlnění (P-P) 10 %, třída 2*2

20 až 30 V DC, včetně zvlnění (P-P) 10 %, třída 2

Dodáváno z GT2-100N/100P

Spotřeba energie

Normální

2200 mW nebo méně (73,3 mA nebo méně při 30 V)

4 500 mW nebo méně (150,0 mA nebo méně při 30 V)

ECO poloviční: 4200 mW nebo méně (140,0 mA nebo méně při 30 V), ECO plná: 4000 mW nebo méně (133,3 mA nebo méně při 30 V)*5

Úsporný režim (Eco)

ECO poloviční: 1800 mW nebo méně (60,0 mA nebo méně při 30 V), ECO plná: 1700 mW nebo méně (56,7 mA nebo méně při 30 V)

ECO poloviční: 3700 mW nebo méně (123,3 mA nebo méně při 30 V), ECO plná: 3600 mW nebo méně (120,0 mA nebo méně při 30 V)*5

4 000 mW nebo méně (133,3 mA nebo méně při 30 V)

Rozsah zobrazení

–199 999,9 až 199 999,9

-

Rozlišení displeje

0,1 µm

Řídicí vstup

Vstup časování/předvoleb/ resetu/přepínání banky

Beznapěťový vstup

Řídicí výstup

HH/HI/GO/LO/LL

Otevřený kolektor NPN, 40 V, 50 mA nebo méně, zbytkové napětí 1 V nebo méně*3*4

Otevřený kolektor NPN, 40 V, 50 mA nebo méně*6, zbytkové napětí 1 V nebo méně

Doba odezvy

hsp (3) /5/10/100/500/1,000 ms (při použití GT2-Pxxx hsp (12) /20/40/400/2,000/4,000 ms)

hsp (3) /5/10/100/500/1000 ms

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

–10 až +50 °C (GT2-71MCN/71MCP: –10 až +45 °C, jsou-li připojeny rozšiřující jednotky)

–10 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 0,15 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Pouzdro hlavního tělesa/přední kryt: polykarbonát (PC), tlačítko: polyacetal
(POM), přední potah: polyetylen tereftalát (PET), kabel: polyvinylchlorid (PVC)

Pouzdro hlavního tělesa/přední kryt: polykarbonát (PC), tlačítko: polyacetal (POM), přední potah: polyetylen tereftalát (PET)

Napájecí kabel / kabel I/O

I/O: 30pinový konektor (norma MIL)

Hmotnost

Cca 140 g (včetně panelové montáže, ochranného předního krytu, napájecího kabelu)

Cca 380 g

Cca 80 g

*1 Používáte-li typ montovaný na lištu DIN, vždy jej na tuto lištu (připevněnou ke kovové desce) namontujte a při přidávání rozšiřujících jednotek vždy používejte koncovou jednotku (OP-26751).
*2 Pro přidávání rozšiřujících jednotek platí následující omezení týkající se počtu připojených jednotek.
[V případě připojení 2 až 8 jednotek včetně jednotky hlavní]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 20 mA nebo méně, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: –10 až 45 °C
[Je-li připojeno 9 až 15 jednotek včetně jednotky řídicí]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 10 mA nebo méně (včetně výstupního proudu DL-RB1A), zbytkové napětí: 1,5 V nebo nižší, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: –10 až 45 °C
*3 Pro přidávání rozšiřujících jednotek platí následující omezení týkající se počtu připojených jednotek.
[V případě připojení 2 až 8 jednotek včetně jednotky hlavní]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 20 mA nebo méně, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: -10 až 45 °C
[Je-li připojeno 9 až 15 jednotek včetně jednotky řídicí]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 10 mA nebo méně (včetně výstupního proudu DL-RB1A), zbytkové napětí: 1,5 V nebo nižší, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: -10 až 45 °C
*4 Zařízení GT2-71MCN(P) nemá HH/LL.
*5 Je-li připojen maximální počet hlav senzorů a všechna zařízení jsou nastavena do úsporného režimu
*6 Jsou-li připojeny dvě nebo více hlav senzorů, 20 mA nebo méně.

Zpět nahoru

Typ s výstupem kontroly / analogovým výstupem / Typ s velkým displejem

Model

GT2-75P

GT2-76P

GT2-100P

GT2-E3P

obrázek

Typ montáže

Montáž na panel

Montáž na panel / Volitelná montáž pomocí šroubů
montážní držák

Instalováno v GT2-100N/100P (max. 3 desky)

Výstup

Výstup PNP

Hlavní jednotka / rozšiřující jednotka

Hlavní jednotka

Rozšiřující jednotka*3

-

Napájecí napětí

20 až 30 V DC, včetně zvlnění (P-P) 10 %, třída 2

Dodáváno z GT2-100N/100P

Spotřeba energie

Normální

max. 2200 mW (30 V, max. 73,3 mA)

max. 4 500 mW (30 V, max. 150 mA)

Max. 4 200 mW (30 V, max. 140 mA)*4

Úsporný režim (Eco)

Max. 1 700 mW (30 V, max. 56,7 mA)

Max. 3600 mW (30 V, max. 120 mA)*4

max. 4 000 mW (30 V, max. 133,3 mA)

Vlastnosti displeje

Displej pro zobrazení měřených hodnot

6 1/2místný 7segmentový LED displej (červený)

-

Další displeje

Dvoubarevný, 13úrovňový sloupcový LED displej (červená, zelená), indikátory (červená, zelená)

Rozsah zobrazení

–199 999,9 až 199 999,9

Rozlišení displeje

0,1 µm

Frekvence vzorkování

1 000krát/s

Řídicí vstup

Vstup časování/předvoleb/ resetu/přepínání banky

Beznapěťový vstup

Řídicí výstup

HH/HI/GO/LO/LL

Otevřený kolektor PNP, 30 V, 50 mA nebo méně, zbytkové napětí 1 V nebo méně*1*2

Otevřený kolektor PNP, 30 V, 50 mA nebo méně*5, zbytkové napětí 1 V nebo méně

Doba odezvy

hsp (3 ms), 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

–10 až +50 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 0,15 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Pouzdro hlavního tělesa: polykarbonát, tlačítko: polyacetal, přední potah: PET, kabel: PVC

Pouzdro hlavního tělesa: polykarbonát, tlačítko: polyacetal, přední potah: PET

Napájecí kabel / kabel I/O

Připojení 12žilovým konektorem (připojovací kabel je součástí balení)

Napájecí zdroj: výstupní svorkovnice, I/O: 20pinový konektor (standard MIL)

I/O: 30pinový konektor (norma MIL)

Hmotnost

Cca 140 g (včetně držáku pro montáž do panelu, ochranného předního krytu, napájecího kabelu)

Cca 380 g

Cca 80 g

*1 Pro přidávání rozšiřujících jednotek platí následující omezení týkající se počtu připojených jednotek.
[V případě připojení 2 až 8 jednotek včetně jednotky hlavní]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 20 mA nebo méně, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: –10 až 45 °C
[Je-li připojeno 9 až 15 jednotek včetně jednotky řídicí]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 10 mA nebo méně (včetně výstupního proudu DL-RB1A), zbytkové napětí: 1,5 V nebo nižší, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: –10 až 45 °C
*2 Zařízení GT2-71MCN(P) nemá HH/LL.
*3 Pro přidávání rozšiřujících jednotek platí následující omezení týkající se počtu připojených jednotek.
[V případě připojení 2 až 8 jednotek včetně jednotky hlavní]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 20 mA nebo méně, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: -10 až 45 °C
[Je-li připojeno 9 až 15 jednotek včetně jednotky řídicí]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 10 mA nebo méně (včetně výstupního proudu DL-RB1A), zbytkové napětí: 1,5 V nebo nižší, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: -10 až 45 °C
*4 U řady GT2-100, když je připojen maximální počet hlav senzorů a všechny jednotky jsou nastaveny do úsporného režimu.
*5 Jsou-li připojeny dvě nebo více hlav senzorů, 20 mA nebo méně.

Zpět nahoru

Typ s pulzním výstupem

Model

GT2-71D

obrázek

Typ montáže

Držák na lištu DIN

Spotřeba proudu

1 600 mW (30 V, max. 53,3 mA)

Počet rozšiřujících jednotek

Nelze rozšířit

Kontrolka

Indikátor napájení (zelená) / alarmu (červená), indikátor výstupního impulzu (zelená), indikátor vstupu (zelená)

Rozlišení impulzu

Volitelné z 0,1 µm , 0,5 µm , 1 µm a 10 µm (Tovární nastavení: 0,5 µm)

Minimální fázový rozdíl

Volitelné z 0,5 µs , 2,5 µs , 5 µs a 25 µs (Tovární nastavení: 2,5 µs)

Řídicí vstup

Návrat počáteční hodnoty

Čas vstupu: min. 20 ms

Výstupní signál

90° fázový rozdíl, diferenciální obdélníková vlna (kompatibilní s EIA-422)

Úroveň výstupního signálu

+5 V, øA, øA-, øB, øB-, øZ, øZ-: Výstup budiče linky

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

–10 až +50 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Pouzdro hlavního tělesa: polykarbonát, kabel: PVC

Hmotnost

Cca 110 g (včetně napájecího kabelu)

Zpět nahoru

Typ s více hlavami

Model

GT2-500

GT2-550

obrázek

Typ montáže

Montáž na lištu DIN*1

Hlavní jednotka / rozšiřující jednotka

Hlavní jednotka

Rozšiřující jednotka

Napájecí napětí

20 až 30 V DC, včetně zvlnění 10 % (P-P) (GT2-550, napájení dodáváno z hlavní jednotky), Class 2

Doba odezvy

hsp (3)/5/10/100/500/1 000 ms
(Při použití GT2-Pxxx, hsp (12)/20/40/400/2 000/4 000 ms)

Počet rozšiřujících jednotek

Maximálně 3 jednotky, včetně hlavní jednotky (Maximálně 15 senzorových hlav)*2

Jmenovité hodnoty

Spotřeba energie

4 800 mW 160,0 mA nebo méně při 30 V

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

-10 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru os X, Y, Z, 2 hodiny

Materiály

Hlavní tělo

Pouzdro hlavního těla: polykarbonát, kabel: PVC

Hmotnost

Přibližně 140 g

Přibližně 95 g

*1 Při připojení řady DL a rozšiřujících jednotek je vždy připojte, pokud je zesilovací jednotka připojena k liště DIN a je použita koncová jednotka (OP-26751 zahrnutá v řadě DL).
*2 Při používání DL-RB1A (pro komunikaci) zajistěte, aby byl výstupní proud 10 mA nebo méně.

Zpět nahoru