Laserový senzor s nastavením polohy Řada IX

Kontrola na základě výšky v celé detekční oblasti

  • Identifikace pozice cíle pomocí kamery pro správné určení míst detekce
  • Laserová kontrola výšky na zadaném místě

Řada IX - Laserový senzor s nastavením polohy

Laserové senzory řady IX založené na obrazu mohou měřit výšku kdekoli v oblasti. Rozpoznávání obrazu pomocí kamery umožňuje laseru zjistit výšku cílového bodu, i když obrobky nejsou na výrobní lince dokonale vyrovnané. Výška místa, kam laser dopadne, se bude lišit, pokud je cíl nakloněný nebo pokud se cíl sám liší, ale řada IX dokáže identifikovat výškový rozdíl oproti referenci. Například na montážní lince dílů může jediná jednotka řady IX nejen kontrolovat přítomnost dílů, ale také provádět kontrolu usazení a další kontroly na základě výšky. Díky své schopnosti detekovat výškové rozdíly je řada IX rovněž prosta falešných detekcí a chyb v přítomnosti odlesků od lesklých povrchů kovových dílů nebo v případech, kdy má cílový bod detekce stejnou barvu jako pozadí, a nabízí tak stabilní automatické rozlišování v lince.

Aplikace

  • Šrouby

  • Piny konektorů

  • Detekce nesprávného nanesení lepidla

  • Kontrola rozdílů klikových hřídelí

Aplikace

Vlastnosti

Obtížná detekce s konvenčními obrazovými senzory, ale stabilní detekce s IX-H

Konvenční obrazové senzory

Cíle s nízkým kontrastem ztěžují detekci

U cílů se s podobnými barvami nebo materiály není rozdíl mezi světlem a stínem tak zjevný, což může mít za následek nestabilní detekci.

IX-H

Na kontrastu cíle nezáleží

Detekce prováděná na základě výšky zajišťuje spolehlivé výsledky, i když je mezi cílem a pozadím malý kontrast.

Obtížná detekce s konvenčními laserovými senzory, ale stabilní detekce s IX-H

Konvenční laserové senzory

Odchylky polohy a orientace mají za následek nesprávnou detekci

Odchylky polohy a orientace cíle mohou způsobit změnu polohy bodu dopadu laseru. Výsledkem je pak nesprávná detekce.

IX-H

Nástroj pro úpravu pozice sleduje nesprávně zarovnané cíle

Kamera sleduje pozici, orientaci a umístění cíle, aby bylo možné identifikovat pozici každého cíle.